fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Magyarság

Üdvözlök Mindenkit!

Teréz Anya jóval ez előtt tudta, hogy mindig arról kell beszélni, gondolkozni, amit akarunk, hisz ahol a gondolat, a figyelem, ott az energia. Ő a Békéért, Szabadságért, Szeretetért dolgozott.

Jézus szintén ezt tanította:

„Az rombol és mérgez, ami elhagyja a szádat.”

Én energetikát tanulok, és bizonyított, hogy bármi elhagy gondolatilag, beszéd, cselekedet formájában, az energia veszteség, és annak adsz energiát, azt táplálod, amire a megnyilvánulásod irányul. Valójában minden elhagyott energiára, érzést kapsz vissza. Pozitívat, vagy negatívat. Ez már tőled függ, hogy hogyan irányítod megnyilvánulásaidat. Tehát, ha arról beszélsz, hogy mi, miért nem jó, az fog történni, hisz azt táplálod. Sajnos a mai ember agyát átmosták teljesen. Egyszerű és logikus: van egy negatív energia tömeg. Ha Te negatívan gondolkozol, beszélsz, az a tömeg fog növekedni. Akik provokálnak, tudatosan teszik (politika, stb.), hisz a Te energiádból táplálkoznak. Te táplálod, erősíted meg hatalmukat.


Tehát a Világ és a Magyar Nemzet  Minden Létező Lénye Békében, Szeretetben,  Szabadságban, Egységben és Bőségben él. Gyermekeink, Családunk, Szüleink egészségesek. A Magyar Nép újra Szabad, Boldog és Egységes.

 

Ha tetszik és érted az Univerzum, Isten törvényét, küldd tovább minél több Embernek. Ezzel növelve a jó energiát, és mantrázd, amikor kedved, és időd van. Mi vagyunk, kik békésen, talán elősegíthetjük, hogy meg-, ill. letisztuljon energetikailag a Magyar haza teljes energia világa. Köszönettel a Hazáért, Szabadságért, Békéért!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Seraf 2011-11-29 22:00
Szia 'Atyaeg1' és
Üdvözletem Mindenkinek .

Engedelmeddel ismét jelentkezem .
Megkérdezhetem, hogy : Ki írta ezeket a fenti sorokat ? ; Hol találtál rá ?
Azért kérdezem, mert az eszmefuttatás harmadik szava (évszázadokkal)
jellemzi az írója történelmi tudását, hiszen a közelmúlt nem évszázadok .
TERÉZ ANYA : AZ ELESETTEK - RÁSZORULTAK SZENTJE
http://www.youtube.com/watch?v=UYzbmru-AGY

További ami megüti a szememet, hogy miért is kellene a kereszténynek
'mantrázni' ? Ez nem buddhista dogmatika / szokás ? Ha pedig Jézusra
hivatkozik, akkor elolvashatná mit is mond konkrétan az imáról, mert azt
nem rituálisan kell ismételgetni - Az ilyen nem szívből jön és ilyen nem
talál meghallgatásra .

Az 'energetikát tanulok' kijelentéssel sem tudok mit kezdeni, mert aki a
Bibliából merít az ne energetikára hivatkozzon : Javaslat, hogy ne csak
olvassa az Írást, hanem értelmezze is ; Ajánlom figyelmébe a következő -
ket, mert nem energetika és tetszés kérdése az eljövendő ( Ezt "küldd
tovább minél több Embernek" ) .

Malakiás 4 : 3
És széttapodjátok a gonoszokat ....
Jelenések 19 : 13
És vérrel hintett * ruhába vala öl -
töztetve ....

Nagy meglepetés lesz azok részére, akik nem értik mit jelent a "vérrel
hintett
* ruhába vala öltöztetve" kijelentés .
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-11-29 22:27
Nekem is megütötte a szemem, csak elfelejtettem kijavítani. Na majd mindjárt.

Ha nem akarsz mantrázni, akkor nem kell.

Egy videót azért én is mutatnék neked:

http://www.youtube.com/watch?v=QAxzVzpwLm8
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # armin1 2011-11-29 23:19
Én az utolsó bekezdéssel abszolút nem értek egyet.


A sz@rból nem lehet várat építeni egyedül csak pozitív gondolatokkal, kő kemény munkával, cselekedetekkel már igen.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-11-29 23:58
Azért kellenek a pozitív gondolatok, hogy a kőkemény munka pozitív irányba legyen elvégezve és, hogy a pozitív gondolatok által a a lelkesedés is meglegyen.

Másrészt kísérletekkel vizsgálták, hogy a gondolatok, amelyeket más emberek iránt gondolunk, azok képesek hatással lenni a célszemélyre.

Ha pozitívak a gondolataid, akkor a körülötted lévő emberek gondolataira is pozitív hatást vagy képes gyakorolni. Kellő mennyiségű ember egy egész társadalomra képes hatást gyakorolni. Ez a tudománynak azon ága, amely még nincs kirakatban, mert túl sok kényes kérdést tennének fel az emberek, például a hírekkel kapcsolatban. Mért csak a nyomorról szólnak, mikor ezzel csak a világot a depresszióba és a romlásba hajtják velük.

Bizonyos mértékben pedig a gondolataink, körénk vonzzák az élet megfelelő eseményeit. Azokat, amelyek a gondolkodásunkh oz idomulnak.

Erről szól ez a film is:

http://vimeo.com/17488349

Nézd meg és tanulj belőle.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # armin1 2011-11-30 00:02
Kedves Atyaeg01 !

Félreértettél, én nem azt mondtam, hogy a pozitív gondolatok fölöslegesek. A pozitív gondolatok a kezdete a befektetett munkának, nagyon is fontos ! A pozitív gondolatok önmagukban nem elegendőek, tettek kellenek hozzá, amelyek fontosságáról az "energetikus" említést sem méltat.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-11-30 00:07
A pozitív gondolatok szülik meg a tetteket, még akkor is, ha nem tudunk róluk. Értem, hogy mit mondasz. Azonban a pozitív tett nem jön létre pozitív gondolatok nélkül.

A találmány először gondolatban születik meg, és csak utána a tervrajzon, és végül pedig a műhelyben.

Így van ez az élet alakulásával.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # armin1 2011-11-30 10:32
Másokból látom, hogy nem elég. Ez csak az út egyik kezdeti lépése.
Ismeretségi körömben vannak olyan személyek akik eljártak személyiségfejl esztő tanfolyamokra, ahol ott is az alapokkal kezdték
1. felismerni és kimondani az aktuális helyzetet,
2. pozitívan gondolatok
3. Hiába tudod, ha nem csinálod.

Oké, hogy gondolattal sok dolgot "kérni" lehet, pl: egy nyertes kaparósorsjegye t, ha nagy szükséged van rá.
De a boldogsághoz akkor is kevés (ezt bizonyítja az a 1,5 órás film is amit feltöltöttél :) ).

Mondok egy pédát:
Ha valaki rossz házasságban él, azonban nem mer ebből kilépni, egy új életszituációba belevágni magát, akkor csak a homokba dugja a fejét, és azt akarja elhitetni magával ami nincs . "Boldog kiegyensúlyozot t életem van" stb.. mondogatja alfában....
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2011-11-30 11:49
Ha kellő hittel és szívvel mondja, akkor lehet, hogy boldoggá is fog válni a házassága.

Volt egyszer egy nő, akinek a fia egész életében csak ivott, kocsmázott, züllött. Az anyja évtizedeken keresztül imádkozott az Istenhez, hogy térítse az ő igaz útjára.

A férfi 30 éves korában meghallott egy kisgyereket hangosan olvasni a Bibliából. Olyan mély hatással volt rá, hogy korának egyik legnagyobb és legelismertebb egyházi vezetője lett.

Nincsen egyébként hiábavaló kérés. Előbb-utóbb minden helyes ima meghallgattatik . Mikor eljött az ideje.

Tehát az anya fáradozásai valósággá váltak.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Seraf 2011-11-29 23:58
Köszönöm a linket : Ismerem az általad készített videókat ; Figyelemmel
kisérem azokat, mert úgy vélem, hogy -komoly- tényfeltáró értékkel ren -
delkeznek, mind gazdasági, mind tudományos / vallásos téren egyaránt .
Ezt minden "fényezés" nélkül jelzem és azok megtekintését ajánlani tu -
dom mindenkinek .
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-11-30 00:05
Köszönöm szépen! :)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Seraf 2011-11-30 04:23
Én azt látom, hogy nem különbözik a véleményetek csak a kimondatlan,
azaz le nem írt szavak miatt látszik némi ellentmondás - Pediglen nincs .

'armin1' azt akarja jelezni amit Jézus is tanít, vagyis azt, hogy a cseleke -
detek a fontosak. Azon alapul az egyén (nem közösség) Isten által törté -
nő megítéltetése. Ezen "gyömölcsök" alapján kell megítélniük egymást
az embereknek is, mert a jó vagy rossz tetteik / cselekedetük alapján is -
merni meg, hogy ki melyik oldalon áll, ki mit képvisel. Jézusnak ez egy o -
lyan tanítása és figyelmeztetése volt, amit az Őskeresztények megtartot -
tak. Tehát nem elég az igazságot tudni, hanem követni is kell, azaz a po -
zitív gondolat önmagában halott -a hit is-, ha azt nem követi cselekedet .

'Atyaeg01' is jól írja, mert a gondolat születik meg elsőként -mint egy ter -
vezés- és válik pozitív vagy negatív cselekedetté, attól függően, hogy
a tervező szívében mit képvisel : Fontos ezt érteni, mert Jézus mondja,
hogy onnan erednek a jó és rossz cselekedetek ; Mérlegelés kérdése,
hogy a tervezetből 'teremtés' lesz-e.

Ennek alapján mélyítsük a lényeget : Adok részetekre egy talányt : Gon -
dolkodjatok el rajt, mert ha megértitek, akkor arra is választ fogtok kap -
ni, hogy miért szenved a nemzet - és meddig fog szenvedni a nemzet .
Van egy gyönyörű Himnuszunk, melyben Isten áldásáért fohászkodunk .
Kérdem én. Miért áldaná meg ? Miért tenné ? .... Gondolatban / fohász -
ban van Isten, de csakis abban, mivel cselekedetben az Istent és a Te -
remtést tagadó darwinizmust és evoluciót tanítják / taníttatjuk hivatalo -
san. Ebben az ide-oda tingli-tangliban hintázik a nemzet és benne az e -
gyén, tartozzon bármely közösséghez - Persze igaz ez más országra is .
Őszinte Hite és Isten tisztelete van-e annak a nemzetnek ( embernek ),
aki elnézi, hogy a gyerekének Istent tagadó nézeteket tanítanak hivata -
losan ?!

1-Királyok 18 : 21
És odamenvén Illés az egész so -
kasághoz, monda : Meddig sánti -
káltok kétfelé ? * Ha az Úr az Is -
ten, kövessétek őt ; ha pedig Ba -
ál, kövessétek azt. És nem felelt
néki a nép csak egy szót sem .

Ez lenne a bajok / gondok gyökere : Az üres hivatkozás üres segítség -
gel jár ; Az ide-oda gondolat tingli-tangli cselekedeteket produkál. Ha
értitek a talány lényegét, akkor ezt terjesszétek (Atyaeg akár filmben),
mert tartalmazza a megoldást is .
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-11-30 11:42
Amúgy igazad van persze. Nem elég a szép gondolat, ha nincs, aki megvalósítja. Szellemi szinten segít az, hogy a Himnuszban Isten áldását kérjük a nemzetünkre, de, ha csak közhelyként használjuk ezeket a sorokat, akkor nem lesz túl hiteles a kérésünk.

Az emberekben sokszor csak hagyományként, megszokásként működik a vallás, de az Igazságot folyamatosan éltetni kell magunkban.

Ha van kedved, akkor megcsinálhatnád a videót. Ha jól sikerül szívesen fel is tesszük ide a lapra.

Isten Áldjon! :)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # armin1 2011-12-01 00:06
Na most már értjük egymást :)

Arra válaszoljatok kérlek, hogy ezen a gyönyörű klipen az énekesnő 1:39 és 1:41 miért mutatja azt a kezével.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # armin1 2011-12-01 14:12
youtube.com/watch?v=1SrsXEBPhco

itt a cím
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # armin1 2011-12-01 01:11
Atyaeg1

Ajánlottad a titok c. filmet.
Körülbelül 2 éve néztem meg, (most újból nem fogom) de emlékezeteim szerint a film az "vonzás" alatt végig az önzésről szól. Semmi a közért, csak magamért- nekem.

Én is ajánlok egy videót http://www.youtube.com/watch?v=kEszSHRPY6o
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-12-01 10:04
Igaza van a kutatóközpontos személynek. Igen kissé az önzésről szól a film, azonban még attól nagyon jól be tudja mutatni ezeket a szellemi törvényeket. Az a lényeg, hogy megértsd ezt a dolgot, aztán ha bölcs vagy, majd a köz érdekében fogod használni ezt a tudást.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!