fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

 

A Váralja Szövetség "mini-népszavazást" tartott támogatói között arról, hogy szervezetünk a jövőben a Regnum Marianum-templom újjáépítéséért 2011-ben indított kezdeményezését miképpen folytassa: képviselje továbbra is az eredeti tervek szerinti újjáépítést - még akkor is, ha ez most nem lehetséges, vagy "érje be" egy szakrális emlékhely kialakításával.

Az interneten megtartott szavazáson a voksolás lezárásáig 5217-en szavaztak, többségük (61,24%) az eredeti tervek szerint újjáépítésre. A Váralja Szövetség a véleménynyilvánítást követően az alábbi nyilatkozatot adta ki.


Nyilatkozat

A Regnum Marianum-templomért indított kezdeményezésünk folytatásáról

(A nyilatkozat eredetije itt tekinthető meg.)

A Váralja Szövetség 2013. március 25. hétfő és március 31. vasárnap között megtartott internetes szavazásán a templom újjáépítéséért 2011-ben indított petíciónk aláíróit kérdeztük meg. Erre azért volt szükség, mivel a templom újjáépítését sem a katolikus egyház vezetése, sem a kormány nem támogatja. 

A több mint 20 ezer aláíró közül 18.461 személyhez tudtunk eljutni az interneten keresztül. Közülük 5.217-en éltek a véleménynyilvánítás lehetőségével.

Az eredeti tervek szerinti újjáépítésre szavazott: 3.195 fő (61,24%)

A szakrális emlékhelyre szavazott: 2.022 fő (38,76%)

Miközben támogatóink döntő többsége az eredeti tervek szerinti újjáépítés mellett foglalt állást, mindkét elképzelés egyaránt nagy támogatottságot kapott. Sokan azért nem szavaztak, mivel nem tudtak dönteni a két lehetőség között.

A szavazás végeredményének ismeretében megállapítjuk, hogy

1. a rendszerváltás zűrzavaros átmenetéből kiépült korszak máig létező mulasztása, hogy a Regnum Marianum-templom újjáépítése, a kérdés megnyugtató rendezése nem történt meg;

2. a keresztény magyarság szándéka az, hogy a Rákosi Mátyás teremtette állapotot mielőbb felszámoljuk. Mindezt elsősorban a templom újjáépítésével tudjuk elképzelni, ugyanakkor már egy szakrális emlékhely felépítését is nagy előrelépésnek tartanánk;

3. a szakrális emlékhelynek nem a templom helyett kell megvalósulnia, hanem annak kiegészítéseként, hogy kedvezőbb viszonyok esetén az a templom újjáépítését ne gátolja meg;

4. nemcsak a templom újjáépítésére, hanem a mögöttes szellemiség megerősítésére is nagy szükség van. 

A Váralja Szövetség fontosnak tartotta, hogy olyan döntés szülessen, amely megfelel a realitásoknak, ugyanakkor nem jár a templomról való lemondással. Úgy véljük, támogatóink felelős döntést hoztak - a Váralja Szövetség pedig a fentiek szellemében folytatja a megkezdett munkát kezdeményezésének győzelme érdekében.

"A szél kihívására a fa gyökereivel válaszol."

Kérjük Magyarország Kormányát, adja meg a magyar nemzetnek azt a lehetőséget, hogy visszataláljon gyökereihez, múltjához, saját magához és nem utolsó sorban hitéhez. Az a szellemiség és az a történetiség, amit a Regnum Marianum-templom képvisel, sarokköve lesz a magyar megmaradásnak.

Budapest, 2013. április 2.

 

Váralja Szövetség


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!