fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

delvideki-holokauszt-akasztas250.jpg"Becslésem szerint háromezer egy-kétszáz embert öltek meg. Ha azt számoljuk, hogy csak az első napon, november 4-én huszonkilenc egy- és kétlovas szekér háromszor fordult, a kocsikon pedig legalább tíz-tíz meztelen test volt, nem lehet kevesebbre gondolni. Esténként agyonverték az embereket, kidobálták őket az udvarra, reggel pedig a havas esővel belepett tetemeket felraktuk a szekerekre és vittük őket a sintérházhoz".

(…) A gyilkosságokat a katonaruhába öltözött helyi lakosok végezték, de előtte megkínozták az embereket. A kivégzések nemcsak puskával történtek, legtöbb esetben meggyfabotra kötött körülbelül tízkilós ólommal verték agyon az áldozatokat, miután összedrótozták kezüket. Egy szerb asszony azt mondta, nem kellene ezt a sok embert kivégezni, mire őt is becsukták közénk, majd kivégezték. Pedig nem azt mondta, hogy nem kell, csak azt: nem kellene.” Így vall Brasnyó József mindarról, hogy mit élt át 1944 őszén a vajdasági Csúrogon.

A második világháborúban a Vajdaságban, mintegy válaszként az 1942-es „hideg napokra” a szerb partizánok 1944 októbere és 1945 februárja között megtorló akciókat szerveztek a többségében magyarok lakta településeken. A legvéresebb események színhelye Csúrog, Mozsor és Zsablya volt. A három település lakóit 1945 elején háborús bűnösöknek nyilvánították, vagyonukat elkobozták, hozzátartozóikat megbélyegezték, kollektív bűnössé nyilvánították.Sorstársa, Gyantár Verona (akinek húsz családtagját végezték ki azokban a napokban a partizánok), arról mesélt: látta, amint Capó Szabó Györgyöt „a szerb templom előtt, a piacnál kikötözték a körösztre, majd késsel nyúzták, mint a nyulat, közben pedig sózták a sebeit. Egyesek a nézők közül pedig kiabálták: »Deri ga! Soli ga!« (Nyúzzad! Sózzad!)”

Mindkettőjük vallomását Teleki Júlia rögzítette Visszatekintés a múltba című kötetében (Napló, Újvidék, 1996). Az a Teleki Júlia, aki 1943-ban született Csúrogon, s aki még nem töltötte be első életévét, amikor édesapját a bevonuló partizánok és a falubeli szerbek elhurcolták és kivégezték, noha egyetlen bűne az volt, hogy magyarnak vallotta magát. Teleki Júlia édesapját 1944 októberében a falu többi magyar férfijával együtt a községháza udvarára terelték. „Egy ideig nővérem hordta be neki az ennivalót, mert édesanyámat munkára kötelezték. Egyik napon a testvéremet azzal fogadták, hogy apánk már nincs ott, elvitték. Eközben arra lett figyelmes, hogy kocsik hagyták el a községháza udvarát trágyával megrakva, de a szekerek aljából csurgott a vér, az udvarból még akkor is puskalövések hallatszottak.”

Sok száz ilyen és hasonló történet hallható Vajdaság-szerte. A beszélők még mindig kissé visszafojtott hangon, időről időre az ajtóra, ablakra pislantva mesélnek. Arról, hogyan gyűjtötték össze, hogyan hajtották el a magyar férfiakat a falvakból, városokból azt követően, hogy a Magyar Honvédség kivonult azokról a vidékekről, a partizánok pedig gyakorlatilag puskalövés nélkül bevonultak ugyanoda. Hadseregek jönnek, mennek, de a kukoricát be kell hordani, a búzát le kell aratni, tartotta akkoriban a nép, s többnyire maradt a házában, a szántóján, a földjén, annak a biztos tudatában, hogy nincs félnivalója, hiszen „a magyarok alatt” (így nevezték és így nevezik a visszacsatolás időszakát a Vajdaságban) sem követtek el semmit, ami miatt tartania kellett volna bármitől.

Hunhír.info - mho nyomán


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!