fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

2006-ban is volt egy nemzetinek látszó megmozdulás, amelynek előzménye az volt, hogy Gyurcsány Ferenc az Öszödi Beszédjében megemlítette, hogy ki fognak majd jönni az emberek tüntetni a Kossuth térre. A hírekben ezután elkezdték bemondani, hogy az emberek kimentek a Kossuth térre tüntetni, ahogy Gyurcsány Ferkó elültette a fejükbe. Arra a térre, ahol már készen állt a csapda és minden eshetőségre fel voltak készülve. Mesterséges volt a tüntetés kirobbantása a háttérhatalom részéről. Sok magyar sajnos azt hitte, hogy bármit is elérhet azzal, ha a magyar rendőröket dobálja. Végszükség esetén úgy is szétlőtték volna az egész tömeget, mint 56-ban, csak nem mondták volna be a tv-ben.

Így törték le a nemzeti ellenállást, hogy utána az embereknek még kedvük se legyen felszólalni az ellen a sok aljasság ellen, amit 2006 után elkövettek.

 

UGYAN EZ A HELYZET 1956-TAL ÉS 1848-CAL IS:

1956 háttere, természete - igyekezzünk elkerülni a hasonló csapdákat!

Pénzisten Globális Papjainak háttérhatalmi törekvése Magyarhonban kitüntetett szereppel bír, ez egész biztos.

Mint 1956-ban, manapság is körülményeket teremtenek, és a "nyáj" ismét a tervek szerint fog mozdulni. Az igazi birkáknak eszükbe nem jutna áttörni az elektromos kerítést, és a dús legelőt elhagyni, vagy a gazda ellen fordulni. Meg kell fertőzni a füvet, le kell bontani a kerítést, és egy farkast kell közéjük engedni – vajon mi fog történni? …1956! (A Vízöntő kor tudatosulása kizárja - idővel - hogy egy nép birkanyáj módjára terelhető, és uszítható legyen!!! Tegyünk érte hogy eljussunk ide, mihamarabb!!!)

Ha a hátteret mélyebben értelmezzük, kiderül, 1956-ban pontosan ez zajlott le. Vannak feltáró történészek, akik sejtik ugyan, hogy valami nincs rendjén a Magyar szabadságharccal, de furcsamód nem néznek mélyebbre. A marionett színfalak mögé kukkantva látszanak a dróton rángatás trükkjei, de azt is érdemes tudni, ki mozgatja a bábukat, és ami mindennél fontosabb, hogy miért.

E. S. Fischer kilenc és fél évesen élte át a Budapesti ötvenhatos szörnyűségeket. Amikor 1995-ben felvetette első kételyeit, sokan támadták: ugyan minek beszél az, aki akkor még kisgyerek volt? – „A Magyar Forradalom titkos története” című könyvében frappáns választ adott: „Ezek szerint hallgasson mindenki, aki valahol nem volt jelen? Ha Henrik Schliemann, az amatőr német régész így gondolta volna, akkor soha, senki nem indul el kiásni Tróját. Vagy sohasem hallunk a Magyar kettős honfoglalás kitűnő elméletéről, elvégre hány éves lehetett László Gyula, a történész 650-ben, vagy 895-ben?

Viszont akik ott voltak – 1956-ban – sorozatban írják meg ugyanarról az eseményről a teljesen különböző ’látottakat-hallottakat’. Ez jobb? Tisztázzuk hát, nem biztos, hogy az lát jól mindent, aki az események sűrűjében forgolódott.”Nagyon egyetértek. A nyáj közepén lökdösődve nem is sejti a birka, éppen ki tereli.

Érdemes E. S. Fischer könyvét jól áttanulmányozni. Az számomra is feltünt, számomra, akinek annyi köze sem volt e kétes szabadságharchoz, mint az eseményeket gyerekként átélt Fischernek, hogy vajon miként szerzett a fiatalság fegyvert. Rádióban elhangzott megemlékezések irányították figyelmemet a témára, amikor ötvenhatosok ecsetelték: „…egyszer csak megállt a téren egy teherautó, és fegyvereket kezdtek osztogatni”. Honnan, és kik?

Ma is képtelenség lenne egy teherautónyi fegyvert, a spontán szerveződött tüntetőknek pár óra alatt biztosítani, de 1956-ban az államvédelmi ellenőrzés mellett képtelen feladat volt. Mégis sikerült, és nem is csak egy teherautó, de öt szállított fegyvereket a békés tüntetőknek.

Fischer szép sorjában feltárja a történteket. Röviden összefoglalom különös felismeréseit és következtetéseit:

M 1956. október 23-án délután 2-kor kezdődött a békés, rendszerjobbító tüntetés. Eset 8-ra Budapest utcái és terei nyugodt felvonulókkal teltek meg, az erőszaknak nyoma sem volt. Nemhogy nem lőttek, de egy pofon se csattant.

M A hangosodó, de békés tüntetésekkel egy időben a szovjet csapatokat mozgósítják, és Budapestre vezénylik, ahol ellenforradalmi fegyveres felkelés van – pedig nincs!

M Este 8, fél 9 körül a Kálvin téren öt teherautóból több száz fegyvert kezdenek osztogatni.

M A fegyverek Budapest legnagyobb fegyvergyárából, a Soroksári útiból származtak. Fedőneve Lámpagyár volt. A gyárat a rettegett Államvédelmi Hivatal (ÁVH) védte, és a civileknek garantáltan megközelíthetetlen volt. 5-kor az ÁVH őrséget elvezényelték a gyárból. Ezt nem értette senki. A gyárban maradt személyzet nyilatkozta, hogy félórával később öt teherkocsi érkezett, ellenállásba nem ütközve behatoltak, és fegyvereket vételeztek.

M Rejtély, hogyha tényleg a felkelők készültek a békés tüntetést fegyveres forradalommá változtatni, akkor miért vesztegeltek a kocsikkal 9-ig? Ugyan miért vártak a fegyverek kiosztásával? Valamiért fontos volt az időzítés. Ugyanakkor ez a 2 és fél, 3 óra miért nem volt elég a jól felkészült ÁVH-nak, hogy felderítse és leszerelje őket?

M A fegyveres harc a rádió épületénél bontakozik ki. Az első áldozat, fél 9 körül, a rádió egy fegyvertelen védője, akit közelről terít le egy ismeretlen géppisztoly sorozata. Ebben a pillanatban a tömeg még megbotránkozik, mert az ő fegyvereinek se híre, se hamva. Senki nem készült a harcokra. A tömeg meglepetése csak fokozódik, amikor 9 körül fegyvereket kezdenek nekik osztogatni.

M ÁVH visszavonulás, hogy az ÁVH által védett rádió fegyverrel legyen támadható? És az adást nem szakították meg. Tehát a világ számára igazolva volt a szovjet jogos fegyveres beavatkozás. – Elvégre a pesti csőcselék lőtt!

M Pedig a Magyar nép nem akart fegyvert használni, így minden jel szerint provokátorokat vetettek be. A szerző román érdekeltségre és közreműködésre is rávilágít. Fény derült néhány romániai férfi történetére, akiket Magyar mivoltuk ellenére Magyargyűlölővé kondicionáltak. Az adatok szerint 1956 nyarán Bukarestbe vezényelték őket, bizonyos képzésre, majd 1956 október 15-én szolgálatba vezényelték őket. Többségük csak karácsonyra tért haza, és nem beszélt titokzatos kiküldetéséről.’57. februárjában valamennyien eltűntek, feleségeik beszámolója alapján a hatvanas években lettek halottnak nyilvánítva…

M Vajon (csak) a Szovjetuniónak fűződött érdeke ahhoz, hogy még a színfalak mögött is tovább fertőzze a román-Magyar viszonyt? Az mindenképpen jól jött nekik, hogy a világ ezekben a napokban Magyarországra figyelt. A szerző elsősorban ebben látja a Magyar válsághelyzet szovjet kiprovokálásának okát, hogy tudniillik közben ők nyugodtan megvívhassák aljas érdekharcukat Szueznél. Valamint az általuk kirobbantott 56-os forradalom jó indokot szolgáltatott a nemzeti ellenállás tagjainak a likvidálására, és a nemzetrombolás zavartalan megkezdésére.

     E. S. Fischer alapos kutatást folytatott, logikai érvei bizonyító erejűek: a Magyar népet feláldozták egy aljas világpolitikai játszmában. A szerző a szovjet érdekeket helyezi előtérbe, sőt, Európa megszállását is feltételezi háttérindokként, ami, szerinte a szovjet vezetés belső viszálya miatt nem valósult meg. Az író éles szemmel felismeri az elvarratlan szálakat: az időzítés fontosságát; a külső provokáció valószínűségét; a Magyar vezetés árulását; a szovjet háttérérdekeket… és ami sok mindent megMagyaráz, a bizonyítható előkészületekre is rávilágít:

Például, október 20-án a nyugati határőrségnél riadókészültséget rendelnek el, mondván: „nagyszámú határőrsértőre lehet számítani, akik el akarják kerülni a közelgő szovjet bevonulást”; Románia, Magyarországgal határos területein a szabadságon lévő szovjet tiszteket és román tartalékosokat 21-én mozgósítják; ugyanekkor pontonhidakat szerelnek össze a szovjet-Magyar határon, amiken 24-én beözönlenek a készenlétben álló tankok.

Az események precízen előkészített forgatókönyv szerint zajlottak. E. S. Fischer sokkal átfogóbb leleplezést érhetett volna el, ha nem rögzül a hidegháború felszínes vezérvonalán, mely látszatra a két nagyhatalom politikai-katonai versengése volt. E szerint mi, Magyarok csakis a baloldali szovjet birodalom eszközei és áldozatai voltunk.

„A Magyar forradalom titkos története” című könyv nézetem szerint némileg hiányos, illetve egyoldalú. Ha a szerző az alábbi információt is feldolgozta volna, kiderülhetett volna az esetlegeses, rejtett nyugati érdek is:

M 1949-től 1955-ig hét milliárd forintból – irdatlan összeg volt – aknamezőt telepítettek a nyugati határon.

M Érdekes módon, még 1955-ben elkezdik az aknák erőltetett felszedését. A kapkodásban sokan meghaltak és megsebesültek. A határ akna-mentesítését éppen 1956. október 20-ra fejezték be. Három nap múlva forradalom.  - VÉLETLEN????????    Naivitás ezt hinni!!!!!!!

Erre utaltam, amikor a birkák szokásait ecseteltem. A dús legelővel elégedett jószág kezes bárány. Ám a kiéheztetett állat már veszélyes lehet, de a gazda ügyesen terelheti még ekkor is, sőt, a zöldebb fű irányába éppen a kiéheztetett birka  terelhető csak igazán, erre aztán rá lehet segíteni, ha a cél felé megnyílik a kerítés, és még üldözni is kezdik a szerencsétlent - a kerítésen kívül érdekes, válhat belőle még gondolkodó lény is.....

Ne feledjük minden tervezett folyamatban mindig az eredmény a valódi cél: kétszázötvenezer gondolkodó Magyar – de lehet, hogy ennek a többszöröse – hagyta el az országot a megnyitott osztrák határon át! Ezekre az agyakra nagy szükség volt nyugaton. Itthon pedig nagyon nem volt rájuk szükség. Sőt. Megfélemlítésre, rettegésre és pusztulásra volt szükség. Norvég történészt hallottam nyilatkozni, szerinte a Magyar forradalom a nyugat számára valóságos agyelszívás volt. Igen. Akik elmentek, kevés kivételtől eltekintve, forradalmasították a nyugati technológiákat, az ipart és a mezőgazdaságot.

Népünk oly büszke ’56-ra, pedig szerintem a Magyar nép sem tud forradalmat csinálni. Erre egyetlen nép sem képes. Az egyszerű, legtöbbször nélkülöző nép nem ért a forgatókönyvíráshoz. Átfogó és működő forgatókönyvet csak a Pénzisten Globális Papjainak világkormánya írhat. Csakis a háttérhatalom képes az időzítésre, és a komplex szervezésre. Ügyelniük kell arra, hogy egy nép fellázítása valamilyen tágabb világpolitikai érdeket is szolgáljon, egyébként önmagában semmi értelme nincs. Pénzisten Globális Papjai önmagában a népért semmit nem tesznek.

*

Egy történész interjújában a minap szemléletesen összefoglalta a mai Magyarország legfőbb gondját: a nemzeti öntudat kihalását, és az okait. Hogyha a történész szavaival párhuzamosan figyelembe vesszük a globális háttér-érdekek rendezőelvét, érthetővé válik a hajdan büszke Magyar nép évszázados tehetetlensége: a nemzeti öntudatrombolás szépen felépítet stratégia.

„A múltunkat meg kell ismerni. Ma Magyarországon sajnos mindennél fontosabb kérdés, hogy ez a nemzeti múltismeret, ez a nemzeti önérzet és öntudat ismét meglegyen az emberekben, mert a társadalom egy jelentős része ezekkel a kérdésekkel sajnos nem foglalkozik. Viszont a közös múlt tudata nélkül nincs nemzeti közösség, nincs semmilyen közösség. Tehát, a mi-tudat, hogy mi Magyarok ezt meg ezt csináltuk, ez nem a kritikátlan önimádatot jelenti, hanem azt a szembenézést a múltunkkal, ami egy korszerű gondolkodású embertől elvárható. De ugyanakkor meg kell találni azt az arányt, hogy ez a szembenézés ne váljon oktalan önostorozássá, múltunk kigúnyolásává, lebecsülésévé, mint aminek az elmúlt időszakban, főleg a huszadik század közepétől kezdve sajnos a Magyarság áldozata volt, mivel hogy mindent sárba tapostak, ami nemzeti, szinte mindent. Egy-két kiemelkedő dolgot kénytelenek voltak elismerni. Ez csak Magyarországra volt jellemző, még az NDK-ban voltak hasonló törekvések. A többi szovjet csatlós országban mindenütt beépítette a rendszer a nemzeti gondolatot a maga politikai tevékenységébe, főként Oroszországban. Az orosz nacionalizmus soha nem volt olyan nagy, mint a szovjet rendszer idejében.

Egyedül Magyarországon értelmezték úgy az internacionalizmust, hogy nekünk a múltunkat szinte meg kell tagadni, és kialakult egy olyan helyzet, hogy itt, Magyarország történetében szinte mindenkinek igaza volt Csak a Magyarság követett el sorozatos hibákat, senki más. A velünk élő népeknek semmilyen hibája nem volt, csak mi követtünk el velük szemben hibákat.”

A történész így folytatja: „Szerintem a tragikus fordulópont 1919, amikor Magyarországon kialakítottak a zsidókból álló kommunisták egy oktalan vörös terrort, és erre visszacsapott egy fehérterror. Ez nem volt más, mint polgárháborús állapot, és akkor, miközben a szomszédos országok, a velünk korábban együtt élő népek mindent elkövettek, hogy minél nagyobb területet szakítsanak ki Magyarországból, addig a Magyarság polgárháborúban gyilkolta egymást, ahelyett, hogy ez ellen a külső erőszak ellen védekezett volna. Tehát egyszerűen lebénította a cselekvést, és rossz irányba terelte, azért, hogy a zsidó háttérhatalom NagyMagyarországot feldarabolhassa. Azt hiszem, itt van az a tragikus pillanat, amikor is a gondolkodása mindenkinek egy kicsit eltorzult. És ez után a szörnyű, egymással folytatott küzdelem után Magyarország soha nem tudott igazán a huszadik században olyan egységesen talpra állni, ahogyan kellett volna. Egy rövid pillanat volt, 1956 forradalma, amikor úgy nézett ki, hogy a nemzet ismét felemelkedik, fel is emelkedett néhány napra, de utána jött a szovjet elnyomás, és ami még fontosabb, utána jött az a hosszú Kádár-korszak, ami aztán a nemzet gondolkodását teljes egészében eltorzította. (Hasonló a helyzet 2006-ban is, ahol a mesterséges tüntetések elnyomása után jött az igazi országrombolás, mivel akkor már nem volt ellenállás) Nehogy itt öntudatos emberek, egy nemzeti közösséghez tartozás öntudatával élő emberek itt akadályozzák a mindenkori kis diktátoroknak a tevékenységét. Itt olyan emberekre volt szükség, akik csöndbe vannak, akik szégyellik magukat, akik örülnek, ha élnek, és örülnek, hogyha a rendszer egyszerűen békén hagyja őket.”


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+6 # Bastian 2012-10-23 13:05
Fischer úr megállapításai többek által is visszaigazolást nyertek, miszerint a "Lámpagyár" biztonsági személyzetét már délután elvezényelték és a fegyverosztás tényét is a Rádiónál, azzal együtt, hogy valaki a rádió épületéből kilépő, tárgyalni akaró személyt a helyszínen azonnal agyonlőtte. Ezt olyan személyek mondták el, akik egyrészt a Lámpagyárban dolgoztak, másrészt azok, akik a rádiónál jelen voltak személyesen. Ez mindenképpen a megrendezettség re utal a felső körök részéről.

Az okokkal kapcsolatban az én véleményem Bogár Lászlóéval egyezik, hogy a háttérhatalomna k szüksége volt időről-időre "tesztelésre", hogy milyen stádiumban van a társadalom az ellenállás tekintetében az adott időszakban, elég-e már és elkezdhetik-e a visszarendeződé st a kapitalizmusba anélkül, hogy ellenállást tanúsítsanak a privatizációnak nevezett rablással szemben, képesek-e az érdekeik képviseletére, az önszerveződésre vagy bármilyen ellenállásra, a szabad önrendelkezés igényének megfogalmazásár a. Ezt kb. 12 évente meg is tette a háttérhatalom, először nálunk 56-ban, aztán 68-ban a cseheknél és utána 80-ban Lengyelországba n.
Jól látható az ellenállás gyengülése a folyamatban, hiszen míg nálunk véres harcokba torkollott, addig Prágában már ez sokkal kevésbé volt brutális, a lengyeleknél tulajdonképpen már csak egy "szolidaritási" mozgalomban öltött testet, minden harc és vér nélkül. Ezért 90-re már rizikó nélkül vállalhatták a "rendszerváltozt atást" mivel addigra már bizonyítottan birkanéppé váltak a k-európai népek, velünk az élen.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+2 # Landsknecht 2012-10-23 19:30
Így igaz, 2006-ban is szétlőtték volna a tömeget, ha a helyzet úgy kívánja, egy volt katona ismerősöm mondta, hogy 2006-ban éles tűzparancs volt kiadva. (nem gumilövedékre!)
Előtte, az MTV ostromkor úgy hallottam, hogy egy rendőrautóban (vagy máshol) pedig éles lőszer volt kirakva őrizetlenül, úgy, hogy a tüntetők megtalálják. Ha legközelebb találkozom az ismerősömmel, megkérdezem, hogy is volt pontosan ez a lőszer dolog.
56-ot pedig nem lehet forradalomnak nevezni, sem ellenforradalom nak. A forradalom szót a mai napig tévesen értelmezik. Nem akarom hosszan részletezni, miért, de a forradalom (revolutio) eredetileg nem fegyveres felkelést jelentett, valami egészen mást, legyen elég annyi, hogy egy forradalom mindig felforgató, antitradicionál is, antiklerikális, egy szóval a törvényes rend ellen támadó. 1956 akkor lett volna ellenforradalom , ha a törvényes rend (királyság) visszaállítása lett volna a célja.
Csak az a baj, hogy nem volt egy igazi szabadságharcun k, amiből erőt meríthetnénk, ami példakép lehetne, de mégis 56 az utolsó olyan esemény, ahol áldozatok voltunk, tehát megemlékezésre méltó.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+5 # Farkas József 2012-10-23 23:16
Hogy az 1956-os forradalom kirobbantása a Gerő és KGB közös műve volt ezt magam, mint jelenvolt is megerősíthetem. Már amikor a Szikra nyomdából a Szent István körútra kimentünk teherautókról szólítottak, hogy menjünk fegyverekért. Este pedig, amikor a szovjet tankok megérkeztek ( ÁVH-s páncélkocsikkal vegyesen cirkáltak a Bródy S. utca-Múzeum körút-Üllöi út-József körút útvonalon) már a Nemzeti múzeummal szemben lévő házak kapualjában ott voltak a benzines palackok!! Hogy kerültek oda? Kevés volt a magán autó, nem volt benzinkút a közelben. Semmilyen partizánakció nem volt ismert a lakosság előtt, ahol benzines palackokat használtak volna tankok ellen és honnan lehetett volna tudni, hogy szovjet tankok jönnek?? Kell ennél több bizonyíték arra, hogy előre szervezett akcióról volt szó. A hatalom csak arra nem számított, hogy ilyen hatalmas tömeg mozdul meg és a munkások is csatlakoznak, végül pedig az ügy össznemzeti üggyé válik. 2006-ról is van mondandóm akkor is ott voltam. Máig senki nem ismeri el, pedig felvételek tanúsítják, hogy a Madách térnél a rendőrség foszfor lövedéket is bevetett (mint Izrael Gázában) A lövedékek a utcára és a Madách téri erkélyekre, tetőkre csapódtak be rikító sárga fénnyel égtek (Hir Tv felvételei), vagyis ezek nem füstbombák voltak. korábban egyik mellékutcából kijött egy rendőri alakulat éles fegyverekkel Naív is láthatta, hogy gumilövedékeket kilövő puskák voltat. Egy sorozatot a levegőbe lőttek, éreztetve, hogy komolyabbra is fordulhat minden.Szemtanúk és az Országos Mentőszolgálat akkori bejegyzése szerint is halálos áldozatok is voltak. Mindezekről egyik médium sem volt hajlandó hírt adni. A Fidesznek sem állt érdekében az igazság. Frakciójuk megszavazta Gergényi kitüntetését, jóllehet később ebből politikai tőkét kovácsolt. Azt állították, hogy rendőrség néhány száz randalírozó tömeget rákergetett a Fidesz békés gyűlésére, holott, akik ott voltunk tudjuk, hogy az Asztóriától az alkotmány utcáig (ahol útját állták a menetnek és ott felszólítás nélkül lőttek) tele volt a Bajcsy.Zsilinszky utca. A Hír Tv Az Orbán beszédet közvetítette, csak utána vette észre, hogy mi történik valójában, csak a Deák tértől felvételezett, mikor a legvéresebb rendőrroham elindult. Nem vételezték az Erzsébet téren táborozó fideszes jelentős tömeg ujjongását, amikor a tankot elkötötték, mert tanúi voltak az ottan rendőri borzalmaknak. Nyilván a következő napon nem én voltam az egyetlen, aki betelefonált a tv-nek, hogy más volt az igazság. Sajnos a közvélemény még 2006-ról máig nem ismerhette meg az igazságot, mit várhatunk hát 1956 valódi megismerését illetően? Írjam meg az igazságot? Nincs rá pénzem.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Kiss István Béla 2012-10-25 19:22
Volt a hozzászólások között egy megjegyzés: a provokációs forgatókönyv létrehozói nem számítottak rá, hogy mivé lesznek a z események. Nem minden állott érdekükben, ami történt. Ezt egyébként már Goethe megírta A bűvészinas c balladájában. Már a kortársak közül is némelyek a francia forradalom karikatúrájának vélték.
Tökéletes forgatókönyv pedig nincs!.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Cirek János 2012-10-30 12:19
Hetedikes voltam 56'-ban.Tehát elég "nagy" gyerek.
Volt a városunkban egy hatalmas BÉKÉS tüntetés ahol kb. 30000ember vonult A gyáraktól a miskolci egyetemig.
Ott szavalta el Nagy Attila a Nemzeti Dalt.Ült miatta 3 évet.
Ezt követőn voltak akasztások,lövö ldözése.De abban egyetlen normális ember nem vett részt.Majd jött a megtorlás: annyi ember életét követelte Moszkva ahány katonáját elvesztette. Meg is történt sajnos.Leverték a megmozdulást.De rengeteg vívmánya volt. Éltünk viszonylag normálisan 1998-ig.Én sosem voltam egyetlen párt tagja sem.De a velem egykorúak ezt élték meg.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Dr. Balogh Sándor 2013-05-06 18:15
'56-ról irt dolgozatom megtalálható itt:
http://www.magtudin.org/Balogh%20-%20Nagy%20Imre.htm
Jó olvasást,

Balogh Sándor
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2013-05-06 18:39
Én az öregektől csak annyit tudok, hogy Nagy Imre is ugyan úgy közreműködött a parasztság ellehetetleníté sénél 56 előtt, mint a többi kommunista. Manapság pedig hősnek állítják be.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Szolnok vrm ispánja 2013-11-01 17:40
Idézet - Fénybenjáró:
Én az öregektől csak annyit tudok, hogy Nagy Imre is ugyan úgy közreműködött a parasztság ellehetetleníté sénél 56 előtt, mint a többi kommunista. Manapság pedig hősnek állítják be.


Nagy Imre begyűjtési miniszter volt a kormányban, szigorúan végrehajtotta a párt utasítását, ezért lett később Ő a miniszterelnök.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
-1 # ezerrel 2013-06-24 00:32
1996-ban egy orosz tábornok ismerősöm a következő kérdést tette fel nekem. Tudod, hogy 1956-ban ki hívatta segítségül Magyarországra a szovjet csapatokat?
Mondtam, h persze hogy tudom, Kádár János.
Mire azt mondta, nagyon tévedsz.
Kérdeztem, akkor ki?
Azt válaszolta, Nagy Imre.
Mondtam, ezt nem hiszem.
Azt mondta nem kell elhinnem, majd jó pár év múlva úgyis ki fog derülni. De hogy nyomatékot adjon kijelentésének, írásba adta, aláírta és lepecsételte.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Kovács Elemér 2013-09-23 18:01
A 2006-os tömegtüntetés éppenséggel Orbán Viktornak az ezt megelőző beszéde gyújtotta lángra, (Astoria) "..el kell őket zavarni! El kell őket kergetni..." uszító szavaival. Az pedig, hogy a tüntetők mit kerestek az utcákon a többszöri rendőri kihangosított felszólítások után is
, molotov koktélokat dobálva, órákkal a gyűlés befejezése után is, nos erre adjon választ az, aki
még a mai napig sem látta, éppen a Fideszes film operatőrök felvételeit.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!