fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

A 20-21. században régészek, kutatók olyan meghökkentő és döbbenetes leletekre bukkantak, amelyek az ember őstörténeti múltjával kapcsolatban megváltoztathatják a történelmet, mégis, a jelen tudósainak többsége számára elfogadhatatlanok. A tudósok tehát tudnak a hihetetlen bizonyítékokról, ám azokat elhallgatják, nem publikálják a nagyközönség és a nemzetközi közvélemény számára. Ha véletlenül mégis szóba kerülnek, a tudósok tévedésről, vagy szándékos hamisításról beszélnek. Pedig általában azok, akik rábukkannak egy-egy ilyen hihetetlen leletre, többször ellenőrzik eredményeiket, hiszen maguk is tisztában vannak azok rendkívüliségével.

12_sw_www.kepfeltoltes.hu_

Nem is olyan régen, hatalmas szenzációt okozott, amikor Moszkvában, az ottani paleontológiai múzeumban bemutattak egy az őstörténeti korból származó bölénykoponyát. Az állat homlokcsontján található kicsiny, kerek nyílás ugyanis megdöbbentően hasonlít egy golyó ütötte lyukra. A koponya korát tudósok legkevesebb négyezer évesre becsülik.

A délkelet-afrikai Zimbabwében folytatott ásatások során felszínre került egy negyvenezer éves emberi koponya, amelyen hasonló lövésnyom látható. Sőt, a koponya hátsó részén lévő szétroncsolódott csontok arra utalnak, hogy a lövedék áthatolt az agyán, majd a másik oldalon távozott. Ebben a történetben csupán az a furcsa, hogy a 16. századig, elvileg nem léteztek lőfegyverek.

Kattints a képre a teljes mérethez!

Az 1900-as évek második felében, dél-afrikai bányászok sok száz fémgolyót találtak, melyeket a 2.8 milliárd évvel ezelőtt kialakult üledékes rétegben fedezték fel. Akkoriban pedig – a tudomány mai állása, vagy állítása szerint –értelmes élet nem létezett a Földön, és egyáltalán semmi nem élt a sekély tengerfenéken vegetáló növényeken kívül. Márpedig nem valószínű, hogy a fémgolyók maguktól jöttek létre.

Előkerült egy amerikai lelet is, mely szintén ellentmond a hivatalos álláspontnak. Paleontológusok éppen egy masztodon csontjait ásták ki, amikor legnagyobb meglepetésükre, egy méternyire a csontok alatt, széles, kőből épült útra leltek, amely gondosan kifaragott, pontosan egymáshoz illesztett kőtáblákból állt.

1891-ben egy Morisonville-i amerikai asszony, szénlapátolás közben, gazdagon díszített arany nyakláncra bukkant. A szénrögöt összetörve, először a középső láncszemek kerültek napvilágra, majd a nyaklánc mélyebben fekvő rétegei is. Vagyis a láncnak már a szén kialakulásakor, mintegy 200 millió évvel korábban ott kellett lennie.

A 20. század végén találták Skóciában azt a szöget, mely egy gránittömbbe volt beágyazódva. Ez az egyértelműen emberi kézzel készített fémszög, legalább 600 millió éves, ugyanannyi, mint az a fadarab, melyet hasonlóan kőbe ágyazódva találtak Németországban. 600 millió éve azonban még nem voltak fák, így érthetetlen, hogyan alakult ki.

Továbbá, számos helyen több millió éves emberi csontokat találtak: nem voltak ritkák a 30-40 millió éves csontvázak sem. Mai tudásunk szerint 30 millió éve még nem is létezett az ember. Akkor mi a magyarázat? Egy amerikai ásatás során több esetben kerültek elő porcelánok és különböző kerámiák is. Nem valószínű, hogy ezeket a Herendi porcelángyár készítette, ám mégis emberi kezek nyomaira utalnak. Honnan hát az akkori tudás? Sőt! Honnan az akkori ember? Ám ha tovább megyünk, fel kell sorolnunk a különböző kultikus kőépítményeket is, már ha részben, vagy szorosan kapcsolódnak a témához: a Húsvét-szigeteki szobrok, a piramisok, Stonehenge, csak hogy néhányat említsek…

A mai elméletek egy része szerint – ha nem is mindenben, de legalábbis részben –, felvetődik a földönkívüliek szerepe – már ami a fejlődést illeti. Erre több dolog is utal. Ha a hihetetlen és döbbenetes leletek igazak – akkor az arra enged következtetni –, hogy a történelemben és őstörténetben nem úgy zajlott le minden, ahogyan azt a tudósok és a szakemberek megírták. Több helyütt, főként a távoli múltban, nagyon-nagyon sántít a jelenlegi elmélet és tudásanyag. Ezzel mindenki tisztában van, mégsem tesz senki semmit a jelenlegi álláspont felülírására, sőt, mivel a fent említett furcsa, de igaz leletek rendkívülisége annyira hihetetlen és irracionális, ezért a velük kapcsolatos híreket elhallgatják.

forrás:rejtelyekszigete.com


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!