fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Jordanes gót történetíró így látta eleinket a VI. században :
„A hunok boszorkányok ivadékai, akik egy mocsárból jött vad, ragyás képű borzasztó tekintetű emberfajta. Akik csak a beszédjük alapján tartoznak az emberi fajhoz.”Amióta Szarvason előkerült 1983- ban egy rovásfeliratos avar csont tűtartó, amelyen a légvonalban 100 km-re lévő Nagyszentmiklóson 1799-ben talált kinccsel azonos kárpát- medencei rovásírás található, azóta komoly gondolkozásra kényszerült a régészettudomány. A két lelet korát, egyaránt a VIII. századra eredeztetik, az úgynevezett késő avarkorra. Mindkét fellelt anyagon lévő írás kizárólag a székely- magyar rovásírással olvasható.

A nagy tudású hozzáértők sokáig azt gondolták, hogy türk eredetű a rovásírás és Belső-Ázsiából terjedt el a VII- VIII. században, és ezt hozta magával az avaroknak (is) mondott nép. Majd jött az újabb meglepetés, amikor a nemrégiben Visokkóban feltárt írásos köveken Szakács Gábor és Friedrich Klára magyar íráskutatók a székely-magyar rovásírás 39 betűjéből eddig 21 betűt azonosítottak. Ezek a leletek 5-7 ezer évesek, másrészről a székelynek nevezett rovásírás és ahhoz hasonló jelek a Kárpát-medence tágabb környezetében már több ezer éve jelen vannak.

Mindez a mai embert, az olvasót elmélkedésre készteti, az akadémikus tudósokat hallgatásra. A mai magyar szakmunkák javarésze - ha vannak- alig vagy nem is említik, arról sem igen szólnak, hogy hol tartanak a rovásírás kutatásaink. Elhallgatják, hogy a történelem előtti időkben a Közel-Kelet és a Kárpát-medence lakói között valamiféle „közlekedés” is lehetett. Pedig a Kárpát-medencéből időről-időre mind az őskorban, mind az ókorban lüktetésszerűen embercsoportok vándoroltak el és vissza.

És bizony, akár tetszik, akár nem , dicső elődeink tudtak írni és olvasni!

„Akik csak a beszédjük alapján tartoznak az emberi fajhoz.”(?)


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!