fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Jézus is erről az emberségről tanított.

Egyszer egy öreg táltos így szólt egy hitehagyott, megkeseredett magyar emberhez:
- Azért születtél, hogy adj és nem azért, hogy megadd magad! Egymást emelve mindenki tegye Östen adta dolgát, s nem lesz baj.
Östen törvénye őseink szellemében Eleve Él.
Térj vissza őseid szelleméhez, s lehull az ármány, mint elsárgult, összeszáradt falevél az őszi szellő fúvásában. Ha egyetlen erényed van csak és ez az emberség, minden erényt hordozol.
Adj hálát minden reggel, s este a Teremtőnek, hogy visszasegítse szellemed, eredeted felé.
S áldd őt minden nap folyamatosan ahányszor csak tudod, mert csak így kapcsolódhatsz össze ősi erőddel.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Tungli László 2015-05-17 10:07
Amit a magyar ember adhat a többi nemzetnek, az a nyelvében van legtömörebben kifejezve. Az egyetlen igaz nyelvet megpályázhatja a magyar nyelv, mert egyik legfontosabb érve, hogy a magyar nyelv megtanulása képes felemelni az inteligenciát. A Magyar harmonikus nyelv, alaptulajdonság a, hogy igyekszik csoportosítani a magas és a mély magánhangzókkal alkotott szótagokat, ezért a ragozásban általában van egy mély és egy magas variánsa a ragnak, ami eleve tanítja a gyermekeket, hogy megtanulják a különbséget a magas (Jang) és a mély (Jin) jelleg között már alapszinten, mivel tudva lévö, hogy a számok 0-tól 9-ig, azaz a szefirotok a magánhangzókhoz tartoznak a kabalában és ráadásul az alapszinten minden mély magánhangzó Jin és minden magas magánhangzó Jang jellegü. Kezdjük mindjárt az 000001-el, ehhez az "e" betü tartozik, ez a "Visszatérés" az I-Ching-ben, amit az "ez", "ide", "erre", "emez" szavaink fejeznek ki legjobban. a 000010=2 számhoz az "a" betü tartozik, ez a külvilágra orientált "Védekezöerö", ami valójában z objektív "Tudás" arról, ami más, mint a szubjektum önismeret által reflektált mivolta, mert ha nem lenne más, akkor a szubjektumhoz tartozna, így pl. ha egy család egységes, akkor a családfö saját magának tekinti a család minden tagját és képes akár meghalni is értük, mert egy és ugyanazok, de ha ellentétek támadnak, akkor az egység felborul és életbe lép az objektív "Tudás" arról, hogy hogy lehet védekezni ezen idegen erö ellen, hogy milyenek a fajtái, hogy lehet alkalmaszkodni, hogy lehet becsapni, ha elkerülhetetlen , hogy lehet diplomatikusan szót érteni vele, hogy mik a gyöngéi és mik az erösségei és hogy lehet egyesíteni velünk. Ez az "a" betü tehát megjelenik az "az", "amaz", "amúgy", "más", "oda", "arra" szavainkan, ami elkülönülést jelent. Aztán jön a 000011=3 hexagram a "Közeledés" vagy "Életerö" vagy "Akarat" és ide rendeltetik az "i" betü és olyan szavak alapja, mint az "is", "ez" is meg "az" is megvan benne, azaz e+a=i, még matematikailag is egyezik. Az Isten szavunk is erre utal, hogy ez nem egy specifikus erö, hanem minden egysége az "Is", de lehet "Ös", azonban az "ö" betü a 000111 hexagramhoz tartozik, ami a "Béke", azaz a "békéltetöerö", ami az ösökre jellemzö tulajdonság. Mindjárt a kezdet kezdetén látjuk, hogy a magyar nyelv szavai egyetlen betüvel is sokat tudnak kifelyezni teljes egységben a kabala és az I-Ching bölcsességével. Vajon megvan ez az óhéberben? - Tudjuk, hogy a héber nyelvet Ábrahám kapta a Teremtés könyvével (Sefer Jetzirah), ami alatt nem a Biblia elsö könyvét értem, hanem egy nagy szellemi értékü kabalisztikus iratot, ami segítségével golemeket lehet teremteni és Ábrahám sok gólemet teremtett amiután Isten megváltoztatta a nevét "Ábrám"-ról "Ábrahámra", ami azt jelenti "A brahma", azaz "A teremtö", nem "ez" a Teremtö, aki az Isten, hanem "az" a teremtö, aki Istentöl eltanulta a teremtés tudományát és így Isten barátja lett. Fontos még megjegyezni, hogy az Alef=[10;53] hasonlít az "a" berüre, mivel "tíz" = binárisan 001010 =8+2 =8+a.
Ugyanígy az "i" betü is analógiában van a J betüvel, mivel a Jod=[19;44] és a 19 = binárisan 010011 =16+3 =16+i. Folytatván a magánhangzók tárgyalását a 4 = 000100 hexagramhoz a "palócos a" tartozik a német nyelvben "ä", ami a hatalom szefirotja a héber kabalában és a hosszú "á"-hoz ál közel az irodalmi modern magyar nyelvben.
Az 5 = 000101 hexagramhoz az "é" betü tartozik, mert teljesen másképp ejti a magyar nyelv, mint az "e" betüt és az egy fontos kölönbség a magyar és a szláv nyelvek között, hogy ezt a magyar hosszú "é"-t röviden ejtik a magyar rövid "e"-t meg hosszan ejtik a szláv nyelvek, ami a legföbb kiejtésbeli zürzavar oka az új nyelv megtanulása esetén.
A 6 = 000110 hexagramhoz az "o" betü tartozik, ez a gyözelem szefirotja. A kabalában az "o" az igazságosság ereje.
A 7-ról már említette, hogy ez a z "ö" a 8 az "u" és a 9 az "ü" betü a magyar nyelvben, ami szláv nyelveknél hiányzik.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!