fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem
Őseink titkos receptje - érdekesség

Az itáliai szerzők a középkor korai szakaszától nagyon fontos adatokat jegyeztek fel őseink életmódjáról. A 14. században Nagy Lajos hadjárata kapcsán Villani megörökítette, milyen titkos étellel táplálták magukat a magyarok.Egy régi dogma ledöntése

 A magyar történetírás egyik dogmája, miszerint a 11. századtól, a keresztény felvételével teljesen megváltozott a magyarság életmódja, úgy vélték, hogy a régi szokások helyett mindenben más, idegen szokásokat kezdtek követni. Villani János 14. században megírt krónikájában viszont azt találjuk, hogy az Árpád-kort követően, Nagy Lajos király korában még elevenen élt a régi sztyeppei örökség, a hosszú hadjáratokra a szkíta-korból származó ételeket vittek magukkal.

Egy ősi recept:
Az itáliai történetíró, a magyarok között járva megfigyelte, hogyan tartósították a húsokat a hosszú útra. Eszerint őseink a szkítáknál is használt jól bevált recept alapján készítették el ételeiket és a modern levesporok elődjét, a marhahús porát magukkal vitték a hosszú hadjáratokra.

Villani a következőképpen írt a magyarok ételkészítéséről: „Ha levágják a marhát, húsát nagy üstökben megfőzik. Ha pedig jól meg van főzve és besózva, elválasztják a csonttól és kemencén vagy másként megszárítják, megszáradva finom porrá zúzzák. A hadjárathoz üstöket visznek magukkal és mindenki visz magával egy zacskó ilyen port, meg fejedelmük is vitet utánuk.

Felforralt vízbe dobják, egy-egy maréktól megtelik az edény, megdagad, mintha kása volna. Nagy a tápláló ereje és így kevés kenyérrel ,vagy anélkül is erőt ad az embernek. Nem csoda tehát, hogy nagy sokaságban járnak olyan hosszú időkig a pusztán, mert lovaik fűvel és szénával táplálkoznak, ők pedig porrá tört hússal.”

Pontos megfigyelés:
Az itáliai szerző végre nem a szokásos nyugat-európai közhelyeket jegyezte fel őseinkről, hanem valóban megfigyelte, hogyan készítik a magyarok a tartósított ételeiket. Hasonlókkal találkozunk az ókori keleti feljegyzésekben, hiszen az Ázsia belsejében élt szkíták, hunok, sőt a 13. századi mongolok is hasonlóan készítették el hadi ételeiket, melyet lehetőség szerint zöldséggel vagy kásával ízesítettek. Arról nem számolt be a középkori krónikás, hogy a magyarok vitaminforrást is vittek magukkal, a keleti rokonaink például szárított túróval előzték meg a skorbut kialakulását.
 

Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!