fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Magyarnak lenni büszke gyönyörűség. „

Sokan elítélik ezt ma már, mert nem tudják az igazságot, amit magában rejt ez a mondat, hogy miért is büszke gyönyörűség a magyarság sorskérdése.

A magyarság egyáltalán nem azzal a múlttal rendelkezik, amiket az iskolákban tanítatnak velünk és egyáltalán nem az a sorsa, amit idegen érdekek rá akarnak minden áron erőltetni. Éppen a nemzetünk azért olyan beteg, mert a lelkisége nincs rendben. És ha nem ép a lélek, akkor a test sem lehet az. Ezért mondják azt, hogy ép testben ép lélek. Vagyis ép léleknek, ép teste van! Az aki a lelke szavának ellent mond, az szépen, lassan de biztosan elkezdi mind a szellemi, mind pedig a testi leépülést, mert magának az életnek mond nemet azáltal, hogy a lélek szavának nem engedelmeskedik. A magyarság pontosan ezt teszi, ezt tetetik vele, mert tudják, hogy csak így lehet megtörni azt a több ezer éves misztériumot és közösséget, amit a nemzetünk jelképez a világban. Nem véletlenül mondták azt, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Mátyás halálával nem csak a nemzet számára, hanem az egész Földgolyó számára sötét felhők gyülekezése indult meg a légtérben.

Az indiánok kiirtása, mind Észak-Amerikában, mind Dél-Amerikában. Az afrikai bennszülöttek rabszolga sorba taszítása tömegesével és ezek csak kiemelt részletek azokból a dolgokból, amik Mátyás halála után elkezdődtek. Véget ért a szakrális uralkodás a Kárpát-medencében, ezért a Föld lelkisége is jelentős mértékben a sötét utakat kezdte el járni. A magyarság nem véletlenül lett kiválasztva arra, amire ki lett választva. A magyar nemzet feladata a Kárpát-medence, azon belül is Dobogókő szakrális felügyelete. Mi ide nem lopva, csalva jöttünk és rabolva szereztük meg a földjeinket. Mi ide Atilla örökébe tértünk vissza, mert a hun egyenlő a magyarral és a magyar egyenlő a hunnal. A kettő szét nem választható egymástól. A sportolóink hátán az van felírva nagy betűkkel, hogy HUN. Sőt Olaszországban azt tanítják, hogy Atilla a magyarok királya volt. Érdekes hogy csak velünk felejtik el közölni ezt a fontos tényt. A mi történelmünk ezerszer magasztosabban alakult, mint ahogy el akarja velünk hitetni az áltudományos akadémiák egyáltalán nem szakemberei. Vagy csak gondoljunk a Hunor Magyar mondára.

„Hunor Magyar két dalia,

Két egy testvér Ménrót fia.”

Azok az emberek, akiknek a történelem szakszerű bemutatása lenne a feladat ilyen kézzelfogható bizonyítékok után, hogy képesek mégis akkora hazugságokat közre adni?

Ahhoz, hogy a nemzet újra talpra állhasson szükség lenn egy összefogó erőre, amely nem a megosztást hozná el a magyarok számára. Ahogy a dalban meg lett üzenve a nemzet számára, mely a Honfoglalás („Hazatérés”) című film zenéje volt: 

„Ki a szívét osztja szét,

Ő lesz a remény.

Ki a szívét osztja szét,

Követik, merre jár,

Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. „

Az árkokat kiásók pedig sohasem fogják betemetni a gödröket, amelyekkel sikeresen megosztották a nemzet egységét, amit a kettős kereszt is szimbolizál a címerünkben. Lelkiségében kell a nemzetnek megújulnia, nem gazdasági programok és egyéb időhúzó technikák kellenek, hanem a nemzeti lelkület felélesztését kell szorgalmazni. A magyarság, ha megérti a sorsának küldetését, akkor fog újra önmagára találni és a magyarság küldetése nem a nyugathoz való felzárkózás, hanem a nyugat felzárkóztatása a pénz illúziójából az isteni igazságok megértéséig. Ezért olyan fontos a Kárpát-medence nem csak a nemzet, hanem az egész világ szemszögéből megtekintve. Ami a Kárpát-medencében uralkodik, az uralkodik az egész világon. Nagy világhódító tervek politikai szakemberei megmondták, hogy aki uralkodni akar a Földgolyón, annak el kell foglalnia az egész rendszernek a szívét, a Kárpát-medencét. Nem véletlenül Dobogókő az a dobogó kő.

Ép testben ép lélek. Ha a lélek rendbe jön, rendbe jön a nemzet teste is. A média hazugságait nem szabad komolyan venni. Mi Szűz Mária országa vagyunk, és ha nem ennek megfelelően és méltóan viselkedünk, akkor megnézhetjük magunkat. Oda jutunk, ahová eddig jutottunk. Ha elutasítjuk a sorsküldetésünket, olyanokká válunk, mint a bölcs, aki kamaszgyerek akart lenni. Már őneki nem az volt a feladata, hiába is erőltette, ezért nem tudta a kamasz gyerek szerepében jól érezni magát. Kötelezettségeket és hatalmas felelőségeket ruház ránk, hogy Szűz Máriának lettünk felajánlva, itt a Kárpát-medence kellős közepén. Régen Szűz Máriát csak a Szent Koronával lehetett ábrázolni, mert a Szent Korona jelképezte a szentséget az egész világon, mint megnyilvánuló erő itt a Föld középpontjában Dobogókőn, ahol őrizték a királyi Székesfehérvárott. Magyarország még ma is szakrális királyság! Akármennyire is szeretnék velünk ezt elhitetni, hogy nem így van. Mivel megtagadjuk valódi államformánkat, valódi szellemiségünket és lelkiségünket, ezért jut nekünk mindig a csapat után kullogó kutya szerepe, amit annyiszor megkaptunk Mátyás halála óta. Nem kis ország vagyunk, csak ezt szerették volna elhitetni velünk. Az igazság tesz bennünket szabaddá nem a hétvégi show műsorok.

„Kis ország vagyunk,

Halljuk a világban.

Pedig a védők ereje számít

És nem a falak a várban.”

A Szent Korona Alkotmányához kell újra visszatérnünk, mert ez az, ami képes újra összefogni a magyarságot.

Ez az alkotmány kimondta, hogy minden, ami a Szent Korona közbenjárása nélkül lett törvénybe iktatva, semmisnek tekintessék. Jelenlegi alkotmányunk pedig tökéletesen megkerülte a Szent Korona közbenjárását, mikor a magyar nemzetre erőszakolták rá egy szovjet alkotmány mintáját követve. Ezért vagyunk mi még most is Szakrális Királyság és a teljes államadósság semmisnek tekintendő, sőt már többszörösen kifizettették velünk, a kamatokkal együtt, mert a nemzet elnyomás alatt vette fel ezt a hatalmas összeget, amit abszolúte nem a magyarok felvirágoztatására költöttek el. Minden eddigi politikai intézkedés törvénytelenül van a magyarságra erőltetve egy idegen érdekeket kiszolgáló csoport által, mely kezében tartja az irányítást. Mihelyst visszatérünk a Szent Korona Alkotmányához meg fog jelenni az a szakrális uralkodó, aki méltó lesz egy nemzet vezetésére, és akit a szeretet hatalma fog éltetni nem pedig a hatalom szeretete. A magyarság kérdése nem születés kérdése. Nem állampolgárság kérdése. A magyarság lelki vállalás. Nem elég magyarul beszélni ahhoz, hogy valaki a magyarok táborát erősítse, hanem lelkiekben kell felvállalnia azt a feladatot, amit jelent az, hogy mi Szűz Mária Országa vagyunk.

Az eljövendő nehéz időkre pedig álljon itt egy prófécia, ami talán lelket önt az elcsüggedt magyar lelkekbe, és reménységet nyújt, mikor a káosz rendé fajul…

Jön majd egy ember, a második
millenium után, ki felette áll
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt,
ki Pannonföldről Istenhez kiált,
és Isten meghallgatja imádságait.
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán
Pannnónia ismét erős lesz és gazdag,
nagyobb lesz, mint akármely szultán,
az ő szavára minden országban adnak,
s önként kezére bíznak minden hatalmat.

A kétezredik év után hamar
nagy lesz az ország és erős,
visszatér hazájába mindegyik magyar,
s magyar földben nyugszik minden ős.
De a magyar föld része lesz a nagynak,
erős királyság, melynek nincs határa,
a keresztények farkasai már nem ugatnak,
Krisztus ellenségeit a föld kizárja.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Andrea Modis 2012-04-30 21:26
Hogy tudunk visszaterni a Szent Korona Alkotmanyahoz?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2012-05-01 20:24
Egy olyan lelki felemelkedésen keresztül, ahol az emberek megértik az élet működését, a jelenlegi problémák okát, és kijavítási módjukat. Isten felé fordult nemzetben ismét ki fog alakulni az egység tudat, a nemzeti közös érzés, és ezután könnyedén létre jöhet majd egy olyan szerveződés, amely megreformálja hazánkat.

Ehhez, azonban még sokat kell tanulnunk, sokat kell fejlődnünk, mind lelkileg, mind pedig szellemileg. Azért, hogy uralkodhasson a lélek és a szellem. :roll:
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Andrea Modis 2012-05-02 22:01
Zsigereim erzik, el fog jonni ez az ido, amikor megtisztitjuk magunkat a baranyborbe bujt farkasoktol.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!