fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

A román kormány azt tervezi, hogy feldarabolja Székelyföldet (egy magyar enklávé Románia területén,
ahol a magyarok a lakosság 75%-át teszik ki) és a három magyar megyét három újonnan egybekapcsolt
területhez csatolja, ahol a magyarok jelentéktelen kisebbséggé válnának.


Az egyik ilyen új terület egy magyar megyét négy olyan román megyéhez toldaná, amelyek a
Kárpátok másik oldalán helyezkednek el!

Az újítás egyértelmű célja a székely kultúra kiirtása a kényszerített asszimiláció eszközével, mely
ugyanaz a módszer, mint Oroszország russzifikációjának a cárok által megálmodott, majd Sztálin által
kivitelezett módszere. Sztálin azonban egyik esetben sem rombolt le közösségeket: a Hanti-Manysi
Autonóm Okrug ma is a néhány száz megmaradt, nem russzifikált oroszországi magyar otthona.
Egy még Sztálin által is elismert jogot az Európai Unióban lábbal tiporhatnak?

1960-ra Ceausescu már végrehajtott valami ahhoz hasonlót, amit a román kormány jelenleg tervez, de
1968-ban meggondolta magát és létrehozta a Székelyföldet ma is alkotó három magyar megyét,
amelyek mindegyike autonóm közigazgatással rendelkezik.
Egy még Ceausescu által is elismert jogot az Európai Unióban lábbal tiporhatnak?

A román kormány terve nemzetközi egyezményekkel, EU szabályozásokkal, és a kultúrállamokban élő
polgárok jogaival ellenkezik.
Európát annyira lefoglalja a bankok „jogainak” védelme, hogy saját állampolgárainak jogaira
már nem is figyel oda?3)

Nem Románia az egyetlen, hasonló nézeteket valló ország: Szlovákiának van egy hagyománya: az
etnikai tisztogatást elősegítő “Beneš dekrétumok”, régiók a romániaihoz hasonló reformja, majd pedig
(már az EU tagjaként) egy törvény 6000 euróig terjedő büntetést szab ki azokra, akik nyilvánosan
megszólalnak magyar nyelven!
Fiatal koromban nem erről az Európáról álmodtam!

1975-ben az Olasz Légierő tisztje voltam és Dél-Tirolban szolgáltam, amikor a régióban élő németek
autonómiájukért harcoltak. Az etnikai feszültség olyan fokra hágott, hogy a főhadiszállás azt javasolta a
csapatoknak, hogy ne hagyják el barakkjaikat csőre töltött lőfegyver nélkül, aminek magam is
engedelmeskedtem.
Milyen lenne most az életem, ha akkor lőnöm kell?
Nagyon is jól tudom, hová vezethet az etnikai feszültség!
Ezt akarják?4)
Újra fel akarják lobbantani az 1956-os szellemet a magyarokban?


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!