fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Elgondolkodtató adatok. Az idő majd megmutatja, hogy mennyi igazság van benne.

 

264411_202239629923290_1196398393_n

Megdöbbentő Kb. 500 millió éves kalapács!


Betiltott történelem: Eltitkolt bizonyítékok
A történet nem ma kezdődött; legalább száz éve tart, és nem látni a végét. A Darwint követő korabeli és a mai neodarwinisták egybehangzóan vallják, hogy az ember fejlődése - természetesen evolúció útján - nem is olyan régen érte el a mai szintet.

Az senkit nem zavar közülük, hogy ezt a fokozatos fejlődést sem az állatvilágban, sem az emberi csontokon nem tudják kimutatni, és amint azt szellemesen mondta az egyik antidarwinista: a darwinizmus úgynevezett bizonyítékai elférnek egy biliárdasztalon...

Egyre erősebb - szerencsére már tudományos körökben is - az a felfogás, hogy hiba volt általánosan elfogadni, afféle bizonyításra nem szoruló, tudományos alapigazságként kezelni a darwinizmust. Egyre több bizonyíték kerül elő, amely egyértelműen azt hirdeti: az ember mint faj és mint civilizáció sokkal, de sokkal régibb annál, ahogyan ezen tan nevében tanítják.

Franciaországban a 18. században mély kőbányai rétegekben találtak több olyan szerszámot, amely nem hasonlított egyetlen későbbi kor eszközére sem.1831-ben Philadelphiában több millió éves rétegek alól ástak ki köveket, amelyeken betűk voltak láthatók. Másutt emberkéz által vésett írásjelek ékesítették a szintén igen régi köveket.

1844-ben vasszöget leltek a devonkori kőrétegben. Annak az eszköznek háromszázhatvan-négyszázmillió évvel korábban kellett odakerülnie! Pedig még az antidarwinisták sem állítják, hogy ilyen régi lenne az ember és kultúrája. De akkor kié volt az a szög? Tudományos lapok számoltak be akkoriban arról a fémvázáról, amelyet hatszázmillió éves kőzetből robbantottak ki véletlenül, szintén Amerikában (Dorchester). 1861-ben az egyik francia bánya lignitrétegében szemmel láthatóan emberkéz által formázott kőgolyót leltek hatszáz méter mélyen. A kőzet mintegy ötvenmillió éves volt.

1891-ben szintén Amerikában különösen szép és szokatlanul megmunkált aranyláncot találtak a széteső karbonkori széntömbben. Nyolckarátos arany volt, súlya tizenkét gramm, és látszott a helye is, ahogyan belemélyedt a széntömbbe. Az a réteg, amelyből előkerült, kétszázhatvan- háromszázhúszmillió éves lehetett. A láncnak mindenképpen azelőtt kellett a rétegbe kerülnie, mielőtt az szenesedni kezdett. De találtak ilyesmit később is, már a huszadik században.1912-ben szétvertek egy oklahomai bányából származó széndarabot, hogy beférjen a kazán ajtaján. Az egyik darabban vaskelyhet találtak, megmaradt a lenyomata is a szénben. Amint azt a tudósok megállapították, akkoriban abban a bányában háromszáztizenkétmillió éves rétegből fejtették a szenet.

1968-ban két francia kutató jelentette, hogy krétakori mészkőben azonos formájú, de különböző méretű fémcsöveket találtak. Az esetről tudományos leírás is készült (William R. Corliss: Ancient Man). A csövek majdnem ovális alakúak, és szemlátomást emberkéz művei, összecsúsztathatók, de nem tudni, milyen célból, kik, mikor és hogyan készítették őket. A koruk hatvanötmillió év!

Utah államban 1968-ban cipőtalplenyomatot fedeztek fel a réges-régen megkövesedett agyagpala rétegben. A szakszerű leírás még arra is figyelmeztet, hogy jobblábas a lenyomat, és a sarka jó néhány milliméterrel mélyebben nyomódott a talajba, mint a talpa. Mellesleg nem ez az egyetlen ilyen lelet, még Amerikában sem. Az utahi talpnyom, vagyis a palaréteg kora mintegy ötszázkilencvenmillió év!

Sok hasonló leletről tudunk még. Jogos az olvasó kérdése: ezekről miért nem olvashat a tudományos művekben? Ha a kutató ilyenek iránt érdeklődik, nem mutatják meg neki, elzárva tartják a múzeumokban, "hamisitvány" vagy "kuriózum" címszó alatt. Ezeket soha nem állítják ki. Hasonlóképpen azokat a fémgömböket sem, amelyeken sajátos vízszintes rovátkák és pontszerű jelek láthatók, és amelyek közül több mint százat találtak az elmúlt évtizedekben a dél-afrikai bányákban.

Érthető, miért nem dicsekedhetnek velük azok, akik szerint az ember értelmes cselekvése alig száz- vagy kétszázezer éve kezdődött, és maga az emberi nem is csak egy-kétmillió éves...


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # GyógyEgér 2013-06-02 08:32
A Kicsik köztünk élnek! :-? :lol:
Na de viccet félretéve, ez így van. Az emberiség és a világ mindig is úgy volt ahogy most van és ezután sem lehet máshogy. Ebben a dimenzióban legalább is nem. Ahhoz hogy megváltozzanak a dolgok, egy másik rezgésszintre kell áttérni. Már ha azt lehet egyáltalán "változásnak" nevezni. És minél többet fejtegetem annál zavarosabb és semmitmondóbb ^_^
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # X 2013-06-05 23:42
Az evolúció nem zárja ki azt, hogy emberalkotta tárgyakat találjunk az ember megjelenése előtti korokból, mert lehetőség az is, hogy valamikor a jövőben képesek leszünk időgépet építeni...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Gildemor 2013-06-12 15:10
Szerintem időgép, mint olyan, sosem létezhet. Hogy lehetne olyan valamiben visszamenni, ami nem is létezik, csak egy relatív fogalom. Szerintem valószínűbb, hogy az emberiség többször a "pusztulás szélére" került, és újra kellett kezdenie mindent. Talán a legutolsó ilyen időpont a könyvekben tanított ősember megjelenése. Habár ez nagyon bonyolult téma.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!