fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Manapság sokat halljuk az ügyeletes jelszót: Vissza a munka világába! Valójában én ezt nem értem. Az emberek álldogálnak valahol, hogy nyissák ki nekik a kaput ami a munka világába vezet? Ki vannak onnan zárva? Miért kell a munkát keresni, hiszen amerre nézek, csak munka van? Vagy talán munkaHELYET keresnek? Egy olyan helyet ahol szolgálatért pénzt fizetnek?

Ez lenne a MUNKA? Na EZT nem értem. Ez ugyanis nem munka, hanem pénzkereset. Az emberi MUNKA szabad körülmények között zajlik, a teremtés keretein belül. Ha valaki ezt nem tudja elfogadni, ha valakinek a társadalom keretei fontosabbak a teremtés lehetőségeinél, akkor neki nem munka, hanem pénz kell. Persze nehéz ezt most elmagyarázni olyanoknak, akik nem élték meg azt a rendet ami a MUNKÁRÓL, TERMELÉSRŐL szólt, és ezen belül virágzott a hagyomány, a nemzet, az érték, a kultúra. Nehéz elmagyarázni, hogy  mindezen fogalmak, amiket most felsoroltam, az emberi MUNKÁNAK köszönhették létüket fennmaradásukat. És ma éppen azért tűntek el, sorvadnak töredékeikben, mert az emberek MUNKÁT nem végeznek, csak DOLGOZNAK PÉNZÉRT. Mégpedig nem úgy és nem azt amit szeretnének, ahogyan érzik is hogy kellene, hanem azt és úgy, ahogyan a pénzt osztogatók MEGPARANCSOLJÁK NEKIK. Mert ha nem így tesznek, ha nem lőnek magyar rendőrként a másik magyarra, ha nem csapják be magyar tisztviselőként a magyart hitelekkel, biztosításokkal, szabályokkal, rendeletekkel, mert MEGFIZETIK ÉRTE, ha nem szolgálnak engedelmesen pitizve kutyamód a FIZETÉSÉRT, akkor kirúgják őket, és mivel alkotó emberi szabad munkát végezni nem tudnak, csak pénzért dolgozni, mindent megtesznek hogy nehogy pénz és munka nélkül maradjanak. Ki ne szoruljanak a munka világából. Aztán ha mégis kiakolbólintják őket, akkor állhatnak sorban szépen csendesen várakozva, amíg meg nem tanulják hogyan kell viselkedni. Közben a kertek, a mezők, az erdők, folyók, tavak, a szántóföldek, az emberi létezés valódi helyei, a falvak, a templomok kiürültek. A mesterek elfogytak, már semmit elkészíttetni, megjavíttatni nem lehet, csak vásárolni. A tudás tárháza, a hagyomány már csak mulatozásra való, a benne rejlő kincset, az igazi munkás emberi élet tudását már senki sem szomjazza...Ott senki sem áll sorban, hogy beengedjék. Azért senki sem aggódik, hogy onnan kimarad. Az a pusztulás senkinek sem fáj. Pedig "nincs más kigázolás", csak az Isten, csak a Teremtő útja. És nem csak dalolni kell: "Legyen úgy mint régen vót", akként is kell élni, cselekedni. Mert ha nem, egyszer csak feljajdul a megjósolt szó: " Csak az a vég! Csak azt tudnám feledni! ". Bár az embert nem a munka tette emberré, mert embernek teremtetett, de embernek maradni...! No az csak munka, de szabad, alkotó emberi munka által lehetséges. Egyébként biztosan jön a megbánó sóhaj. "Csak az a vég! Csak azt tudnám feledni!" De feledni nagyon nehéz, és az önvád a legsúlyosabb teher lehet az ember lelkén. És utólag..... No ez az ami utólag nem könnyű... Sőt...

 

Magyar Gábor


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Csapláros Albert 2014-10-25 13:27
Talán már beépült a köztudatba a panelproli fogalma. Mikor először valaki elsütötte ezt a szót , talán éppen választási kampány idején, sokan játszották a sértődöttet. Pedig van ilyen társadalmi réteg. Tudom legtöbben nem önszántukból kerültek közéjük , hanem a történelem kényszerítő ereje folytán. Ez a réteg, ha van munkája, reggel korán kel és indul dolgozni, ki többért, ki kevesebbért. Ha éppen nincs munkahelye, akkor is korán kel és szintén elindul. de a kocsmába söntést támasztani. Néhányunk számára ez lett a napi fő tevékenység.
Jó száz évvel ezelőtt, mielőtt még a települések elöljáróságain segélyeket osztogattak volna, az embereknek volt egy olyan képessége, hogy pl. eltartotta magát. A Kárpát- medencébe született embernek nem kellet attól tartania hogy éhen hal, ha egészséggel volt megáldva.
A folyó szabályozások előtt, a nagy folyóink ártereiben emberek ezrei éltek, akik, csak akkor mentek be a városba , ha el akartak adni valamit, piacnapokon. Ha mindenképp pénzre volt szükségük, gyékényből vesszőből font táskákat kosarakat, lábtörlőket klf termékeket kínáltak eladásra. De a hal , a rák, mindig eladható volt.Ám nékik ritkán volt szükségük pénzre. Ellátta őket mindennel a folyó és az a menti erdők. A folyószabályozá sok előtt ezt a réteget nem lehetett belekényszeríte ni a klf. modern, éppen aktuális taposómalmokba. Biológiai lábnyomuk "0" , tehát bizonyos értelemben nyugodtan nevezhetjük őket kultúremberekne k, különösen akkor, ha melléképzelnénk egy vodkaszagú panelprolit.
A "haladás" ellehetetleníte tte ezen emberek életvitelének folytatását.Úgy jártak ők, mint a amazoniai indiánok akik körül eltűnik az őserdő.
Volt egy másik réteg is amelyik viszonylag független tudott volna maradni a modernizálódó világ kényszereitől és emberi, alkotó életforma mintát kínálhatott volna sokaknak , akik ma szenvednek a kiszolgáltatott ságtól és a kilátástalanság tól.
Ez az erőszakkal eltüntetett és földbe döngölt magyar paraszti létforma volt. Tudjuk mi történt velük. Az un. urbanizáció alatt legtöbbjük ,csak erőszak hatására hagyta el a tanyáját és lett a nagy ipartelepek tölteléke.
Ne mondjunk, hát szigorú ítéletet azokról, akiket dologtalannak látunk. Apáik szinte mind áldozatok voltak, ők pedig sérült családok gyermekei. Többnyire kapzsi társadalmi és politikai játékok csináltak itt emberekből élőhalottakat, robotokat.
Hallani néha álmodozó széplelkektől, hogy vissza kell vonulni a természetbe, meg kell tanulnunk újból önellátónak lenni. Óhh emberek!
Még a fülemben cseng nagyapám és apám panasza, hogy zavarták el őket a földjeikről.
Hiszi-e valaki, hogy ha újból tömegek akarnának szabadon, önerőböl csak hasonlóak és Isten segítségére támaszkodva élni, kivonva magukat a pénz és kapzsiság uralta világból, hogy hagynák ezt bizonyos "háttérerők"? Hát nem hagynák! Arra mindenki mérget vehet.
Tisztelettel:
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!