fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Átalakul a múltunk… mondhatnánk így is, de a valóság az, hogy egyre többet tudunk róla. Gyermekeink tankönyveiben azonban még az évtizedekkel ezelőtti tudományos ismeretek szerepelnek.


Honfoglalás kori lovas vitéz (Nyári Zsolt rajza - forrás: mek.oszk.hu)


Csakhogy ma már több honfoglalás-kori sírt tártak fel a régészek, mint néhány évtizede, s a mai kormeghatározási, genetikai, s egyéb eszközökkel több információt csikarhatnak ki a leletekből, mint korabeli szaktársaik.

Ilyen alapon vitatják például régészek és hadtörténészek azt, hogy nagy, döntő vereséggel járó besenyő támadás érte volna a magyarságot az Etelközben, s ezért menekült volna - az asszonyok, gyerekek, öregek, jószágok javarészét a besenyők kezében hagyva - a Kárpát-medencébe.

A régész szerint a honfoglalás kori sírokban ugyanolyan rítussal eltemetett nők és férfiak nyugszanak. Sem a rítusban, sem a díszítőművészetben, sem a ruházatban nincs semmiféle jele annak, hogy az idejövő férfiak idegen asszonyokat választottak vagy raboltak volna maguknak. Egységes, azonos hitvilágú nép temetkezett itt.

A hadtörténész szerint logikátlan, a keletről jövő támadások eddigi feltételezése, azaz, hogy a Számánida birodalom által megvert úzok nyugatra mennek, megverik a besenyőket, a megvert besenyők nyugatra mennek, megverik a magyarokat, majd a megvert magyarok végigverik Európát… Ha egy nép elveszti a jószágait, az asszonyait, a gyermekeit, akkor a következő években nem vezethet nagyszabású győztes hadjáratokat. Gondoljunk végig csak egy elemet a lovas hadviselésből: egy magyar harcos 3-4 lóval ment csatába. Ezek kiképzett harci lovak voltak. Egy ló kiképzéséhez a megszületésétől kezdve 4-6 év szükséges. Egy lovas hadsereg ellátásához szükséges lóállomány évtized alatt fejlődik ki. Ehhez képest a magyarok meghódítják a Kárpát-medencét, majd 899-ben a brentai csatában tönkreverik Berengár itáliai király hadseregét, miközben egyes seregrészek itthon is helytállnak.

Valamelyes besenyő támadás persze lehetett, így kellett összevonni az eredetileg nyolc magyar törzsből kettőt. A Kürt és a Gyarmat törzs keleti szállásterületeit valószínűleg alaposan megtépázhatták a besenyők, de a magyarok a kor egyik nagyhatalmaként visszaverték őket, miközben tervszerűen végrehajtott diplomáciai, logisztikai és harcászati lépésekkel áttelepültek arra a területre, ahova évtizedek óta szerettek volna, s amelynek elfoglalására 895 körül jött el az idő: a Kárpát-medencébe.

Ideje lenne átvezetni mindezt a tankönyvekbe is…

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!