fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Az országot járva és sok-sok embert meghallgatva, az összefogás helyett, „önfeladással” találkozom és puszta szavakkal. Nem kellene már végre a tettek mezejére lépnünk és megszüntetnünk a saját magunk kreálta önsajnálatunkat és gyászunkat?


Kizárólag az elmúlt századokat vallatni, emlékezni, emléktáblákat és szobrokat állítani olyan, mint az elfáradt- a napkorongjába lőtt hun nyílvessző. Nemzedék leszünk, akik „szépen tudtak emlékezni”, de semmit sem tettek magukért?
Hidd el nekem, hogy a jelen problémái és a jövő bizonytalansága nem a régmúltba tekint, hanem a jövő felé néz!
Egy olyan távlat felé fordul, ahol egyre világosabban kitűnik, hogy a nemzet jövője és megmaradása forog kockán. Ha elfeledjük, vagy megtagadjuk azt, ami magyarrá tesz bennünket, akkor elvész a nemzet. Ha elvetjük magunktól apáink örökségét és nem hagyjuk fiainkra, akkor bűnt követünk el!
Minden, ami- az ősi erkölcseinkkel nem ellenkező- és előre viszi az országunkat, az üdvözítő nekünk.
Ami pedig ártó, az pedig gyökerestül kiirtandó.
Összefogásra buzdítok és megbékélésre. Nem segítek senkinek senkire haragudni!
Akaratlanul is felvetődik a kérdés:
Lesz -e már végre erőnk, lesz -e tartásunk és lesz -e hitünk a talpra álláshoz,
önmagunk megtalálásához?
A pártoskodás és széthúzás megszüntetéséhez? Ne okoljuk mindig a körülményeket mai helyzetünkért, mi is részesei vagyunk az egésznek. Nem elég a mai nyomor? Szerencsés az, akinek nem kell nélkülöznie. Ismét közeledünk - ha még nem jutottunk el- a „3 millió koldus országa felé.”
Még meddig acsarkodjunk egymásra? Nekünk újabb "Mohács" és "Trianon" kell, hogy végre össze tudjunk fogni? Bárcsak egyetlen olyan politikusunk lenne ma, mint Széchenyi vagy Teleki Pál...
Ül rajtunk a kitalált turáni- átok: széthúzás és marakodás. Meg kell érteni, ha nem tudunk egységet alkotni, nem lesznek sírjaink sem, ahová unokáink leborulhassanak!
Nem lesz áldó imádság, sem áldás neveinken és elveszik Magyarország.
Tudom-tudom, hogy milyen nehéz éhes hassal himnuszt énekelni, de a pátoszt és a szép szavakat félretéve: cselekedjünk már valamit a nemzet sírgödrének ásása helyett. A tudást át nem adni bűn, a cselekvést elodázni árulás! Súlyos szavak ezek, de amikor magyar fiatalok ezrei az öngyilkosságba, idegen országba, vagy szerekbe, alkoholba menekülve hívják tetemre sorsukat, akkor nem elég az anyák könnye és nem elég az apák szitokszava. Tenni, tenni kell! "Egy fecske nem csinál nyarat!"- már hallom is.
10 millió fogjon akkor hozzá és meglásd sikerül!
Kinek szeme van, az látja, kinek füle van az, hallja, és akinek szíve…az érzi!
Nem tudom már szebben és többször elmondani, csak magyarul…
Fáj a szívem magyar, de cudarul!
A múltból tanulni kell, és lehet is. Nem folyton visszanézni és siránkozni, hanem példákat venni a történelemből és megfogadni azt, és ha ezzel megvolnánk, úgy forduljunk a jövő felé és kezdjünk el végre cselekedni, mert, idegen nem fog segíteni, csak magyar a magyarnak. Már mondtam ezerszer: a múlt nem ad kenyeret, csak tartást és hitet, a többi rajtunk múlik.

Rajta hát magyar!

Z.CS.F


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # aasoft 2013-02-02 12:33
"A múltból tanulni kell, és lehet is. Nem folyton visszanézni és siránkozni, hanem példákat venni a történelemből és megfogadni azt, és ha ezzel megvolnánk, úgy forduljunk a jövő felé és kezdjünk el végre cselekedni, mert, idegen nem fog segíteni, csak magyar a magyarnak."
Úgy érzem ebben benne van a lényeg.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # V Zsolt 2013-02-02 19:36
Szép szavak!
Tenni kell, de csak írunk,
Te is, én is olvasgatunk,
Használjuk már az agyunk,
De egyedül vagyunk.

Mindenkiben van kétség,
Megbújik a reménység,
Néha hallod, ritkán látod,
Nem váltjuk meg így a világot.

Tenni kell, mert tudjuk,
Később nagyon bánni fogjuk.
De a tett itt rossz is lehet,
Csiszolni kell az értelmet.

Lassu a haladás, folytonos kaparás,
De mégsem, egy helyben topogás.
Ez adja az erőt, hogy még vagyunk,
és már formálódik a közös tudatunk ...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!