fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Napjainkban a Magyarországot megszálló idegen erők mindent elkövetnek azért, hogy a magyarságot elidegenítsék múltjától, nemes hőseitől. Ennek lett áldozata Szent István is. Kezdve az István a király rockopera népbutító hülyeségén keresztül, egészen addig, hogy már megkérdőjelezik a Szeretlek Magyarország című műsorban a műsorvezető nevével, hogy Szente Vajk? Véletlen lenne a név, vagy szándékos utalás?!

Sajnos a nemzetinek mondott körök is egyre inkább benyelték ezt a hazugságot, hogy Szent István gonosz volt és népe ellensége. Ezzel is a nemzetellenes erők megosztották a magyarságot koppányosokra és szentistvánosokra.

Egy 100 évvel ezelőtti hiteles könyv, a Pannónia Virágos kertje még az igazságot írta Szent Istvánról. Napjainkban lett csak elterjesztve a hazugság nemes királyunkról.

Akik ki akarják velünk dobatni a több mint ezer éves keresztény múltunkat a szemétbe, azok tudatosan, vagy tudattalanul a magyarság ellen tevékenykednek! Itt egy újabb írás arról, hogy a nemzeti körök is milyen csúnyán meg vannak tévesztve és olyan magyarellenes hazugságokat is magukénak vallanak, amelyek csak sötétségbe és pusztulásba taszítják hazánkat. Szent István üldözte a rovásírást? Itt a bizonyíték rá, hogy nem! Megint csak egy megtévesztésnek dőltünk be, amit a nemzetrontók találtak ki számunkra. Többet ésszel ezentúl!

 

Nem kevésszer merült fel a kérdés, amely valóban sokakat foglalkoztat. Tegyük akkor tisztába - Hamis-e az a törvény, amit Szent Istvánnak tulajdonítottak a rovásírás betiltásával kapcsolatban?

Szent István és a rovás

Amennyire sokakat foglalkoztat az államalapítás korának viszonya az ősi magyar írásbeliséghez, annyira hiányos a tudományos szintű kutatás és elemzés a témában. Bizonyára vitát fog kiváltani az első vélemény publikálása, de tulajdonképpen ez is a cél.

Püsöki Nagy Péter véleménye

  • A kérdés: HAMIS-e az a törvény, amit Szent Istvánnak tulajdonítottak, s máig tartanak sokan?
  • A válasz: IGEN!
  • Az indoklás: Püspöki Nagy Péter előadásának részlete: 

- Hadd válaszoljak az elnök úr kérdésére, amiben az a kérdés lényege, hogy Szent István hozott-e, vagy nem hozott-e ilyen rendeletet. Ha én erre választ adok, azt egyetlen mondattal meg lehetne adni, hogy: NEM. 

De azért a kérdés eldöntése nem volt ilyen egyszerű. Elmondom ennek a történetét. Elhoztam az eredeti szöveget Csallány Dezső dedikációjával együtt. Akkor föl is keltette az érdeklődésemet és utána is jártam. Felolvasok belőle néhány sort: "István király rendelkezései a rovásírással kapcsolatban."

Szöveg: „Vitéz András rozsnyói kanonok Gömör és Kishont vármegyék táblabírája 1816-ban a Szilasi család levéltárában őrzött érdekes oklevelet fordított le. Jelzete: Vatikán ezerben. Nomis calendis octobribos Die festo Jacobi apostoli. Magyarra lefordítva: Október calendéját megelőző kilencedik napon, Vatikánban Jakab apostol ünnepén.” 

Szöveg: „I. István király titkos tanácsbelijeivel aláírott és törvénnyé lett rendelet, amely értelme szerint Domonkos, esztergomi érseknek, a magyar keresztény egyházak leendő keresztülvitel, és egyúttal általa Szilveszter pápával, leendő közlésül és kiadatott: Mely szerint Szilveszter pápa tanácsolása folytán határoztatott, hogy a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, jobbról-balrai pogány írás megszüntetődjék, és helyébe latin betűk használtassanak. Itt rendeltetik, hogy a papság azok használatára jutalmazás mellett betaníttassék, és a pogány írásról, valamint tanításától papi állása vesztése és 20 arany penzának büntetése fizetése mellett eltiltassék. Továbbá, hogy az egyházakban található pogány betűkveli felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek és latinnal felcseréltessenek, valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat, vagy véseteket beadnak 1-től 10 dénárig kapjanak jutalmat. A beadott iratok és vésetek pedig tűz és vassal pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék." Forrai Sándor, Budapest, írásos másolata, 1969-ben, amelyért köszönetet mondok. Egy magyar diplomatikával foglalkozó kutató számára ez meghökkentő közlés. Először is azért, mert Szent István okleveleit darabszámra ismerjük, összesen tízről van tudomásunk, amelynek szövege úgy-ahogy megmaradt. Kettőnek a szövege nyilvánvalóan hamis, a XVI-ik században hamisították, maradt még nyolc. Arról a nyolcról kétszáz éve folyik a vita, hogy mennyi hamis belőlük: 90% vagy csak 5%.

Minden esetre van itt néhány tény, ami önmagában cáfolja a fenti rendeletszöveg eredetiségét és megbízhatóságát. Már az első adat sem lehet helytálló, amely szerint „Vitéz András rozsnyói kanonok, Gömör és Kishont vármegyék táblabírája”. Ha ugyanis kanonok volt, akkor nem volt táblabíró, ha pedig táblabíró volt, akkor nem volt kanonok. Ez a két hivatal kizárta egymást. „Szilassy család levéltárában 1816-ban”. A Szilassy család az 1750-es években átadta levéltárát a Magyar Országos Levéltárnak, jegyzőkönyv mellett. Nincs benne ilyen oklevél. Ha a leadáskor nem volt, akkor valamelyik magyar levéltáros nem dugott bele még egyet, ugyanis akkor valamilyen jelzete lenne. Megnéztem akkor rögtön, és láttam, hogy ilyen irat nincs a Szilassy levéltárban.

Ha szemügyre vesszük a keltezést, azt kell megállapítanunk, hogy több hibát is tartalmaz. „Vatikán, 1000-ben.” Nos, 1000-ben még Rómát írtak, nem Vatikánt. Ezt a keltezést csak a Vatikán állam megalapítása után írhatták volna.  A „IX. Cal. Oct” rövidítés feloldása "Nomis calendris octobribus”, magyarul „október első napját megelőző kilencedik napon". Ez még rendben van, ezt lehetett írni. De a keltezéshez tartozó "die festo Jacobi apostoli" szöveggel már két probléma is van:

Az egyik az, hogy hiányzik a szövegből a „sancti” azaz szent szó. Olyan nem volt, hogy Rómában egy szent apostol neve elé ne írták volna oda a szent jelzőt. A másik egy naptári ellentmondás. Ha ugyanis a „nomis calendris octobribus”-t kikeressük a kalendáriumban, akkor az szeptember 23-a, mert az elsejét mindig beszámították a leszámítandó napokba. Ha viszont megnézzük, hogy milyen napra esett Szent Jakab apostol ünnepe 1000-ben, akkor azt látjuk, hogy július 25-én volt s egyébként most is akkor van. Ezt egy esetleges álkanonoknak is tudni kellett volna, még ha táblabíró volt, akkor is.

Tulajdonképpen minden adat úgy rossz, ahogy le van írva. Ez az ember, aki ezt a rendeletszöveget írta, nem látott Szent István kori oklevelet: se Berengár királyét, se III. Ottóét, se pápait, se magán oklevelet, semmilyet.

„I. István király titkos tanácsbelijei”. István király megmaradt okleveleiben vagy Pannónia királyának, vagy a magyarok királyának nevezi magát, de I. Istvánnak sehol sem, mert nem tudhatta, hogy lesz még második Istvánunk is. Most ne is beszéljünk a büntetés mértékéről, mert 20 arany pénzen 50 ökröt lehetett volna venni. Szegény klerikus még a tisztítótűz után sem tudta volna ezt a pénzt kifizetni, amit rárótt volna István király.

Tulajdonképpen ez a képtelenségeknek a halmaza. Sajnálatosan. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ez a kézirat egyáltalán múlt századi-e, vagy 1968-as? Még az is mentség lenne, ha múlt századi lenne, mert akkor is hamisítottak emeletes dolgokat, amelyekre még pecsétet is tettek. 

Ismerek egy nemes családot, tényleg régi család, az 1200-as években kapott nemességet, de jó XVIII. századi mintára Attilától leszármaztatták magukat. Generációról generációra olyan csodálatosan vezették le a családfát, hogy mi történészek is tanulhatnánk belőle. A hitelesség kedvéért van rajta még egy szép nagy pecsét is: Pozsony vármegye jegyzőjének pecsétje. Ez persze a saját pecsétje volt, mert a saját családjának állította ki az oklevelet. Amit aztán mutogathatnak, mert ez valóban nagyon szép oklevél, de ettől még nem lesz igaz.

Ez a fajta családfaszerkesztés ebben a korban divat volt. Szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy ekkor mindenki származtatta a családját. Egy hétszilvafás nemes például származhatott Attilától. Eszterházi Miklós nádor erre azt mondta, hogy ő akkor Julius Cézártól származik s ez a "Trofeum domus Estauras"-ban ki is van kinyomtatva. De nehogy azt gondolják, hogy egy pillanatig is elhitte, vagy komolyan vette volna. Ez csupán egy gúnyirat volt, válaszképpen az akkori közgondolkodásra - mert akkor mindenki tudta, hogy Eszterházi Miklós nagypapája csak hét szilvafás nemes volt: olyan szegény, mint a templom egere. Azért volt állandóan megyei jegyző, mert különben nem tudta volna eltartani a családját. Semmiképpen nem származhatott Julius Cézártól, s ezt maga is jól tudta. De ha már ti Attilától származtok, akkor én a cézártól.

Ez a most elemzett irat is körülbelül ilyen típusú, csak az a kérdés, hogy a szövege látott-e a múlt században tintát és papirost, vagy írógéppel szerkesztették e században. Ha szabad ezt mondani, akkor az újkori magyar oklevél-hamisításnak ez egy rosszul sikerült példánya.

(Elhangzott a Nap Fiai alapítvány és az OMT Rovásszakosztálya által 1998-ban rendezett előadáson)

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+12 # Vadász 2013-03-13 07:40
Magyarország történelme nem csupán ezer év, hanem annál sokkal, de sokkal több.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Nyikita 2013-03-18 10:25
Szerintem is, ez a magyar nép nem ezer éves! Hanem 7 ezer. Jó lenne már tiszta-vizet önteni am pohárba és felhagyni a történelem hamisításával!! ! Hisz, tudjuk kétféle népvándorlás létezik. Az egyik rejtett, például a cigányok népvándorlása. Vagy a hozzá hasonlóké. mert hogy lehet, hogy Oroszországtól kezdve Európában mindenhol van cigány? Mikor jöttek? Bizony nem lehet tudni. S van a nyílt népvándorlás. Ez elképzelhetetle n. Mert hogyan lehet 50 ezer emberrel vándorolni, hisz EZEK NAPI VÍZSZÜKSÉGLETE 1 millió liter víz. Nem beszélve arról, hogy ezer ló ugyanennyit is megihat. Vereckén keresztül érkezni egyenesen hülyeség. Mert ha nincs ott a Duna szomjan hal mindenki, na és még az élelmezést sem említettem
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+7 # László Kiss 2013-03-13 19:45
Sajnos kevés a hazafias érzelem. Ki ölték a nemzetből. A mai fiatalság Drog alatt Áll és más kultúrák rabszolgája . és sajnos Félő a nemzet el tiprása.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+8 # Landsknecht 2013-03-13 20:35
Ez döbbenet. Mondjuk ilyen és efféle hamisításokat már nagyon régen is műveltek. Reméljük, hogy minél több hazugságra előbb vagy utóbb fény derül. Ezért válogassuk meg nagyon, hogy mit hiszünk el.
Egy másik nagy hazugságsorozat manapság a kereszténység sározása, hogy a kereszténység miatt szakadt minden baj ránk. Ezt a baromságot felejtsük el! Lehet, hogy a katolicizmus, nem képviseli Krisztus tiszta tanításait, de a kereszténység nélkül már sehol se lennénk.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Joco 2013-03-14 10:39
Érdemes volna megvilágítani Vajk (István) viszonyát Turu Domonkoshoz, az első bizánci és római püspökhöz fűződő kapcsolatát. Turut Róma is, Bizánc is püspökké, Róma a legmagasabb méltóságba emelte, érsekké szentelte, mindemellett ő maga 24 karéjos maniheista vala, mint az Árpáddal hazajövő 10 törzs mindegyike.
A torzítás és ködösítés nyilvánvaló példája itt is megjelenik, ugyanis a helyesírás-ellenőrző nem ismeri fel az ősi magyar nevet (Turu), és hibának jelzi a maniheista szót, pedig az minden ország vallástörténeté ben megtalálható "szekta".
Az ilyen elemekkel kell tiszta képet teremtenünk?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+5 # Berci 2013-03-15 13:41
A tények . Volt valamikor Magyar rovásírás .
Ezt valamikor igyekeztek eltüntetni , nem hinném , hogy jó szándékból . Meg azt sem tartom valószínűnek , hogy a rovásírásunk maga egy ön megsemmisítő programot indított volna be , viszont az tény , hogy használatát megszüntették , sőt még ismeretét is igyekeztek ki irtani a köztudatból .
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Attila 2013-06-18 18:11
Semmiképpen nem kötekedésképpen kérdezem. Az igazságot szeretném tudni. Nagyon szeretném tisztázni a kérdést. Mivel lehet alátámasztani azt a kijelentést, hogy ősi írásunkat pusztították, művelőit üldözték?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # vegabluu 2016-08-24 00:56
Az egyszer biztos, hogy ma nem rovásírást használunk. Az is tényként kezelhető, hogy valamikor réges-régen rovásírással írtunk.
Akkor ki tette kötelezővé a latin ABC-t és tiltotta be a rovásírást? (Ha nem lett volna az új ABC kötelező és a régi rovásírás tiltva, akkor biztos, hogy minden maradt volna a régiben)
1000 körül a latin nyelvű kereszténység felvételével adja magát, hogy az írást is a katolikus papok által használt íráshoz kellett igazítani. Ez 1590-ra már addig fajult, hogy maguk a papok is rájöttek, nem tudják befolyásolni a nép gondolkodását, ha latinul beszélnek hozzájuk, így lefordíttaták és kiadták magyarul a Károli Gáspár által a (Vizsolyi) Bibliát.
Tehát még egyszer a kérdés, ki tiltitta be a rovásírást és tette kötelezővé a latin ABC-n alapuló új írást, írástudatlanná téve az egész népet, a klérust és néhány arisztokratát leszámítva?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!