fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

    

Az 1421-ben trónra lépő II. Murád eredményesen dolgozott a szétszakadt Oszmán Birodalom újjáépítésén. Magyarországon Habsburg Albert 1439-es halála után belháború dúlt és a szultán kihasználva a kettős királykoronázás okozta megosztottságát Nándorfehérvár elfoglalását tűzte ki célul. Seregei 1440-ben több hónapos küzdelem árán sem tudták bevenni a várat, így Murád a következő évben sereget küldött Szerbiába, melyet Hunyadi János erdélyi vajda Szendrőnél megfutamított.

Az újabb kudarcért a szultán elégtételt kívánt venni, ezért 1442 elején ismét Magyarország ellen vonult. A sereget vezető Mezid bég Marosszentimre mellett ütközött meg Hunyadival, aki az elszenvedett vereség után Gyulafehérvárra vonult vissza. A törökök a győztes csatát követően Szeben ellen indultak, ahol a szászok eredményesen védekeztek és ez elegendő időt adott Hunyadinak a felkészülésre, aki időközben megtudta, hogy a bég a megöletésére készül. A vajda, hogy félrevezesse a törököket és váratlanul lecsaphasson rájuk, páncélját és fegyverét Kemény Simonnak adta, akit a bég katonái üldözőbe vettek, majd az általuk halottnak hitt Hunyadi hirtelen előbukkant és bekerítette az oszmán sereget. A törökök halálos kelepcébe kerültek, melyben Mezid bég életét vesztette. A győzelemnek hála Erdély megszabadult a török fosztogatóktól, azonban Sehabeddin ruméliai beglerbég hamarosan újabb hadjáratot indított Magyarország ellen. Hunyadi 1442. júliusában, a Vaskapu-szoros mellett ezt a török sereget is tönkreverte, győzelmeivel pedig lehetőséget teremtett arra, hogy a következő esztendőben, az úgynevezett „hosszú hadjáratban” a Balkánon is rettegett nevet szerezzen magának.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!