fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Nemcsak az Ószövetség, hanem a grúz, az arab és a szír hagyomány is ismerte Nimródot, a világ első királyát.

A törzsek származásáról, avagy a Kincsesbarlang című 4. századi, ismeretlen szerző által összeállított szír keresztény mű a ma ismert adatoktól eltérően tárgyalja a világ teremtésétől a Krisztus kereszthaláláig tartó hosszú korszakot, amely Mezopotámiában és a Kaukázusban játszódott. Egy külön fejezet – a tűzimádás- Nimród király tetteivel foglalkozik. A történeti forrás szerint Nimród volt az első király a földön. Fővárosául Bábelt tette meg. Összesen 69 évig uralkodott. A mű szerint nemcsak székhelyét bővítette (hozzá kötődik a bábeli toronynak az építése), hanem attól északra is új településeket emelt.

A mű szerint ő építette fel Ninivét, Reszainát, Szeleukiát, Kteszifont és Adorbajgánt és további három erődöt, amely helyek többségében a mai Irak északi részén találhatók, kivéve Adorbajgánt, amely név Azerbajdzsánra utal. (Nem tudjuk, hogy mely részére vonatkozott, de valószínűleg a ma Iránhoz tartozót értették alatta.)

Az égi korona

A történeti forrás egy nagyon különös történetet mesél el, ami szerint nem a perzsa sahok viseltek először koronát, hanem a hagyományt –eszerint – Nimródtól és utódaitól tanulták. A mű a következő mondát örökítette meg: „Nimród az égen megpillantotta egy diadéma képmását. Hívatta Sziszánt, a takácsot, szövetett magának egy ugyanolyat és a fejére helyezte. Ezért mondják, hogy az égből szállott alá koronája.” A hagyomány nem ismeretlen számunkra, hiszen mi, magyarok is hasonlóan vélekedünk a Szent Koronáról.

A tűzimádó

 A tűzimádást a zoroaszter valláshoz kapcsolják a vallástörténészek. Sajnos, nálunk kevésbé ismert az a megállapítás, hogy az ókori nagy vallásalapító megegyezhet Nimróddal is. A szír munka így írt a tűzimádás kezdetéről: „Nimród, a vitéz király napjaiban tűz tört fel, mely a földből szállt fel, odament hát Nimród, meglátta és leborult előtte. Papokat állított mellé, hogy ottan szolgáljanak és tömjént vessenek rá.” Az asztronómiát szintén Nimród fejlesztette, aminek elveivel a szír szerző egyetértett, viszont a jövendőmondás „káldeus” hagyományát a mű szerzője helytelennek vélte.

forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!