fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Ezúton szeretnék elnézést kérni minden határon túl élő magyartól, akiknek fájó dolog volt a 2004 December 5-i népszavazás. Akarom mondani népmanipulálás. Tudnotok kell, hogy ez nem szolgált egyebet, csupán annyit, hogy elidegenítsék a Magyarországi magyarokat, a határokon túl élő magyaroktól. Maga a népszavazás témája, egy provokáció jellegű dolog volt. Egy jó érzésű ember nem talált volna ki ilyet, hogy eldöntsük, hogy a határ másik részén lévő magyar, magyarnak számít-e, vagy sem. Különben is, ez nem a mi dolgunk, ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy hova tartozónak vallja magát. Nekünk csak annyi lett volna a feladatunk, hogy automatikusan megítéljük, a külhonban élő magyaroknak, a magyarságukat. Több nem! Azonban a nemzet(meg)vezetés, ezt egy jó alkalomnak látta arra, hogy a magyart a magyar ellen ismét összeuszíthassa, és ennek a végeredménye lett ez a „demokratikus sorsolás”! Úgyhogy elnézést kérünk tőletek magyarok, kik a Trianonon túl rekedtetek! Elnézést, amiért felültünk ennek az uszító népsorsolásnak. BOCSÁSSATOK MEG, MERT NEM TUDTUK MIT CSELEKSZÜNK!

Nem tudtuk, hogy miről is szól igazándiból ez a népszavazás. Nyugodjatok meg, hogy a magyar lelkek, mind oda rakták a Szerencsejáték Rt által ellenőrzött népsorsoláson az X-et, ahol az állt, hogy ti is MAGYAROK VAGYTOK! Ez egy tudatosan felhasznált dolog volt, a nemzet összetartásának a gyengítésére. Ezért arra szeretnélek benneteket kérni, hogy ne üljetek fel nekik, ne sajnálkozzatok az eredmények miatt, mert ez nem a magyarok véleménye volt, hanem a demokrácia, vagy valami ahhoz hasonló csodabogár tudatos manipulációja. Azt hiszitek, ha minden magyar elment volna erre a népsorsolásra, akkor az eredmény másképpen alakul? Még ha mind azt is választják a szavazók közül, hogy szeretnénk, ha ti is hozzánk tartozókká lennétek nyilvánítva…AKKOR SEM ENGEDTÉK VOLNA MEG, HOGY A MÉDIÁN KERESZTÜL EZ JÖJJÖN LE. Pontosan az lesz a népszavazások eredménye, amit a nemzet(meg)vezetés szeretne. A demokrácia illúzió. Egy soha nem létezett megtévesztés, amely arra szolgál, hogy míg az erőink meg vannak osztva, és vitázunk, addig a demokrácia létrehozói mindent megtehetnek a zűrzavar közepette. Látom, hogy nagyon sok magyar kezdeményezés van. Látom, hogy a pártok, a különböző szervezetek sok jó érzésű magyart, és tenni akaró magyart tömörítenek magukba. Azonban ahhoz hogy a tenni akarásukat tettekben is meg tudják nyilvánítani, hatalomra van szükségük. Hatalmat pedig hogy tudnak szerezni? Népsorsoláson, azaz népszavazáson keresztül. Ehhez pedig szembe kell állniuk, más magyaros mozgalmakkal, mert hát ők is hatalmat akarnak maguknak, hogy létre tudják hozni a terveiket. A vége pedig az lesz, hogy küzdenek a magyarok, a magyarok ellen. A végén meg a Szerencse Játék Rt. által felügyelt választáson az győz, akit a nemzet(meg)vezetés is szeretne látni győztesként. Ezért szeretném, hogy ha a külhoni társaink nem szomorkodnának egy olyan dolog miatt, amit igazándiból nem is a magyarok hoztak létre, csak elhitették velünk, hogy mi ezt akarjuk. Nem tudtuk, hogy mit cselekszünk, vagy legalább is nem tudtuk, hogy mit cselekedtetnek velünk. Látom a különböző manipulatív műsorokat, interjúkat, ahol már a kérdés is aljas módon van feltéve. Ezek a műsorok is mind azon igyekeznek, hogy a magyar a magyarnak az ellenségévé váljon. Az összetartozás érzését akarják még az emlékeinkből is kitörölni, hogy a nagy magányban mindenki szépen beilleszkedjen a rabszolgatartó társadalmukba. Természetellenes világot teremtenek körénk, de a végén mindig a természet hatalma győz, mert a részei nem győzhetik le, a nálánál sokkal hatalmasabbat. Ezért hamarosan újból az a társadalmi forma fog újjáalakulni, mely a természettel összhangban tud működni. A természetellenes pedig kivettetik belőle, mert nem lesz neki tovább létjogosultsága. Hisz nem ismeri az összhangot a végtelen hatalommal, a teremtéssel.

Ezért magyarok ne szomorkodjatok a népszavazás miatt. Ha szomorkodtok miatta, pont elérik a céljukat, és ezzel már meg is mételyezték a kapcsolatot a külhoni, és a határon belüli magyarok között. Gondoljatok rá úgy, hogy ez is egy lecke volt, amit át kellett élni a feltámadás előtt. Ettől is erősebbek lettünk. Világosítsátok fel az összes többi magyart is, hogy mi is zajlott 2004. December 5-én, és tudjátok, hogy csak a tömegmanipuláció egyik fegyverét láttátok félresülni!

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT! NAGYMAGYARORSZÁGÉRT!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!