fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Érdekes nép volt ez a pártus. Hátrafelé nyilaztak vágtató lovakról, miközben menekülést színleltek. A Bibliában is megtalálhatók ezek az adatok. Különös hasonlóság ez az őseink harcmodorával kapcsolatban. Mezopotámiában éltek, ahol Ur és Uruk városnevek voltak találhatóak.

A filmből kiderül, hogy társadalmilag, erkölcsileg magasabb színvonalat képviseltek, mint maga a Római Birodalom, mely erősen emlékeztet a napjaink Amerikájára, és lelki fertőjére. Valószínűleg a zsidóság káros tevékenysége is közre játszott, játszik ebben, mint ahogy a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben olvashatunk róla. A mostani időkben is megtalálhat ez a negatív hatásuk az egész világon.

 

A videót sajnos törölték, de itt olvasni lehet róluk:

 

Pártusok

A pártusok (párthusok, parthusok) ókori nép. A görögök és a rómaiak a parni népre alkalmazták ezt a nevet, amely a daha törzsszövetséghez tartozott. A nép a Kaszpi-tenger és az Aral-tó között élt . A pártus nevet a Szeleukida Birodalom Parthia (óperzsa Parthava) nevű tartományáról kapták, amit i. e. 247-ben foglaltak el. Rokonságban álltak a szkítákkal.

Nyelvük, a középiráni nyelvek közé tartozó pahlavi a szogd egy észak-iráni dialektusa. Kevés fennmaradt nyelvemlékük közül az érme- és sziklafeliratok jelentősek.

A pártusok lovasnépének harcászatában a könnyűlovas íjászoké volt a fő szerep. Hadművészetük magas szintű volt, a kalandozó magyarokéhoz hasonló könnyűlovas harcmodort és hadicseleket alkalmaztak.

Sztrabón a pártusokról

Sztrabón a Geógraphika című műve XI. könyv 9-ik fejezetében így ír a pártusokról:

2. §. 784-ik

I. Arsaces, scytha férfiu, a parnoknak nevezett s Ochus mellékén lakó nomád dáák-kal Parthia ellen indult és hatalmába kerítette. Eleinte ugyan gyönge volt a folytonos háborúskodásban azok ellen, kiket országuktól megfosztott, mind maga, mind az ő utódai; de azután annyira erősödtek, elvevén egymásután jeles hadi tetteik által a szomszéd vidékeket, hogy végre urai lettek az Euphrathon inneni egész tartománynak. Bactriának egy részét is elvették erőszakkal scytháktól s még előbb Eucratidastól. Most pedig annyi földeken s annyi népeken uralkodnak, hogy birodalmuk nagysága miatt némileg a rómaiakat is ellensúlyozzák. Ennek oka életmódjuk és erkölcseik, melyekben sok barbár és scytha van; több mégis olyan, a mi hasznos az uralkodásra és a háborúban való kitüntetésre.

3. §.

Mondják pedig hogy a parnok nevű dáák elszakadtak a Mäotison túli dááktól, kiket xanthiok- és parioknak neveznek; de abban nem igen egyeznek meg, hogy a Mäotison túli scythák közül némelyek dáák. Ezektől tehát mondják, vette származatát Arsáces; de mások mondják, hogy ő bactriai.

A Pártus Birodalom kialakulása

Korai lakóterületük, Pártia Hürkaniától délkeletre, Médiától keletre terült el. Gazdasági jelentőségét az adta, hogy áthaladt rajta a selyemút, így a pártusok jelentős szerepet játszottak a kelet–nyugati kereskedelemben (továbbá a tőlük északra élő nomád népek és a tőlük délre virágzó Mezopotámia kereskedelmében is).

A Perzsa Birodalom uralma (i. e. 550–330) alatt területüket Hürkaniával közös szatrapiába szervezték, majd a Szeleukida Birodalomban önálló szatrapia lett. Az i. e. 3. század közepén a későbbi I. Arsak (ur. i. e. 248–211) vezetésével — amint ez Sztrabón fenti leíírásából is kitűnik — fellázadtak a Szeleukida Birodalom ellen, és önálló államot alapítottak. Időszámításuk alapja a Párthus Birodalom megalpítása (i. e. 247) lett.

I. Arsak utódai az Arszakida-dinasztia uralkodói; fővárosuk a babilóniai Ktésziphón lett.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # aasoft 2012-11-05 15:36
Van rá esélym hogy a videó hozzáférhető legyen újból?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2012-11-05 23:15
hihetetlen ez a youtube. Mindent letöröl.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # San 2014-04-09 19:23
Nem véletlenül.
Tudjuk, hogy nagyon sok értékes filmdokumentum eltűnt már a Youtube-ról.
Célravezetőnek tartom, hogy mielőtt linkelésre kerül egy ilyen értékes, vagy valószínűleg később értékessé váló film, nem ártana lementeni.
Tudom, hogy sok hely kell hozzá, de a felhőszolgáltat ások korában ez már nem olyan nagy szó.

Így is el lehet lopni a tudást tőlünk...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!