fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Újat mondok-e azzal a megállapítással, hogy:

A magyar embernek a saját hazájában a legnehezebb boldogulnia?

Ezt az abszurd állapotot nem kell sokáig bizonygatni, ha azt nézzük, hogy tőlünk 300km-re fekvő Ausztriában 5-ször, 10-szer annyit keresnek, mint itthon és a magyar vállalkozások Szlovákiában alapítanak céget, mert a hazai elvonások olyan magasak, hogy ezzel behozhatatlan verseny hátrányba kerül.

Kérem, ne ijedjen meg a kedves olvasó, de ha az igazságot akarjuk röviden közölni a mai magyar állapotokról, akkor azt kell mondanunk, hogy Magyarország nem csak gazdasági, de lelki és szellemi megszállás alatt van.

Az ébresztő szórólapunkkal azt mutatjuk be, hogy az elmúlt 23 év alatt hogyan csökkent a magyarság lélekszáma több mint 1 MILLIÓ fővel és ezen kívül még több százezren hagyták el az országot a jobb megélhetés reményében.

A globalista rendszert szolgáló liberális demokrácia ugyan úgy nem reformálható meg, mint a kommunizmus, hiszen e két rendszer megteremtői is egy tőről fakadnak.

Nekünk magyaroknak azonban van egy működő rendszerünk és egy eszménk, ami megtartott minket a Kárpát-hazában sok ezer éven keresztül.

Ezt a rendszert mi úgy hívjuk, hogy Szerves Társadalom, amit az utolsó 1100 évben végig kísért a Szent Korona eszme szokásjogon történő kifejlődése . A szerves társadalmat a természetben megfigyelhető körforgás jellemzi, és működésében a paraszti kultúra őrizte meg hagyományait a mai napig.


A természetben minden körforgásban zajlik, a paraszt ember ezt megértve élte életét a természettel harmóniában.


„Ami nem kell az embernek, az jó az állatnak.

Ami nem kell az állatnak az jó a földnek.

Ami nem jó a földnek, az jó lesz a tűznek.

Ami nem jó a tűznek, azt eltesszük későbbre, mert egyszer biztosan jó lesz még valamire.”


A szerves társadalomban az ember nem a természet urának, hanem a természet részének tekinti magát.

Feladatunk, hogy a Földanyánk kirablása helyett megtaláljuk helyünket a természetben és törvényeit megismerve úgy fordítsuk az emberiség hasznára, hogy annak csodálatos egyensúlyát ne bontsuk meg.

Tudnunk kell azt, hogy a Föld egy élőlény. Figyelembe kell vennünk az emberi civilizáció kialakításakor, hogy egy véges rendszerben élünk, így az egyensúlyt csak körforgásban gondolkozva és élve tudjuk megteremteni.

Ma a világ vezetői nem így gondolkoznak, így Földanyánkat, a rajta élő növényvilágot, állatvilágot és emberi kultúrákat lelkiismeret nélkül pusztítják.

Ez egy fenntarthatatlan folyamat, mert a föld ásványkincsei végesek és az ipari termelés észnélküli fokozása következtében elszennyezték a levegőt a folyókat és a földeket. A városok körül egyre nő a szeméttenger, amit megint csak környezet szennyező módon próbálnak újrahasznosítani.

Földanyánk aszállyal, árvizekkel, tornádókkal, elszikesedett, elsivatagosodott területekkel figyelmeztet arra, hogy az ember megszegte a természet törvényeit.

Az emberiség, most egy parazitaként viselkedik a Föld bolygón, a városok, mint fekélyek terjeszkednek rajta, társadalmaink életerejét pedig a magán bankrendszer és a multinacionális cégek élősködése gyengíti.

Egy maroknyi kisebbség a levegőpénzt kibocsátó magán bankrendszeren keresztül az elmúlt néhány száz év alatt megszerezte a világ irányítása feletti hatalmat és addig nem nyugszanak, amíg a 3. világháborút ki nem robbantják.

A világot behálózó média hatalmukkal pedig tudat módosított állapotban tartják a társadalmakat, akik nem veszik észre, hogy életük a különböző függő viszonyok miatt nem más, mint egy adós rabszolga élete, amit megszépítve emberi erőforrásnak neveznek.

A társadalmunk most nagyon beteg. Testileg, lelkileg és szellemileg is.

Teljes lényét megtámadta egy élősködő. Ennek az élősködőnek több csápja van, amivel körbe ölel és megfolyt mindent, ami élő. A parazita nincs tudatában annak, hogy a gazda szervezet pusztulásával neki is pusztulnia kell. A társadalom testét a böjt fogja megtisztítani a parazitától. Ezt a böjtöt vagy vállalhatjuk önként, vagy a teremtő ránk kényszeríti valamikor váratlanul a jövőben.


A magyarság feladata, hogy megmutassa a szerves társadalom felé vezető utat.


Céljaink egyike, hogy ebből a függő viszonyból kiszabadítsuk az embert, a családot és a társadalmat.

Célunk hogy a Kárpát-hazában működő közösségeket összefogja és a további közösségek születését elősegítse.

Célunk, hogy a körforgáson alapuló Szerves Társadalom működését megértsük, megéljük és tovább adjuk.

„Amint kint, úgy bent, ahogy lent úgy fent.”

Hermész Triszmegisztos ősi bölcsessége, így üzen az utókornak a Smaragd Táblán.


Teremtsünk rendet és harmóniát magunkban. És ahogy lent úgy fent, rend lesz körülöttünk is.


Teremtsünk rendet és harmóniát a családunkban. És ahogy lent úgy fent, rend lesz a családunk körül is.


Teremtsünk rendet és harmóniát közösségünkben. És ahogy lent úgy fent, rend lesz a közösségünk körül is.


Amikor az országban minden faluban, településen harmóniában működik egy közösség, akkor rendben és harmóniában fog működni Magyarország is, mert:


„Amint kint, úgy bent, ahogy lent úgy fent.”

Kiindulási alapként elmondhatjuk, hogy egy gazdaságilag, tudatilag és lelkileg megszállt országban és világban élünk.

Ha tétlenül várunk, akkor a fejünk felett a háttérhatalom ki fogja alakítani az új világrendet (New World Order), ami a nemzetek, családok szétzúzása mellett az egyének teljes ellenőrzését tűzte ki célul.

 

Ébredés.

A harmónia megteremtése magunkban, családunkban.

Közösség építés.

Életünk megszervezése. Önellátás, önvédelem, tanítás, gyógyítás, kultúránk ápolása stb.

Önkormányzatiság.

Szabadenergia.

Szent Korona Országa.

 


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!