fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Tudat

A szellem nyugalma az ember legfőbb java. Hatalmas és gazdag kincs, amelyet a bölcsek szárazföldön és tengeren, gyalogszerrel és lóháton keresnek; minden igyekezetük erre irányul: munkálkodásuk a bölcsesség gyümölcse és koronája.

Ez a nyugalom nem afféle visszavonulás, pihenés vagy szünidő, és nem élvezetes, testre szabott magány, vagy a dolgok iránti mélységes nemtörődömség. Ha így lenne, minden hitvány, semmirekellő és kéjvágyó kedvére részesülhetne belőle. Ez a nyugalom a lélek szép és szelíd, egyenletes és szilárd, kellemes és zavartalan állapota, amelyet nem csonkíthatnak meg, nem sújthatnak le és nem cibálhatnak szét az élet ügyes-bajos dolgai: a jó vagy rossz vakeset, a tunya tétlenség és a kérlelhetetlen idő. Igazi lelki nyugalom a tiéd, ha semmi sem izgat.

Pierre Charron (1541-1603) francia filozófus

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!