fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Az a társadalom, vagy civilizáció, mely elítéli egy magasabb intelligencia létezését, nincs már messze a pusztulástól! ”

Jelenlegi világunkban egyre nagyobb mértékeket öltött az istentelenné válás megtévesztése. Gyakran már az iskolákban, a médiában és az életünk más területéről is teljesen eltűnt az igazság létezése és ezzel együtt az igazságtalanság ütötte fel a fejét mindenfele, egyre nagyobb és nagyobb mértékben. Az emberiség abba a tévhitbe esett, hogy a tudomány, a technika és egyéb materialista irányzatok választ adhatnak számunkra, bármi is legyen a kérdező által feltett kérdés. Lehetséges, hogy egyszer majd eljön az ideje annak, hogy a technikai tudásunk olyan méreteket fog ölteni, amely képes lesz majd a világ alkotóját is kimutatni, de addig attól, hogy nem érzékeljük, attól még nem szabad abszolút megtagadni egy magasabb intelligencia létezését. Ahány vallás, annyi kifejezési forma a lehetetlen kifejezésére. Mindegyik ezt a magasabb intelligenciát próbálta az emberek számára elérhetővé tenni, a világ minden részén. Más-más korokban, más-más kultúrákban, de végső soron a legvégső igazságot igyekezett minden egyház a hétköznapi emberek számára érthetővé tenni. Ki több sikerre, ki kevesebbre vitte, de nem a felekezeteken van a hangsúly, hanem a legvégső Igazságon, amit próbáltak kinyilatkozni mindenki számára. Mert minden vallás alapja egy: az EGY. Az egyetlen Isten, a tudat, mely mindent és mindenkit áthat, legyen az materialista, szent, vagy gazember, egyszerű ember, vagy popsztár. Általában a vallások mind úgy jöttek létre, hogy volt egy alapító, akinek betekintést engedett az élet alkotója a fizikai világon túli dolgokba, és amikor ez megtörtént, ez a beavatott ember elkezdte hirdetni azt, amit látott, azt az Igazságot, mely az emberek számára új és pozitívabb nézőpontot, és viselkedési mintát jelentett. Amelynek mentén jobbá és igazabbá válhattak az Igazság számára. Minden vallásalapító ugyan azt az Istent látta meg, csak mindegyik más-más nyelven, más-más képekkel, más-más kifejezési formákkal nyilatkoztatta ki azt, a szűkös emberi nyelven, kultúrán keresztül. Az idők múlásával, ahogy az évek teltek, a vallások pedig egyre több hiedelmet, tévhitet és tudatlanságot vettek fel magukba, aszerint, hogy mennyire kevés beleszólása volt az egyház alakulásába olyan beavatott embernek, aki még közvetíteni tudta az Igazságot! Ezeket a közvetítő embereket, pedig elnevezték szenteknek, bölcseknek, budháknak és misztikusoknak, mert olyan tudás birtokában voltak, ami a hétköznapi emberek számára nem volt könnyen elérhető, csak mélységes mély befelé fordulás által, hogy megtalálják magukban az Igazságot, a tudatot, amely a világot álmodja! Vagy elnevezték őket táltosoknak. Ahány kultúra, annyi kifejezési forma. A magyarság életében ezeket a beavatott embereket táltosoknak hívták. Ők voltak a nép szentjei, beavatottja és papjai, akik úgy gyógyítottak, mint Jézus, úgy éltek, mint a próféták, akik a Bibliában megjelennek. A magyarság életében az istentelenség igazándiból sosem volt jelen, ha csak nem olyan formában, mint napjainkban, hogy megtagadták az eredeti életbölcseletet, amit a nemzetük és a sorsuk kijelölt számukra az által, hogy magyarnak születtek. Mi soha nem voltunk pogányok! A honfoglaláskori sírokban, hatalmas mennyiségben találtak mellkereszteket. Ezeken a mellkereszteken pedig, az egyik oldalán Jézus Krisztus, a másikon pedig egy női alak, valószínűleg Szűz Mária látható. A múzeumainkban ezeket a leleteket elfelejtették kiállítani, inkább a raktárok mélyén rejtegetik, nehogy az igazság napvilágot lásson. Már Atilla királyunk idejében működött keresztény egyházszervezet a birodalmában és ő nem üldözte, nem akarta kiirtani őket, mert az ő alá tartozó emberek jelentős része ismerte és gyakorolta a keresztény kultúrát. Ez nem az a judeokeresztény irányzat volt, amit jelenleg a magyar egyházakban hangoztatnak, hanem a kereszténységnek egy keleti ága a szkíta kereszténység. Nagyon sok tanítványa Jézusnak kénytelen volt elmenekülni, mert üldözték a tanításaik miatt és jó páran közülük, csak keleten találtak menedéket. Keleten, ahol az őseink is éltek. Az ő közvetítésük által voltunk mi már jóvalta előbb keresztények, mint, ahogy azt az iskoláinkban tanítatják velünk! Állítólagosan mi Szent István idejében lettünk azzá, holott akkoriban csupán egy szertartásrend változás zajlott végbe. A királyaink pedig, akik a nemzetünket évszázadokon keresztül vezették, azok is mind szakrális, úgy mond beavatott vezetők voltak. Táltos királynak hívták őket, mert közvetlen kapcsolatban álltak az Igazsággal. Szent emberekként, szent dolgokat hoztak el a világra. Nem véletlenül lett az árpád házból 13 szent adva a kereszténység számára.

 A magyarság életében igen jelentős szerepet töltött be a Pálos rend megalakulása még a Pilisben. Boldog Özséb alapította ezt az egyetlen magyar rendet, mely a szakrális felügyeletét látta el Dobogókőnek, a Föld szívközpontjának. Olyasmi szerepet töltöttek be ezek a szerzetesek ott, akiket csak úgy hívtak, hogy fehér táltosok, mert mindig fehér csuhában jártak, olyasmi szerepet töltöttek be, mint a Tibetben élő budhista kolostorok szerzetesei, lámái. Magyarországon már jóval előbb sikerült a sötétségnek felszámolnia a központ őrzőit, Tibetben pedig csak most igyekszik maradéktalanul eltörölni a szentséget. Láthatjuk a tv közvetítésekből, hogy mit csinálnak a kínaiak velük. Egyébként a pálos szerzetesekhez visszatérve mindig az a hír járta, hogy ha kíváncsi vagy a magyarság helyzetére, akkor nézd meg a pálosokat és meglátod, hogy Magyarország hogy áll. Nemrégiben halt meg Árva Vince Atya az utolsó pálos szerzetesünk, két nappal az után, hogy a rend betöltötte a megalapításának a 700. esztendőjét. Feltehetjük a kérdést, hogy lehet tényleg igaza volt a mondásnak, hogy amilyen a rend állapota, olyan az ország sorsa is? Könnyen meglehet. Reméljük most már a feltámadás fog elérkezni hozzánk!

Azért olyan szép e világ,

mert a szíve Magyarország!

Másik érdekes kapcsolata még a magyarságnak a kereszténységhez, pár szimbólumában lelhető fel számunkra. Az egyik ilyen a körkereszt, amelyet más néven körosztónak neveznek. Ez a rovásírásunk F betűje is egyben. F, mint Fény. Jézus Krisztus magát a Világ Világosságának nevezte és van, hogy Istent is és a szentséget is a fénnyel ábrázolják, próbálják kifejezni. Például a szentek feje körül lévő glória is a belőlük kiáradó fényességet jelenítette meg. Ez a körkereszt pedig érdekes módon fellelhető elnevezésügyileg Jézus Krisztus nevében is! Körosztó, Körosztós, Jézus a Körosztós! Jézus a Krisztus! Jézus a Fényességes, magyarán szólva. Az érdekessége még ennek a dolognak, hogy az angol nyelvben a krisztus szó szintén Christ-ként szerepel és a C betű átváltva K-ra és a H betű, mint nem ejtett hang kihagyásával, pontosan ugyan azokat a mássalhangzókat kapjuk meg, amelyek a Krisztus szóban fellelhetőek és a magyar körosztós szóból erednek. Nem tudom, hogy az angolok vették-e át tőlünk ezt a Krisztus elnevezést, mert lehet, hogy a nemzetünknek ilyen hatása volt a kereszténység alakulására, de az biztos, hogy ez a szimbólum a magyarság életében nagyon régen szerepet játszik. Valamint a Krisztus szóban a kereszt is ott van, mint Jézus Krisztushoz kötődő egyik jelkép. Már az 1200-as években a templomokat egy körkereszttel szentelték fel, és így tették őket Krisztus Házává, a Világosság Házává! A másik példa a magyarságnak a kereszténységhez fűződő kapcsolatához a „kerecsen” ünnep, ami érdekes módon pár nap eltéréssel a „karácsony” ünneppel egy időben volt. Ekkor röptették először őseink a fiatal sólymokat és ez a téli napforduló december 21-ének a megünneplése is volt. Ez a leghosszabb nap az évben, amikor a sötétség legtovább borítja be életünket. Az onnantól számított időben pedig egyre nő a nappalok hosszúsága az éjszakák sötétségének rovására. Érdekes módon a kereszténység ekkor ünnepli a karácsonyt, azaz Jézus Krisztus, a Világ Világosságának születését, amely elhozza számunkra a Fényt. Őseink is ekkor ünnepelték a Fény születését. A sólyom pedig azért volt röptetve, mert a Fény madaraként tekintettek rá, és a Szentlelket jelképezte számukra. Ezért lett a magyarság egyik fontos jelképe. Aki a turulmadarat megtagadja, az magának a Szentléleknek mond ellent. Meg is lehet nézni őket, hogy milyen elvek nélkül viselkednek a világban! Lelketlenül, mert nem az élet szava szerint élnek.

 Karácsonykor pedig szokás az egész világon fenyőfát állítani. A Fény születésének ünnepén fenyőfát, azaz fÉnyLőfát állítanak a világ nagyon sok országában az emberek. Ezt sem tudom pontosan, hogy vajon ebből ered a dolog, ez a szokás, vagy talán az emberek véletlenül teszik ezt minden évben, de december 24-én sűrűn irtanak ki erdőket, hogy megünnepeljék a fényfa állításával a Fény születését a Világra. A szeretet ünnepe, mert a Fény születése, azaz az Isteni világosság megnyilvánulása. Csak hát ahhoz, hogy érezzük ezt a szeretetet, nekünk is világosnak kell lennünk, mert egyébként a sötétség nem engedi meg bennünk, hogy a Lélek szerint éljük az életünket. Lelkiség nélkül pedig boldogtalan a világ. Olyan mint most! Pénz van, de nyugalom és béke sehol, pedig a technikai színvonal hatalmas. Csak hát mire megyünk vele? Ezen jó lenne, ha mindenki elgondolkodna még a materialisták is, mert az anyagelvűség az állatiasság szintjére zülleszt le téged, és akkor adod az élet áltat látható emberek átlagszínvonalát, mely kergeti a pénzt és nem találja a békét. Zárszóként pedig mindenki jegyezze meg, hogy a magyarság sohasem volt pogány, sohasem volt tudatlan, mert ők sokszor nagy világosságot árasztottak a világra és így lett a Világnak Virága! E szerint kéne élnünk! Már máshogy nem igazán érdemes, és kifizetődő!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Csige János 2012-06-28 10:18
Áldott napot mindenkinek! Szeretnék egy ékes bizonyítékot arra, hogy a magyarok teljes bizonysággal tényleg keresztények voltak amikor a kárpát medencébe visszajöttek.:) Ahogy utána kutattam a Pártusok, és a Médek magyar ősi törzsek. Pünkösdkor Jeruzsálemben, amikor kiáradt a Szent Szellem ezek a törzsek jelen voltak . Íme, olvassátok el! :) És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
3
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
5
Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6
Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
7
Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?
8
Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
9
Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
10
Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11
Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12
Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2012-06-28 23:20
Ezt azt hiszem már én is olvastam a Bibliában. Pont az jutott eszembe róla, hogy nem csak a zsidók közül kerültek ki Jézus tanítványai, hanem sok más nemzet képviselői is jelen voltak, akik aztán a világ négy égtájának az irányába vitték tovább a Jézusi értékeket, tanításokat, azaz a kereszténység magjait. Így juthatott el keletre is, a magyarság őseihez, rokonnépeinkhez . Így alakulhatott ki valószínűleg a szkíta kereszténység, és így kerültek a honfoglaláskori mellkeresztek a sírokba.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!