fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

 

Hun őseinkről és azon belül Attila királyról Európa-szerte mondák tucatjai őrződtek meg a népi emlékezetben. A nyugati történetek viszonylag jól ismertek számunkra. Arról viszont jóformán nem is tudunk, hogy a Kaukázusban, Azerbajdzsánban is jól ismerik a nagy hun király nevét, sőt sokan magukat Attila unokáinak tartják.

 


Míg nálunk az akadémikusok mereven elzárkóznak a hunok kutatásától, addig a kaukázusi országban a legnevesebbek mélyedtek el ennek a félelmetes lovas népnek a múltjában. Gejbullajev az 1980-as években közzétett könyvében például sok olyan helynevet sorolt fel - jóformán az egész ország területén, délen és északon egyaránt - amely hun eredetű. Gejbullajevet követve más akadémikusok is osztják ezt az állítást, sőt további kutatásokat végeznek, hogy feltárják az ország hun múltját. Az akadémiai kutatásra támaszkodva a népszerűsítő könyvek is hírt adnak arról, hogy számos hun törzsnév maradt fent az ország pontjain, illetve jól ismertek a szabírok által hátrahagyott településnevek. Utóbbiak főleg Szemkir város környékén gyakoriak.

Tomirisz királynő emléke

Hérodotosz a perzsák története kapcsán megemlítette Tomirisznek, a masszagéták félelmetes királynőjének nevét, aki szembeszállt a térségben erőszakosan terjeszkedő perzsa sahhal, Kürosszal. A bátor királynő seregével legyőzte az addig veretlen sereget és megölette a sahot is. A királynő emléke töretlenül él Azerbajdzsánban. A masszagéták nem tűntek el az ókorban, ami talán annak köszönhető, hogy a félelmetes lovas nép képviselői szövetséget kötöttek a hunokkal és együttesen küzdöttek a Kaukázusban hol a bizánciak, hol a perzsák ellen. I. Jusztiniánusz császár történetírója, Prokopiosz a hunokat rendszerint masszagétáknak nevezi, pusztán azért, mert a két nép akkortájt szövetséget alkotva egyesült.

Attila emlékezete

A Kaukázus lábánál élő azerbajdzsánok tudni vélik, hogy valahol a hegy lábánál temették el Attila utódait, akik megtelepedtek a környéken. A történeti feljegyzések tényleg beszámolnak arról, hogy a hunok tényleg megjelentek a Kaukázus déli lejtőin és egy jó ideig uralták Seki város és környékét. Az azerbajdzsáni kutatók összegyűjtötték a helyi, Attilára vonatkozó mondákat, amelyből a legérdekesebb az, hogy az tekinthető a hun király utódjának, aki jó harcos és jól tud táncolni.

alfahir.hu


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!