fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Tudat
 
Lhamo Donrup néven születettem Tibetben 1935. július 6.-án. Alig múltam kettő éves, amikor szerzetesek kopogtak be szüleim házába. A három éve elhunyt XIII. Dalai Láma reinkarnációját keresték. Játszottak velem, elém rakták a láma néhány személyes holmiját és pár hasonló tárgyat. "Ez az enyém! Ez is az enyém!"- Kiáltottam izgatottan. Hibátlanul válogattam ki a láma tárgyait. Édesanyám emlékezett rá, hogy amikor a Lhászai palotába megérkeztünk, rámutattam egy ajtóra: "Ebben a szobában vannak a fogaim, egy dobozban." A papok bementek, megtalálták a dobozt, és valóban benne volt a láma műfogsora. Ezek után kétségük sem volt hogy én vagyok a XIII. Dalai Láma reinkarnációja.

1940. február 22-én formálisan megkoronáztak, ekkor vettem fel a Tenzin Gyatso nevet.Tanulmányaimat hat évesen kezdtem meg. Tantárgyaim közé tartozott a dialektika, a tibeti kultúra és művészet, nyelvtan, nyelvészet, orvostudomány, és a legfontosabb tantárgy, a buddhista filozófia is.

1950-ben a kínai hadsereg megszállta Tibetet. Egy évvel később tizenhat éves koromban, miközben az ország helyzete egyre reménytelenebbé vált, teljes politikai felelősséget vállaltam magamra hazám érdekében. 1954-ben Pekingbe utaztam, hogy egyezségre jussak Mao Ce- tunggal, és más kínai vezetőkkel, köztük Csou En-lájjal, és Teng Hsziao-pinggel. 1956-ban Buddha Nirvánába jutásának 2500. évfordulóján Indiába utaztam. Több közeli tanácsadóm is arra kért, hogy maradjak Indiában és ne térjek vissza Tibetbe, de úgy döntöttem, visszautazok Lhaszába, hogy folytassam a kínai megszálló erőkkel történő békés együttélésre irányuló erőfeszítéseimet.
Kína Kelet-Tibetben bevezetett kegyetlen intézkedései békés megoldást célzó terveimet keresztülhúzták. A kínai megszállók a tibeti nép 1959. márciusában kirobbant felkelését vérbe fojtották. 1959-ben és 1960-ban mintegy kilencvenezer tibeti vesztette életét. Az események alakulását látva több tízezer honfitársammal együtt a Himalája hegyein keresztül kénytelen voltam Indiába menekülni. A tibetiek azóta minden évben megemlékeznek az 1959-es esztendő áldozatairól. 1960 óta az észak-indiai Dharamszalában élek, abban a városban, amely egyben a tibeti száműzetésben lévő kormány székhelye is. Az emigráció első éveiben arra kértem az ENSZ-t, hogy találjon megoldást a tibetiek kétségbeejtő helyzetére. 1959-ben, 1961-ben és 1965-ben az ENSZ határozatot adott ki, melyben felszólította Kínát, hogy tartsa tiszteletben a tibetiek emberi jogait, és önrendelkezéshez való jogukat.

A száműzetésben az emigráns kormánnyal együtt elkötelezett politikát folytattunk a tibeti nép és kultúrájának megóvása érdekében. A száműzetésben lévő kormány gondoskodik a menekültekről, támogatja a gazdaság fejlődését, az évek során felépített iskolahálózatot és egyetemeket. Az elmúlt hat évtized során Közel kétszáz kolostort alapítottak. 1963-ban bemutattam a jövő Tibetjének tervezett alkotmányát. Kezdetektől fogva a tibeti társadalom demokratikus átalakításának buzgó híve vagyok. A tibeti menekült közösség jólétéért tett erőfeszítéseim mellett igyekezek lépéseket tenni a tibeti helyzet megoldásának érdekében is.

1987-ben bemutattam az „Öt pontos béketervet”, amely az első lépés volt Tibet jövőbeni státuszának tisztázása felé vezető úton. A következő év júniusában Strasbourg-ban, az Európai Parlament előtt tovább folytattam tervem ismertetését. Kezdeményezésem lényege egy valós tibeti autonómia létrehozása a Kínai Népköztársaság keretein belül. Továbbá is arra kértem Kínát, hogy Tibetet alakítsák „békezónává”, hogy gátat szabjanak a kínaiak betelepítésének, állítsák helyre az emberi jogok helyzetét, és arra, hogy ne tároljanak nukleáris fegyverzetet és hulladékot Tibet területén. Ugyanennek a tervnek a keretein belül Tibet jövőjéről szóló, nyitott, komoly párbeszéd kialakítását kezdeményeztem.

1989-ben Nobel-Békedíjjal tüntettek ki, melyet a tibeti helyzet békés megoldása érdekében tett erőfeszítéseimért adományoztak nekem. A Nobel-bizottság kijelentette: „A Dalai Láma békés filozófiája az emberi lények iránti végtelen tiszteleten, valamint az emberiség és a természet iránti egyetemes felelősség elvén alapszik.” Eddig összesen ötvenkét országba tettem látogatásokat, és politikusokkal, államfőkkel, vallási vezetőkkel történt találkozóim során a tibeti helyzet, és más konfliktusok békés megoldása, az emberi jogok, és a környezet megóvása mellett szólaltam fel. Számtalan államférfi fogadott hivatalosan. A politika, a vallás, a tudomány és a gazdaság világának befolyásos személyiségei folyamatosan keresik társaságomat, hogy eszmét cseréljünk különböző kérdésekkel kapcsolatban. Rendszeresen meghívnak a világ különböző országaiba, hogy kifejtsem véleményemet a békés együttéléssel, és a világbékével kapcsolatban, illetve azért, hogy tanításokat adjak.

Szellemi vezetőként, és Tibet vezetőjeként betöltött szerepem mellett a tibeti buddhista hagyomány egyik legnagyobb mestere, és tudósa vagyok. Ebben a vonatkozásban rengeteg időt szentelek annak, hogy tudásomat, és spirituális tapasztalataimat megosszam buddhista mesterekkel, és a szélesebb közönséggel.

2008. december 17-én, több hónapos elmélkedés után félig kilátásba helyeztem nyugdíjba vonulásomat. Azt mondtam, hogy annak a mozgalomnak a sorsa, melynek élén csaknem öt évtizeden keresztül állok, most már a Szamdong rinpocse miniszterelnöksége alatt megválasztott menekült kormány kezében van. Megöregedtem… Jobb lesz, ha teljesen nyugdíjba vonulok, és félreállok a tibeti mozgalom útjából. 2011. március 10-én lemondtam a tibeti emigráns kormány vezetéséről, és átadtam a miniszterelnöki (kalon tripa) posztot Lobsang Sangaynek.
 
 
Potala palota
Eddig megjelent könyvei:
- Száműzetésben - szabadon – a tibeti Dalai Láma önéletírása.(2005)
- Őszentsége a dalai láma. Út a nyugalomhoz – mindennapi tűnődések. (2001)
- Őszentsége a dalai láma. Ősi bölcsesség, modern világ - Erkölcsi gondolatok az új évezredre. (2000)
- Daniel Goleman. Romboló érzelmek – Hogyan legyünk úrrá rajtuk? – Beszélgetések Őszentsége, a Dalai Lámával.(2005)
- Őszentsége a XIV. Dalai Láma. Egyetemes felelősségtudat. (2005)
- A Bölcsesség Óceánja – Idézetek Őszentsége, a XIV. dalai lama műveiből. (2007)
- Őszentsége a Dalai Láma. A múlandóságról. (2006)
- Thomas Laird. Tibet története – Beszélgetés a Dalai Lámával. (2007)
- Őszentsége a Dalai Láma és Dr. Howard C. Cutler. A boldogság esszenciája (Útmutató az élethez)(2008)
- Mayank Chhaya. Az ember, a szerzetes, a misztikus – A Dalai Láma hivatalos életrajza. (2008)
- Őszentsége a Dalai Láma és Victor Chan. A megbocsátás bölcsessége.(2008)

Róla készült filmek:
- Bernardo Bertolucci: A kis Buddha (Little Buddha), 1993
- Martin Scorsese: Kundun, 1997
- Jean-Jacques Annaud: Hét év Tibetben (Seven Years in Tibet), 1997
- Jochen Breitenstein: Der Ring des Buddha, 2001
- Werner Herzog: Rad der Zeit, 2004
- Khashyar Darvich: Dalai Lama Renaissance, 2008
 
 
Dharma-kerék
 

Ingyenesen letölthető:
A Dalai Láma gondolatai
DalaiLáma - Instrukciók az élethez

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!