fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

-Egy az Isten!-

Tegnap este –egy szűk közösségben- meglehetősen érdekes, sőt izgalmas kérdést tett fel nekem egy barátom: „Testvérem, mondd, mióta keresztény a magyar?
Én itt kívánok neki válasszal szolgálni.
A világhálón nincs hely a tudományos értekezésekre és akadémikusi tanulmányokra, így be kell érnie az én szerény válaszommal. Csupán néhány érdekességet kívánok kiemelni, mert csupán elgondolkodtatni akarlak, nem meggyőzni. A Te hited és érveid, a tieid. Én, csak lakmuszpapír vagyok a históriában.Bizony, lehet, hogy sokan felszisszennek az olvasásuk után…

Orosius egyházatya 418-ban így írt: „Kelet és nyugat templomai hunokkal telnek meg, mivel a hunok Jézus- hitűek.

444-ben Baronius : „a hunok istenfélőek, szelídek, emberségesek, szentéletűek. Olyan királyok kerekednek ki belőlük, akik a keresztény egyházra dicsőséget hoznak.”
A VI. században Kozmasz Indikopleusztész 540-ben „Keresztény tipográfia” c. művében a hunokat kereszténynek írja le, mint ahogyan Theophülaktosz is 570-ben is hasonlóképpen cselekedte meg.

Timotheus patriarcha 781-ben keltezett levelében a hunok püspökségéről, az onogurok püspökéről és a türkök püspökségéről ejt szót.

Upos in Madar 739-ben kazárokkal kötött szövetségének fennmaradt betűvetése nyomán tudjuk, hogy az Opos vezette szabír-hunok arabellenes, védelmi szövetséget köttettek. S mikor Obadiah kazár fejedelem a zsidó hitre tért, a magorok ott hagyták a kivált kabarokkal az egyesülést. A Jézus hitűek Pannóniába vették az irányt.

889-ben- hol van még a „honfoglalás?- Hungarus püspök ír a Kárpát- medencei Csák és Salek püspöknek , de ezt megelőzően II. Jenő pápa 822-ben a keresztyén hunokat- hungarusokat üdvözli a vatikáni leírat szerint.

…és végezetül a „honfoglalás” korából: Phötiusz bizánci patriacha 895-ben keresztény türkökről ad hírt, kik Kijevből tértek meg őseik földjére. Georgiusz Monarchosz 839-ben az ungárok, akiket hunnak, türknek is hívnak- Álmos fejedelem udvarában járva- Jézus- hitűnek mondja a népet, mely Maninak, a 276- ban mártírhalált halt párthus pátriarkának szentségét őrzik és Isten- hívőek.

A tudomány általában a magyarokkal kapcsolatosan a kevés forrásra, kutatási hiányosságra hivatkozik eleink kapcsán. Én csak azt kérem az egy igaz Istentől, hogy mielőbb engedjenek be bennünket a vatikáni levéltárba!

Pio atya:

"Magyarország olyan kalitka, melyből egyszer gyönyörű madár fog kiszállni.
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

Ebben hiszünk, ezért teszünk!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!