fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Volt itt sokkal durvább dolog is, mint a holokamuszt. Sokkal több áldozattal! Pont a judeo kommunisták vitték végbe, akik most a Palesztinokat irtják éppen. Ezekről a dolgokról elfeledkezünk, mert a média vezetésének nem áll érdekében, hogy az igazságot közvetítse. Csak a saját népük gazságait fényezik.

 

 

Novemberben Ukrajna gyászba borul, országszerte több ezer emlékműnél helyeznek el virágokat, gyújtanak gyertyákat és hajtanak fejet a nyolcvan évvel ezelőtti tragédia milliónyi áldozatai emlékére.Az 1932–33-as nagy éhínséget, a Holodomort nem természeti katasztrófa okozta, hanem a judeo bolsevik hatalom. Az időjárás és a termés nem volt rosszabb, mint máskor, a Szovjetunió több millió tonna élelmet exportált miközben a propaganda a „munkások és parasztok paradicsomjáról” zengett.

1928-ban Sztálin szakított a leninista gazdaságpolitikával, s a gyors iparosítást és a mezőgazdaság kollektivizálást erőltette ötéves tervek révén. Csakhogy a kolhozosítás lassan haladt az ukránoknál. Míg az oroszoknál hagyományosan a faluközösség használta a földeket, az adókat is arra szabták ki, s a kolhoz ötlete is abból fakadt, addig az évszázadokig Lengyelországhoz tartozó Ukrajnában az európai magántulajdon gyökeresedett meg, a parasztok szívósan ragaszkodtak saját földjükhöz, idegenkedtek a közösködéstől. Megtörésükre a valós termést lényegesen meghaladó beszolgáltatási kvótákat szabtak ki, mindenüket elvették a parasztoknak. A legkisebb mennyiség elrejtése (egy tojás vagy a szó szoros értelmébe vett maréknyi liszt) szabotázsnak minősült, azonnali halálbüntetéssel sújtották. A városba menekülés sem volt megoldás, kiszűrésére akkor vezették be a személyi igazolványt, melyben a lakcím is szerepelt, élelmiszerjegyeket pedig csak városi lakcím esetén adtak ki.

Mindezek precedens nélküli csapást mértek a szerencsétlen ukránokra, a Holodomort ezért is nevezik Ukrán Holocaustnak. Az éhínség által őrületbe kergetett parasztok között még a kannibalizmus is felütötte fejét.

A judeo kommunista Szovjetunió csak hosszas tagadás után, 1988-ban, a gorbacsovi nyitás éveiben ismerte el az éhínséget, részletei az archívumok részleges felnyitása ellenére azóta is vitatottak. Az áldozatok számát, például, még milliónyi pontossággal sem lehet megállapítani! A hatóságok ugyanis nem az éhséget, hanem különböző betegségeket jelöltek meg a halál okának. Így hát a hatalmas szakirodalomban a számok között jelentősek az eltérések: leginkább 5 és 11 millió közöttire becsülik az áldozatok számát, egyesek azonban 20 millióig mennek, szélsőséges baloldali nézetek viszont 2,5 millióra szűkítik le. Gorbacsov 10 millióra teszi az áldozatok számát, (közöttük legalább 3 millió gyerek), s ugyanannyit ismert el az Ukrán Legfelsőbb Bíróság is. Az ENSZ határozata – melyet Oroszország, Ukrajna és az USA is aláírt – 7 és 10 millió közötti áldozatról szól. Viktor Juscsenko, Ukrajna volt államelnöke, viszont 20 millióra teszi a kollektivizálás összes áldozatát, beleértve az élelem elrejtése miatt kivégezett szabotőröket és a Gulagban elpusztultakat, nemcsak ukránokat, hanem más nemzetiségűeket is. A szörnyűség mérete még a kommunista pártvezetőket is sokkolta, amikor 1987–88-ban betekinthettek az archívumokba.

Népirtás volt-e a Holodomor? A kérdés erősen megosztja az oroszokat, ukránokat és a külföldi történészeket egyaránt. Moszkva – és az oroszok testületileg – a bolsevik osztályharc számlájára írja az éhínséget, tagadván az etnikai indíttatást. Ukrajna hivatalosan – és az ukránok kétharmada – viszont népirtásnak, az ukrán nemzet megsemmisítésére tett kísérletnek tekinti, s 10 ország (köztük Lengyelország és az USA) is annak minősíti a történteket, további 25 – és az EU – azonban „csupán” a kommunizmus emberiség elleni bűnének.

Mert az éhínség nemcsak szovjet-Ukrajnát sújtotta, hanem a szomszédos területeket is, az áldozatok sem voltak kizárólag ukránok, hanem kisebb részben oroszok és más nemzetiségűek is. Csakhogy Sztálin éppen akkoriban számolta fel a népek felkarolásán alapuló lenini nemzetiségpolitikát az oroszosítás javára, s az ukrán értelmiségi elit megsemmisítése is akkor kezdődött el, majd 1936–38-ban, a nagy koncepciós perek idején csúcsosodott ki. Vagyis két légy egy csapásra: a kollektivizálást ellenző osztályellenség (kulákok) elpusztításával az ukrán nemzet gerincét is megtörte. Közismert Sztálin ukrángyűlölete. Hruscsov szerint az ukránok csak azért úszták meg a deportálást Szibériába, ahogy kisebb nemzetiségekkel (volgai németek, krími tatárok, csecsenek stb.) történt, mert kivitelezhetetlen volt 30 millió ember szülőföldjéről való erőszakos kiszakítása.

Hogy népirtás történt-e, s hogy hány millió ártatlan áldozatot követelt, azt bizonyára még sokáig vitatják. Tény, hogy 80 évvel ezelőtt a kommunizmus végtelen gonoszsága óriási csapást mért az ukránokra, a nép hatalmas véráldozatot fizetett a reá erőszakolt diabolikus eszme oltárán.

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # oregon 2013-12-15 09:29
Szia! ez mind igaz de akkor miert rongaljak peldaul a vereckei emlekmuvet meg hasonlo. Ha tudjak az elnyomas erzeset miert nyomjak el a magyarokat ?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!