fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Csíkszereda rovástáblájának ügye nyomán lehullott az álarc a kultúrális sokszínűségét értékként kezelő EU-propagandáról: a kényes téma hatalmilag ledarálásra került.

EU-bürokrácia a rovástábla ellen

Csibi Barna helyi lakosként a székelység ősi írását szerette volna viszontlátni Csíkszereda helynévtábla formájában. A román elutasítás már megszokott dolog, de az már nem, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságán még formailag se foglalkoznak az őslakos nép kulturális igényével - ledarálásra ítéltetett a rovástábla ügye.

Némileg érthetővé teszi inkompetenciájukat, hogy ugyanők viszont lehetővé tették az ötágú vörös csillag viselhetőségét - az elfogadott magyar jogszabályok ellenében, amire Kövér László a következőket nyilatkozta nemrégiben: "Ezt én képes vagyok higgadtan nézni, mert megértem az összetevőit, ettől még nem fogadom el morálisan, nehogy félreértsük a dolgot, csak nem szeretném az érzelmi energiáimat arra pazarolni, hogy azon dühöngjek, hogy Strasbourgban néhány idióta, fogalma sem lévén arról, hogy mi zajlott ebben az országban ötven éven keresztül, nem beszélve még hozzánk képest is rosszabb helyzetben lévő országokról, Romániáról, Kelet-Németországról vagy a Szovjetunióról, ő úgy gondolja, hogy ez egy elfogadható dolog, hogy valaki a vörös csillaggal demonstráljon." (idézet innen)

Most már nyilvánvaló: Csíkszeredában akkor fog állni a rovástábla, ha az EU-ban tényleg tilos lesz a vörös csillag, de addig David Thör Björgvinsson (balra a képen) nevét sem fogják márványba vésni.

Na székelyek, ezt a jövőt szánja nektek az EU! – ledarálják a csíkszeredai rovásírásos helységnévtábla peranyagát

“A 2011 március 28-án iktatott kérésére válaszul közöljük, hogy a kérést az illetékes David Thör Björgvinsson bíró elbírálta, és úgy ítélte, hogy beadvány elfogadhatatlan. A szék úgy ítélte, hogy nem teljesültek az Európai Emberi Jogi Nyilatkozat 34. 35 cikkeiben előírt feltételek.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. A Bíróság nem köteles egyetlen más részletet sem közölni a beadvánnyal kapcsolatban. Az ítélethozataltól számított egy éven belül a teljes dokumentáció megsemmisítésre kerül.”


(Csibi Barna blogja - eredeti cikk)

A hivatkozott paragrafusok pontos szövege (eredeti itt):

34. Cikk Egyéni kérelmek A Bíróság kérelmeket vehet át bármely természetes személytől, nemkormányzati szervezettől vagy személyek csoportjaitól, akik vagy amelyek azt állítják, hogy az Egyezményben vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben biztosított jogok valamely Magas Szerződő Fél részéről történt megsértésének áldozatai. A Magas Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy semmilyen módon nem akadályozzák e jog hatékony gyakorlását. 

35. Cikk Az elfogadhatóság feltételei 

  1. Az ügyet csak akkor lehet a Bíróság elé terjeszteni, ha az összes hazai jogorvoslati lehetőséget már kimerítették a nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak megfelelően, éspedig attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor a hazai végleges határozatot meghozták. 
  2. A Bíróság a 34. Cikk alapján előterjesztett egyéni kérelemmel nem foglalkozik, ha az a) névtelen; vagy b) lényegileg azonos egy olyan üggyel, amelyet a Bíróság már megvizsgált, illetve amelyet már más nemzetközi vizsgálat vagy elintézési eljárás alá bocsátottak és az nem tartalmaz az ügyre vonatkozó új adatokat.  
  3. A Bíróság a 34. Cikk alapján előterjesztett egyéni kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánítja, amennyiben úgy találja, hogy a) a kérelem az Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek rendelkezéseivel összeegyeztethetetlen, nyilvánvalóan alaptalan vagy a kérelmezési joggal való visszaélésnek minősül;  vagy b) a  kérelmező nem szenvedett jelentős hátrányt, kivéve, ha az Egyezményben és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben meghatározott emberi jogok tiszteletben tartása a kérelem érdemének vizsgálatát teszi szükségessé, és azzal a feltétellel, hogy ezen az alapon egyetlen ügy sem utasítható el, amelyet hazai bíróság nem vizsgált meg megfelelően. 
  4. A Bíróság elutasít minden olyan kérelmet, amelyet e Cikk alapján elfogadhatatlannak tart. Ezt az eljárás bármely szakaszában megteheti

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!