fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

1. Feltételezve, hogy az oláhok/románok állandó lakosai voltak azon földnek, melyet ma Erdélynek hívnak, s ahonnét a római telepeseket és légiókat Kr. u. 270 körül kivonták, és tekintve, hogy a rómaiakat ott követő népek: a gótok, hunok, gepidák, avarok, bolgárok mind elsöprődtek a népvándorlás sodrában, miközben - a dákó-román elmélet követői szerint - az oláhok/románok "dákó- román" elei ugyanott "barlangokban élve" megmaradtak, jó lenne tudni, pontosan mely barlangokban élték túl észrevétlenül a háborúkkal teli hat évszázadot a magyar honfoglalásig?

És hol vannak az idevágó régészeti bizonyítékok: hálófülkék, edénytöredékek és egyéb háztartási eszközök, szemétdombok és más leletek, amelyek tanúsítják a "dákó-román" tömegeknek ilyen barlangokban folytatott állandó életét? (U.i. ilyen leleteket még nem talált senki).

2. Minthogy a dákó-román elmélet követői azt állítják, hogy az oláhok/románok a IV. vagy V. században vették fel a kereszténységet a ma Erdélyként ismert földön, tudni szeretnénk az oláhok/románok "dákó-román" őseinek olyan lehető alkotásairól, amelyek jól rejtett barlangokban fennmaradhattak volna, például -

- vallásos alkotások az állítólagos megkeresztelkedés előtti időszakból;

- vallásos alkotások a megkeresztelkedés és az oláhoknak/románoknak a Magyar Királyság okmányaiban a 13. század elején először történt említése között. Különösen érdekelnének bennünket feliratok (akár dák, akár latin nyelven az első időszakból és latin vagy új-latin nyelven a másodikból) barlangtemplomok falain, sírköveken vagy egyéb kultikus tárgyakon?

U.i. a római civilizáció ilyen tanújelei nem hiányoznak más területeken, amelyek valaha a rómaiak birtokai voltak.

3. Mi a magyarázat arra, hogy az oláhok/románok nyelvében Erdélynek sem a dákoktól származó neve (ha ilyen egyáltalán volt), sem a tartomány római neve (Provincia Dacia) nem maradt meg? Miért volt szükséges az oláhok/románok őseinek az ómagyar Erdei nevet kölcsönözniük, amit némi hangtorzítással mindmáig Ardeal-nak neveznek?

4. A 19. században élt Alexandra de Cihac román nyelvész elemzése szerint (Dictionnaire étymologique de la langue roumainé) a román nyelv szókincse akkor a következő összetételű volt:

45,7% szláv

31,4% latin

8,4% török

7,0% görög

6,0% magyar

0,6% albán -

és valamelyes ismeretlen eredetű, de dák eredetű egy sem. Hol vannak a dák maradékok?

5. Mivel lehet magyarázni, hogy számos, feltűnően közös vonás van az albán és a román nyelvben? A történettudomány nem tud arról, hogy az albánok elei Erdélyből vándoroltak volna a történelmi Albánia területére, viszont Albánia szomszédsgában már a 10. században nagy terjedelmű oláh (vlach) szállásterületek léteztek. Arumun és Megleni románok ma is élnek ott jelentős számban.

6. Miért volt az oláhok/románok liturgiája (egyházi szertartási nyelve) Erdélyben még a 19. században is szláv (tehát sem latin, sem görög, de még oláh/román sem), és miért volt az oláh/román papság olyan sok tagja évszázadokon át szerb vagy bolgár eredetű?

7. Mi a magyarázat arra, hogy a rómaiak állítólagos leszármazottai között még a papok is nem a latin írást, hanem a cirillt használták még a 19. században is? Ha az oláhok/románok dákó-román ősei a tőlük elvárható latin betűket később cserélték fel a cirillel -amely csere nem történhetett a 9. század közepe előtt (mert korábban cirill írás nem létezett) -, akkor miért történt ez a csere Erdélyben, a Magyar Királyság területén, ahol semmilyen más népcsoport nem használt cirill írást a törökök elől menedéket kérő szerbekés oláhok előtt? Mi értelme lett volna egy ilyen cserének Magyarországon?

8. A Regestrum Varadiense (Váradi regesztrum) nagyváradi püspökségnek isten ítéleteki pere egész Kelet-Magyarországra kiterjedő illetékességi területén 1205 és 1238 között lefolyt perekre vonatkozó hivatalos feljegyzéseit tartalmazza, melyekből kb. 600 helységnevet és kb. 2.500 személynevet gyűjtöttek ki. Egyik lista sem tartalmaz egyetlen olyan nevet sem, mely oláh/román eredetű volna. Mi ennek a magyarázata?

9. Mi a magyarázata annak, hogy az állítólag dák és római ősöktől származó oláhok/románok -jóllehet a dákoknak voltak megerősített városaik, a rómaiak pedig messze földön híresek voltak nagyszerű városok építéséről - egyetlen város nem létesítettek Erdélyben, sem a magyar honfoglalás előtt, sem azután? Mi több: az oláh/román nyelvben az órás (város) szó az ómagyar waras kölcsönzése?

10.Erdély településtörténete azt mutatja, hogy a 13. század végén 511 falunévből csak 3 volt oláh/román eredetű. Talán csak a 13. században kezdtek az oláhok/románok Erdélybe bevándorolni?

11. Mi az oka annak, hogy Erdélyben egyetlen folyó vagy nagyobb patak neve sem oláh/román eredetű?

 Néhai  Kazár Lajos a Australian National University, Canberra, kutatója volt.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+3 # henter lajos 2012-11-05 14:02
Remelnunk kell,hogy hamarosan a vilag is rajon az igazsagra.Mi pedig mindent meg kell tegyunk,hogy szegeny nemzetubknek igazsag szolgaltassek s a regi magyar rend a visszaalljon !!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # aasoft 2012-11-25 19:21
Majd mi megválaszoljuk nekik!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Huba 2013-06-21 09:40
Igen, jogos kérdések! Ilyen történelmi hamisításból rengeteg van! Minket magyarokat valamiért ( vajon miért? ) mindig kihagynak a történelem oktátásból és írnak maguknak sajátot! De mit is várhatunk, ha a Magyar(ellenes) Tudományos Akadémia is ugyan ezt csinálja? Csak nem azért teszik amit tesznek, mert nyílt titok, hogy Mi vagyunk a választott nép? "Jézus sem nem zsidó, sem nem szkíta vagy árja és nem is magyar. Csak a Pártus Birodalomba születik le, mert minket, magyarokat választott." Megnyugtatásul közlöm, nem vagyok őrült! Csak próbálom összerakni a mozaikokat, melyeket annyira dugdosnak előlünk! " Van egy nép, egy másik fajú, akire rákenték azt, hogy Jézus az Ő népe közül való. Küzd is ellene rendesen, még szent könyvében a Talmudban is így ír Róla. Jesu, azaz Jézus annak az átkozott Nimródnak a fia. Mit is jelent mindez? Nem mást, mint azt, hogy nem az Övé. Egyenes, korrekt dolog. Természetesen az egész könyv korrekt. Semmit sem lehet benne félreérteni. Javaslom feltétlen elolvasásra! Sok mindenre rá fogsz döbbeni. Arra, hogy mi az igazság. Ugyanakkor már kaptunk is egy nagyon jó és pontos információt. Nevezetesen azt, hogy az Úr Jézus Nimród király családjából származik és nem egy szemita nemzetségből. Bizonyára hallottad már ezt a közhelyet. - Nagy vadász az Úr előtt. E kijelentés nem másra, mint a Földkerekség első királyára, Nimródra vonatkozik. Azonban az sem lenne baj ha ismernéd még a másik két nevét is. Az egyik Ménrót, a másik pedig Ninkurság, ki annak az EN-LIL-nek a fia, (Élő-Lélek) kit a sumér testvéreink imádtak. Nem volt Ő más, mint az a lény, akit később az Öreg Istennek neveznek a Magyarok. Na akkor most egy kicsit visszaugrok Nimródhoz, mert azt még nem közöltem, hogy az Ő édesapja nem más, mint Kám, akit más néven, hogy egyszerű legyen a dolog még Kusnak is neveznek. Na tehát most épp ott tartunk, hogy lassan észre kell venni azt, hogy az a Nimród, akit Kám nemzett, lett a földkerekség első királya, kiről a bibliai Mózes azt tanította, hogy: Ő kezdett először hatalmassá lenni a földön." Szívesen írnék még ezt, azt, de a múltkori hozzászólásom se jelent meg! További szép napot!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Petrov Ferdinánd 2017-03-06 19:24
Én nem úgy tenném föl a "Kérdést" hogy "Kérdések a roman történészekhez" Első sorban "roman-ország" nincs nam is volt. Van egy, cigány nyelvet beszélő csoport, nép. Ezeket a történelem, úgy írt be hogy "Oláh" sajnos ez: Hazug, Tolvajokat, Munkakerülőket, értettünk alatta. Sajnos ma is azok. Az én őseim Vingaiak. Meglátogattam, Vingát amit az én Őseim pénzéből építettek. Ott cask oláh Cigányok élnek most.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!