fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság
Március 25-én negyvenegyre emelkedett azoknak a magyarországi kórházi és klinikai szülészeteknek a száma, amelyek munkatársai felajánlották: legalább az év három napján tartózkodnak a művi terhesség-megszakítástól. Jelképes, hogy az abortuszmentes napok mozgalmát elindító Alfa Szövetség kérése nyomán éppen március 25-én, a Magzatgyermek Nemzetközi Napján ajánlották fel a budapesti Szent János Kórház vezetői és szülészei, hogy az életvédő ünnepnapok jegyében a jövőben ebben a gyógyításra fölesküdt intézményben sem végeznek művi terhesség-megszakítást.
 
 
 
Az önkéntes életvédelemre szerveződött Alfa Szövetség munkatársait, gondozottait és céljait 1997-ben Castel-Gandolfóban áldotta meg II. János Pál pápa, akinek kezdeményezésére a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepével egybeeső március 25-ből olyan ünnep keletkezett, amelyen azóta minden, születés előtti életkorát élő gyermekről megemlékezünk.
Az Alfa Szövetség nyilatkozata
Mi, a közösségi terhesgondozással korai gyermekvédelmet is szolgáló életvédelem képviselői egy termékeny és minden megfogant emberi életről gondoskodó társadalom reményében az alábbiakról teszünk tanúbizonyságot.
1. Hisszük és valljuk, hogy a testi és lelki termékenység gyümölcseként megfoganó gyermek közjó, de mély szomorúsággal tanúsítjuk ennek a közjónak a romlását, olykor szándékos megrablását Európa és a magyar nemzet megmaradását is veszélyeztető termékenységellenesség mentális és testi alapbetegségét is jelentő „terhesség-megszakítás” (abortus artificialis) során.
2. Tanúsítjuk, hogy ez a hazánkat sújtó pándémiás járvány testi és lelki termékenységében megcsonkított nemzetünk végveszélyét jelenti. A magzati életkorukat élő gyermekek életének sebészi, vegyi vagy más eszközökkel történő tömeges kioltása és az áldott állapotot inkább tehernek érző szülők termékenységének megkárosítása az egyéni tragédiákon túl Európa és azon belül nemzetünk folyamatos és súlyos romlását jelzi: mindannyiunkat végpusztulásba dönt!
3. Tanúsítjuk, hogy e rossz, egészségügyön túlmutató, gazdasági-politikai modellé lett „orvoslás” mindannyiunknak fáj: a helyzetnek akár elkövető-előidézői, akár tételen szemlélői akár „csak” áldozatai vagyunk. A termékenységellenesség vértelen (fogamzásgátlás) és véres (abortusz, művi meddővé tétel, újszülött-gyilkosság) tragédiájáról Európa és Magyarország felelős polgáraiként nem hallgathatunk, azt tétlenül nem szemlélhetjük.
4. Tanúsítjuk, hogy a termékenységellenesség, s azon belül az abortusz többnyire a hibás vagy elégtelen szociálpolitika külső, zsarnoki kényszere. Ennek heródesi gyakorlata a terhesség-megszakítást egészségügyi eljárásnak álcázva 1956. június 4., vagyis az 1043/1956. sz. minisztertanácsi rendelet megjelenése óta több mint 6 millió gyermekünk halálát okozta, ennél is több honfitársunk (anya, apa és egész nemzetségek) egészségét károsította e romboló beavatkozás sokféle testi és lelki szövődményével.
5. Tanúsítjuk, hogy a fogantatásának pillanatától megszületéséig magzati életkorát élő gyermek rontása, életének és egészségének szándékos megrablása a családon belüli erőszak alapképletének intézményesítésével egy kártékony belpolitikai gyakorlaton túl multinacionális vegyszer- és óvszergyártók nyereségérdekelt vállalkozásaként dúlja közösségeinket.
6. Tanúsítjuk, hogy az ún. „sürgősségi vagy 72 órás fogamzásgátlásnak” álcázott „tinédzserambulanciák” működtetői súlyosan károsítják a fiataljaink nemi egészségében megtestesülő közjót. Sajnáljuk, hogy a profithajhász piacépítők zabolátlanul megrabolhatják a mindannyiunk nemzeti kincsének számító termékenységet, hogy olykor fogamzásgátló felvilágosításnak álcázva zavartalanul környékezhetik és szállhatják meg az ifjúság nemi egészségvédelmére többnyire felkészületlen oktatási intézményeinket is.
7. Valljuk, hogy az abortusz olyan elrekkentés avagy kirekesztés, amely akár kül- akár belpolitikai szempontból alkalmazzák, mindenkor a hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció alapképlete.
8. Valljuk, hogy a családon belüli erőszak alapesetének tekintendő magzatelhajtás elsődleges áldozata az életétől megfosztott gyermek. Valljuk, hogy áldozat, mégpedig különleges ápolásra, gondozásra szoruló áldozat az „elkövető” anya (vagy szülő) is, aki a szabadság álruhájába öltöztetett abortuszt az esetek többségében nem a szabad akaratot feltételező önrendelkezési jog alapján választja, hanem körmönfont külső és belső kényszerek – az esetek nagyobb részében kifejezett erőszak – hatására a kényszerabortusz áldozataként szenvedi el. Az Amerikai Egyesült Államokban, vagyis a világ leggazdagabb államában az összes terhesség-megszakítás 64 százaléka kényszer eredménye, idehaza – a Családvédelmi Szolgálat védőnői szerint – ez az arány legalább 95 százalékosra tehető!
 
9. Valljuk, hogy az úgynevezett „semleges” magatartás pszichikai bűnrészességet takar, amely mindig a bűnelkövetőt, az agresszort támogatja. A választható életutak felmutatása nélküli „terhesség-megszakítás” súlyosan károsítja a társadalom egészségét, a társadalmi bűnbakképzés része.
10. Valljuk, hogy a termékenységellenes megnyilatkozások gyűlöletbeszédként támadják az egy nő és egy férfi egészséges nemi viszonyán alapuló családot és a társadalmat. Ezek megelőzésén és tapintatos kezelésén az alkotmányosan életvédelemre kötelezett államnak és a szolidaritáson alapuló társadalomnak akkor is fáradoznia kell, ha némelyek a magánélet érinthetetlenségének álságos szólamával ezt folyamatosan akadályozzák, hogy tudatosan vagy öntudatlanul is meghosszabbítsák nemzetünk vészkorszakát.
 
Ezért honfitársaink cselekvő lelkiismeretét megszólítva
 
• kérjük, hogy a magzati élet védelméről hatályos magyar törvényt mihamarabb igazítsuk a természet és az emberi társadalmak örök törvényeit alkotó Égi Alkotmányhoz, mely megalkuvás nélkül gondoskodik a fogantatással induló magzatgyermeki élet és az őt hordó szülők jogainak és méltóságának legteljesebb védelméről!
• Kérjük, hogy a sajtó, a szociális segítő szakmák szövetségesként fáradozzék egyfelől a modern termékenységkultusz eszméjének terjesztésében, másfelől az abortuszdiktatúra áldozatául eső családok „egyéni” tragédiájának tapintatosan őszinte feltárásán, hogy ennek nyomán a közvélemény is támogassa az egyén és a közösség igazi szabadságát szolgáló életvédő kezdeményezéseket!
• Kérjük, hogy a politikusok ne a fogamzásgátlás, az átmeneti vagy tartós meddőség (a művi meddővé tétel azaz a sterilizáció) halálkultuszának támogatásával, hanem a házasság előtti nemi tisztaságra és önmegtartóztatásra nevelve az egészséges nemiségen alapuló termékenység és a hitveséhez hű házastárs eszményét szolgálják! A magukat kereszténynek tartó képviselők mindenekelőtt a saját családjukban, továbbá a nyilvánosság előtt és közéleti cselekedetekkel is merjék képviselni egyházuk életvédő tanítását.
A három emléknapon nem gyilkolnak magzatot a pécsi Szülészeti Klinikán, az egri Markhot Ferenc Kórházban, a budapesti Szent Rókus, Schöpf-Merei Ágost és Szent Imre Kórházban, a Bajai Városi Kórházban, a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Oktató Kórházban, a soproni Szent Erzsébet Kórházban, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban, a csornai Margit Kórházban, a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban, az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban, a kaposvári Kaposi Mór Kórházban, a budapesti Péterffy Sándor Kórházban, a váci Jávorszky Ödön Kórházban, a Szentgyörgyi Albertről elnevezett szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján, a mohácsi Városi Kórházban, a veszprémi Cholnoky Ferenc Kórházban, a várpalotai Városi Kórházban, a székesfehérvári Szent György Kórházban, a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban, a dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht.-ban, a nagyatádi Városi Kórházban, a budapesti Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjében, a budapesti Bajcsy-Zsilinzsky Kórházban, a mátészalkai Területi Kórházban, a kapuvári Lumniczer Sándor Kórházban, az orosházi Városi Kórházban, a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórházban, a gyulai Pándy Kálmán Kórházban, a győri Petz Aladár Kórházban, a szombathelyi Markusovszky Lajos Kórházban, Markusovszky Kórház, a kecskeméti Megyei Kórházban, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórházban, a kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, a zalaegerszegi Megyei Kórházban és a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján.
• Kérjük, hogy a mindenkori, magát magyarnak tartó kormány az országos romlás méreteihez képest tekintse az abortuszjárvány leküzdését kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági feladatnak! Az ún. „demográfiai kérdés” megoldására létrehozott kormányzati vagy fél-kormányzati szervezetek (például a Népesedési Kerekasztal) a termékenységellenes érdekcsoportokkal szemben tekintsék szövetségesnek és támogatásra méltó, egyenrangú munkatársnak az önkéntes életvédő szervezeteket és mozgalmakat! A terhes múlttól egy olyan anyaország ihletében búcsúzzunk, melyben a politikusokra bízott közjó ápolásának legfőbb fokmérője előbb-utóbb az lesz, hogy benne az adott ciklusban hány szülő élheti meg anyai és apai szerepét nem terhes, hanem várandós, áldott állapotként, hogy az adott kormányzati időszak alatt hány anya és apa édesülhetett meg gyermekének világra hozatalával!
• Kérjük, hogy a korai (pre- és perinatális) gyermekvédelem ebben az intézményben is az alkalmasint súlyos válsághelyzetben lévő anya sokrétű gondozásával, valódi terhes gondozásával kezdődjék! De ha már a magzatgyermekeket a termékenységellenesség áldozatává tesszük, adjuk meg nekik az eltemettetés minden embert megillető végtisztességét. A poszt-abortusz szindróma (PAS) kutatói és gyógyítói szerint ezt kívánja a túlélők lelki egészsége is. Adjunk nevet a magzatgyermekeknek, búcsúzzunk tőlük emberhez méltóan! A Kárpát-medencében élő magyarságnak csak ez a gyászmunka jelenthet esélyt a termékeny és gondoskodó nemzet, a himnikus „jókedv” és „bőség” reményére.
• Kérjük a budapesti Szent János Kórház vezetőit és munkatársait: felajánlásukkal csatlakozzanak azokhoz a kollegáikhoz, akik legalább március 25-re, a Magzatgyermekek Napjára, június 1-re, az ENSZ Nemzetközi Élet Napjára, illetve december 28-ra, a Heródes által legyilkoltatott aprószentek emléknapjára, nem jegyeznek elő sem kémiai, sem sebészi eszközökkel végrehajtott abortuszt, tartózkodnak minden, előre eltervezett, magzatelhajtást eredményező beavatkozástól. Kérjük, hogy e három nap ebben a Szent János nevét viselő intézményben is a Megfogant Élet és az őt hordozó Szülők, s velük együtt mindannyiunk ünnepnapja legyen! (Ha e napok bármelyik munkaszüneti napra esne, akkor az azt megelőző munkanapot tegyük a hippokrátészi eszmény előünnepévé!)
 
 
 
• Kérjük minden, atyjafiáért számot adni tudó polgártársunkat, hogy fohásszal, önzetlen munkával és adománnyal is segítse a szociális vagy lelki nyomorukban elmagányosodott szülőket, hogy a termékenységellenes diktatúra orvost, beteget és „egészségest” egyaránt romboló légkörében válságukból ne testi-lelki termékenységük súlyos károsításával, esetleg magzatgyermekük elhajtásával kényszerüljenek szabadulni.
Kegyelmet magunknak – kegyelmet magzatunknak! Békét az anyaméhben! Együtt egy termékeny és gondoskodó társadalomért!
Budapest, 2014. március 25-én, Magzatgyermek és Gyümölcsoltó Boldogasszony napján
 
dr. Téglásy Imre
elnök, Alfa Szövetség

Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!