fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Van az úgy néha, hogy kellenének a hősök. A kérlelhetetlenek, az elvek és értékek mentén haladó megingathatatlan bajnokok. Akik kérés nélkül is mennek és küzdenek, ha látják: baj van. Mert olyankor biztosan kellenek a hősök, amikor baj van. Akkor kiáltunk nekik,rémülten keressük őket, majd jól a hátuk mögé állunk, mert hiszen neki kell előre menni mellel a golyók felé, hiszen ők a hősök.

Általában akkor. Bár ha jól végiggondoljuk, a hősökkel akkor is kéne mit kezdeni, amikor éppen nincsen semmi rendkívüli, semmi olyan amitől mindenki beijed, amikor csak úgy vannak. Ezekkel a hősökkel viszont ilyenkor csak a baj van. Mert amikor a simulékonyság, az érvényesülés ideje van, amikor nem az érték, hanem az érdek vezérel mindent és mindenkit, ők akkor is olyanok, amilyennek a Teremtő gondoskodása révén leszülettek erre a világra: Kemények, kérlelhetetlenek, és csak egyenes vonal mentén, és csak valódi értékekért képesek élni és harcolni ezekben az időkben is, és amilyen botorság a sorstól, ezek képesek rá, és ezt is tennék és teszik is, amikor éppen nincsen rájuk szükség, akkor is. Pontosítok: Szükség mindig lenne rájuk, de vannak hosszú időszakok, amikor igen kellemetlenek ezek a kemény emberek, többek között például amikor a lágyság, a lágyságból fakadó kegyetlenség, a suskus, az ügyeskedés uralja a terepet. Amikor jobb lenne ha nem lennének. Ilyenkor jó lenne egy kis időre kikapcsolni őket. És ha nem megy egy időre, akkor végleg ki kell őket kapcsolni. Na ezért vannak nekünk manapság ilyen végleg kikapcsolt hőseink. Mert csak utólag minősítik őket hősnek, és csak akkor tudunk róluk, amikor már jól megöldösték őket, és az elmúlt teljesítmény borzongós-kegyeletes emlegetése valamilyen jó kis hasznot hozhat az érdek embereinek. Mert ők azok, akik miután megöldösték a nemzet segítségére teremtett és akként működő harcosokat, kis idő elteltével, ( általában ez 20-50 év), méltóságteljesen, kegylettel és áhítatosan suttogva fürödnek az elpusztított hősök dicsfényében, saját malmukra hajtják az belőlük kiontott vért, majd suttyomban körültekintenek, hogy van e most valaki hős-jelölt, akiket vagy így vagy úgy de el kell tüntetni ebből a világból, mert még előfordulhat, hogy idő előtt bekapcsolnak, és akkor jaj az érdekembereknek. Mert ezek arra születtek kérlelhetetlen programmal a lelkükben, hogy a TÖRVÉNYT, annak minden betűjét érvényre juttassák ebben a teremtettnek csúfolt világban. Mondom a TÖRVÉNYT, és nem a törvényt. Nem az érdekemberek által mindig újrafércelt törvényt, ami csak arra jó, hogy tovább pusztíthassák a tagadás „emberei” az áldott világot. Ezért vannak nekünk kizárólag halott őseink. Pedig életképes emberi közösségek pontosan tudják, hogy kik azok az emberek, akikre baj esetén számíthatnak. Normális esetben vigyáznak rájuk és megbecsülik őket ezért.  Az egy sajnálatos tény, hogy ezek az emberek akkor is igen hatékonyan tudják szolgálni népüket, amikor nincsen nagy vész. De akkor az ügyeskedők, a világpusztítók mikor érvényesüljenek? Normális esetben sose. De hol normális a mi esetünk? Ezért a pusztítók legfontosabb foglalatossága hatalmuk biztosítása érdekében, hogy kiirtsák a leküldött hősöket. Azt a néhányat is, akik túlélték az agymosás óvodáit és iskoláit, akiket a nagybetűs élet nem tudott darabokra rágni, na azokat is igen hirtelen el kell pusztítani. Ma csak mellőzéssel, híresztelésekkel, intrikával, helyezkedéssel,  médiával, de eljön az idő, amikor újra fel kell tárni e nemzet hőseinek kilétét, hollétét, és rendre el kell őket taposni. Az 1700-as években ehhez  még 8 év kellett, akkor még olyan sok hősünk volt, bár addigra már alaposan megcsócsálta e teremtett nép gerincét a pusztítók hada. Az 1800-as években ehhez már elég volt másfél év. Fejlődött a módszer, és már kevesebb hőst kellet eltüntetni a használható népességből. ( „Sándor a sáncban van?”)  ’56 -ban már 2 hét is elég volt hogy kiszűrje a nemzetből az hőslelkűeket. A technika tovább fejlődött, és már csak kevés pusztítandó maradt. 2006 -ban pedig nem egészen egy nap kellett mindehhez. Minden világos. Fogynak a hősök, a cél pedig változatlan. Elvenni az embertől ami az emberé és elvenni az Istentől, ami az Istené. És akik ma híreket és intrikákat terjesztenek, akik lapulva rágódnak, akik sutyorogva tesznek lehetetlenné célra küldött embereket, azok irtanak és temetnek. Temetnek többek között jövőt, múltat és embert. Aztán majd csodálkoznak: Milyen rossz lett a világ…. Mert akik megtarthatták volna ezt az ORSZÁGOT az ISTEN oldalán, azok már el vannak temetve. Élve vagy halva, de eltemettettek. Ilyenből nekünk sok van. Temetett hősből nagyhatalom vagyunk. Amíg éltek, amíg hagyták őket élve szolgálni ezt a nemzetet, addig valójában is az voltunk. Nagyhatalom. Emberségből, képességből, szeretetből TÖRVÉNYBŐL  szőtt hatalom, amely hősi vállakon nyugodott. Porladnak már ezek a vállak, és az újonnan született, újonnan küldött erősekre vadászik a világ, hogy még mielőtt hatni tudnának kerüljenek a föld alá, vagy a feledés földje alá. Mindegy . Nekünk marad, amit magunknak választottunk. Egy temető. A Hősök temetője: Magyarország...

 

"Az Igazság fel fog szabadítani bennünket!"


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # aasoft 2012-11-26 08:55
Az igazság mindenkit felszabadít, csak egyesek ezt nem akarják.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!