fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Ezt azt hiszem már én is olvastam a Bibliában. Pont az jutott eszembe róla, hogy nem csak a zsidók közül kerültek ki Jézus tanítványai, hanem sok más nemzet képviselői is jelen voltak, akik aztán a világ négy égtájának az irányába vitték tovább a Jézusi értékeket, tanításokat, azaz a kereszténység magjait. Így juthatott el keletre is, a magyarság őseihez, rokonnépeinkhez . Így alakulhatott ki valószínűleg a szkíta kereszténység, és így kerültek a honfoglaláskori mellkeresztek a sírokba.

 

 

Áldott napot mindenkinek! Szeretnék egy ékes bizonyítékot arra, hogy a magyarok teljes bizonysággal tényleg keresztények voltak amikor a kárpát medencébe visszajöttek.:) Ahogy utána kutattam a Pártusok, és a Médek magyar ősi törzsek. Pünkösdkor Jeruzsálemben, amikor kiáradt a Szent Szellem ezek a törzsek jelen voltak . Íme, olvassátok el! :) És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
3
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
5
Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6
Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
7
Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?
8
Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
9
Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
10
Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11
Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12
Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+3 # gabor_26 2012-07-08 20:13
A cikk bevezető szövegéhez:

Már Jézus előtt is volt kereszténység. És nem az Ószövetségre gondolok. Szkíta kereszténység már volt akkor is. Ezzel nem Jézust szeretném persze ledegradálni. Jézus eljövetelét megjövendölték.

Szántai Lajos előadások.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Scythion 2012-07-09 00:50
Jézussal született a kereszténység, csak Jézus mondhatjuk azt is hogy innen örökölte az erkölcsöt és a tudást és megmutatta a farizeusoknak hogy nem csak az ő általuk ismert "erkölcs" az egyetlen követendő példa. Egyébként pontosabban Nimród jóslata alapján jutottak el a napkeleti bölcsek Jézushoz, nélküle senki se tudta volna hogy ő megszületett.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2012-07-09 10:14
Kereszténység is azokra a nagy igazságokra próbálja felhívni a figyelmet, amire a többi egyház is.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # gabor_26 2012-07-09 13:30
Ha Nimród jóslatai alapján jutottak el hozzá, akkor előtte már nem ismertek valamit "kereszténység" vagy "nem kereszténység" címszó alatt? Kör-oszt=kereszt=kereszt-ős=Krisztus
Melyik szó régebbi?
Lehet, hogy nincs igazam, de pl. Pap Gábor előadását a Szkíta erkölcsről érdemes meghallgatni. Azt hiszem, már ide is fel volt téve. A szkíták eredete (időben) pedig jóval Jézus előt tehető.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+3 # Fénybenjáró 2012-07-09 16:23
Minden igaz vallás célja, hogy az emberben lévő tudatot vissza vezesse a mindent átható tudathoz, Istenhez.

Ennek az eredménye a megvilágosodás. A megvilágosodás pedig magával hoz olyan lelki értékeket, mint a szeretet, a tisztelet, bölcsesség, szelídség, jóindulat stb. Ez nem csak a kereszténység sajátja, hanem minden más nemes tanítás mellékhatása, mikor a kereső személy eléri a testtel való azonosulás alóli felszabadulást.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Imre 2015-08-28 22:29
A kereszténység szkíta gyökerű, tehát nem azért szkíta kereszténység a szkíta kereszténység, mert hun-magyar őseink megismerték, hanem mert a kereszténység maga szkítra gyökerű, s előzménye a Káldeusi Ősi Szövetség, Isten valódi ősi szövetsége.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!