fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

A rádzsput a szanszkrit rádzsaputra, „királyfi” szóból származó elnevezés.

 

Rádzsputok

A rádzsputok Északnyugat-India egyik legnagyobb államának, Rádzsaszthánnak (Rádzspututhana - Rádzsputok földje) ősi harcosai, második kasztbeliek (ksatriják). Az indiai történelemben ezen a néven mintegy 1500 éve tűntek fel, s nemcsak Radzsasztánban, hanem Közép-Indiában és valamivel délebbre több uralkodó dinasztiát hoztak létre. Az indiai középkorban jelentős szerepük volt. Szó szerint "királyfit" jelent a nevük. Fiaik jellemes, bátor harcosok voltak, de a rádzsput nők is példát adtak hűségből és hősiességből.

Ma mintegy 12 millió főt számláló földbirtokos kaszt. India főként északi és középső részén élnek, Rádzsaszthán területén. A rádzsputok apaági leszármazást követő nemzetségekbe szerveződnek. Őseik a hagyomány szerint a ksátrija (uralkodó-harcos) kaszthoz tartoztak, ugyanakkor földműveléssel is foglalkoztak, amely mára dominánsabb szerepett kapott.

Az Agni purána, mely az indiai népek, törzsek – az úgynevezett gotrák – genealógiáját dolgozza föl, s mint ilyen egészen a mohamedán invázióig követi azt, a következőket állapítja meg: "A hunok és a szkíták (sakák) utódai alkotják Radzsasztán 36 királyi klánjának egy részét." Az Agni purána nemcsak az árja nemzetséggel foglalkozott, hanem az indusok által ismert ázsiai népekkel, különösen azokkal, akikkel kapcsolatba kerültek, vagy akik a közelükben éltek. A mai történészek is hasonlóképpen vélekednek a hunok és a rádzsputok rokonságáról.

 

 

Romila Thapar ismert történésznő így ír: "A legtöbb meghatározó tudós Indiában elfogadja azt a nézetet, hogy a rádzsput törzsek a hunoktól származnak és letelepedtek Észak- és Nyugat-Indiában; elsősorban az északi kis köztársaságokban, melyek függetlenek maradtak a muzulmán invázió idején, s ott keveredtek az ind lakossággal, majd beolvadtak." A későbbiekben megemlíti, hogy "az újonnan jött hun törzsek néhány rádzsput nemzet őseivé lettek és a későbbi századokban az északnyugat-indiai történelem meghatározó tényezőivé váltak."

Tod angol történész minden rádzsput klánt hun eredetűnek tart. Upendranáth Thakur vitázik vele, szerinte nem mind a 36 törzs, de azt elismeri, hogy házasságok révén a radzsasztáni ksatriják nagy része, de bizonyos esetekben a bráhminok is keveredtek a heftalitákkal. “Ezek leszármazottai bekerültek a rádzsput hierarchiába, s ezáltal később dinasztiákat is alkottak. Hogy mikor és hogyan történt ez a folyamat, nem tudjuk, de nem kétséges, hogy a 7. században kezdődött el és kb. a 12. századra fejeződött be. Ekkor ebből a keveredésből egy új politikai és társadalmi tényező jött létre Rádzsaszthánban.”

Az indiai kasztok között

A hindu kasztok többsége endogám, csak a saját alkasztjához tartozóval köthet házasságot. A exogámia követői, mint például a radzsputok (Radzsasztán állam) éppen ellenkezőleg, a saját alkaszthoz tartozóval nem házasodhatnak, kizárólag a többi alkaszt tagjai között válogatnak a számukra párt a szülők.

Az exogám rendszert két csoportra oszthatjuk: gotra exogámiára és sapinda exogámiára. A gotrák olyan társadalmi csoportok, amelyek közös ősöktől erednek. A tagjaik arra törekszenek, hogy isteni ősszülőkig vezessék vissza az eredetüket. A gotra exogámia az endogámiához hasonlóan a saját alkaszton belüli házasságot ír elő, de tiltja az azonos gotrába házasodást, azt a vérfertőzéssel azonos bűnként kezeli. A szapinda exogámia viszont mind apai, mind anyai oldalon meghatározott generációkon belül tiltja a házasságot (hasonlóan a kereszténységhez és az iszlámhoz).

Rádzsput harcosok

A rádzsput harcosok a középkori európai lovagokhoz hasonló kódok és lovagias erények alapján 1000 évig uralták a vidéket. Noha kötöttek egymással ideiglenes szövetségeket és házasságokat erejük nagy része az egymással való háborúzásban felörlõdött. Így szép lassan a radzsput államok a Mogul Birodalom fennhatósága alá kerültek, habár a radzsput hõsök utolsó leheletükig harcoltak. Ha már más remény nem volt, következett hátborzongató rituális öngyilkosságuk a jauhar. Ilyenkor az asszonyok és gyerekek egy nagy temetési tûzre vetették magukat míg a férfiak sáfrány díszruhát öltve kilovagoltak az ellenség közé a biztos halálba. Chittorgarh város történetében ez a kis epizód háromszor fordult elõ, nagyobb csatákban radzsput harcosok ezrei vesztették el így életüket.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!