fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

A Hunok hozták létre egykoron azt a sajátságos első szervezett és fejlett államformát, amelyek utána évszázadokon keresztül megőrződtek, és egyes elemeire mind a mai napig építkeznek világszerte.

Hiszen egykor természetesen a magyarok is a hun birodalom részei voltak, hiszen e kettő egy. Ezek a történeti emlékek mind bizonyítják a hun-szkíta-avar-magyar folytonosságot.

A magyar geszták, kódexek és krónikák mind a hun-szkíta-avar-magyar nép folytonosságot őrizték meg. A régészeti leletek és zenei kutatások is ezt támasztják alá, és mai Ázsia területén szétszóródott népek is ezt az emléket őrzik. De akkor most hunok vagy szkíták?. Sokakban felmerül manapság ez a kérdés, nos járjunk egy kicsit utána, mi is az igazság ebben a kérdésben.. A mai álláspont szerint az egész Eurázsiai térségben a szkíta és hun népek éltek. Most már a legmodernebb eszközökkel végrehajtott kutatások is segítségére vannak a kutatóknak. A kínai, mongol, orosz régészek is felvetik és megerősítik azt, hogy egyáltalán nem kéne a szkítákat és a hunokat olyan élesen elkülöníteni, szétválasztani. Hiszen az anyagi kultúrájuk és a régészeti leleteik nagyon hasonlóak, szinte megegyezőek, azonosak egymással. Tehát akár egy népről is beszélhetünk a leletek alapján. A kínai történeti forrásokra is ugyanez vonatkozik. A kínaiak nem különböztetnek meg szkítákat és hunokat, hanem nagyon következetesen csak hunokról beszélnek. Ez még a legkorábbi forrásokban is feltűnik, különböző neveken említik őket. Ezt a kínaiak nagyon aprólékosan és szépen kikutatták, és arra a megállapításra jutottak, hogy az első kínai dinasztia, a Szia dinasztia is hun volt. A hunokról kialakított kép a kínai forrásokban teljesen más, mint amit az európai kutatók kiadtak, kimutattak róluk. Például nem igaz az, hogy alacsonyak voltak és mongolid jellegűek. A régészeti források és krónikák egyértelműen azt állítják, hogy europid jellegűek voltak és magasak. Azt mondhatjuk, ezt már a világon mindenhol elfogadják az orientalisták, hogy a hun birodalom volt az eddigi legnagyobb világbirodalom a történelem folyamán. A hunok alapították meg azt az első nagy világbirodalmat, amely minden eddiginél hatalmasabb volt. A hun birodalom volt nemcsak a legnagyobb de a leghosszabb ideig fennálló is. A sokat dicsőített római birodalom csak töredéke volt a hun birodalomnak. A hun birodalom sokkal nagyobb, egységesebb, fejlettebb és szervezettebb is volt a római birodalomnál. A hun birodalom területi határai elképesztőek voltak. A keleti határai a mai Oroszországon keresztül egészen a Kínai határig értek, sőt még a mai Kínai területből is kihasított egy darabot. A nyugati határai egészen a mai Németországig, a Rajna folyóig tartottak, majd az Alpok hegyláncáig. Az északi határai egészen a Balti-tenger magasságáig terjedtek ki, folytatólagosan keleten tovább. A déli határai a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger partvonala mentén határolódtak. Hogy jól érzékeljük ezt a hatalmas területet, nagyjából a későbbi Szovjetunió területéhez volt hasonló, ami a föld legnagyobb országa volt mindmáig. Tehát a hun terület nagyjából úgy 15-16 millió négyzetkilométer lehetett.. A Hun szó általános és összevont jelentése hatalmas fogalommal fejezhető ki legjobban. A Hun birodalom tehát hatalmas birodalmat jelentet. Amikor a kínai fal elkészült, abban az időben érte el a Hun birodalom a legnagyobb kiterjedését és népességét. A hunok a rovásíráson kívül még többféle írást, írásmódot is ismertek és használtak. Előkerültek olyan történeti anyagok, vésetek, pecsétek, amelyeken arámi, kínai, szír, perzsa, török írások, írásmódok szerepelnek. A nyelvekkel, a beszélt nyelvekkel ugyanez volt a helyzet, többféle nyelvet ismertek és beszéltek. Attila több nyelven is folyékonyan beszélt, hiszen meg kellett értenie az alattvaló népek nyelvét ahhoz, hogy jól tudjon kommunikálni, beszélni velük a közös ügyeikben. Attila hun uralkodót egyébként mind a mai napig nagy tisztelet övezi, mehetünk akár Kínába, Japánba, Mongóliába, Oroszországba, Törökországba. Mongóliában mindenki ismeri hazánkat, főleg azt tudják rólunk, hogy itt volt Attila király központja. Nyugodtan állítható, hogy már minden egyes tudományág igazolta, bizonyította, a hun-szkíta-avar-magyar rokonságot és folytonosságot. Ám ezt széles körben nem hozzák nyilvánosságra, illetve azokat a kutatókat akik nyilvánosságra hozták, hozzák, ismertetik az eredményeiket, azokat elhallgatják és kiközösítik. Manapság elég sok hun kutató van már világszerte, Ázsiában, Európában, és még Amerikában is vannak. Tehát a hun témakör egyre többeket érdekel és foglalkoztat szerte a világon. Több külföldi hun kutató is nagyon meglepődött, mikor először Magyarországra érkezve meghallotta a magyar nyelvet. Meglepődtek azon, hogy a mai általunk beszélt magyar nyelv mennyire hasonlít a hun nyelvre, hiszen rengeteg szót felismertek. Ezek a tények mind azt bizonyítják, hogy mi a mai napig fennmaradt és beszélt magyar nyelvünkkel egy nagyon archaikus nyelvállapotot őriztünk meg.

Sokszor nem akar feltűnni a szakértőknek, a nyelvészeknek, akik a hun nyelv rejtelmeit keresgélik, hogy bennünket "magyarokat" az egész világ hunnak nevez és ismer?. Minden régi írásbeli emlékünk, úgy kezdi ősi történetünket: a hunok vagy más néven magyarok. A két testvér, Hunor és Magor mondája is ezt bizonyítja a régi magyar mondákban. Hunor és Magor a testvérpár két hercegkisasszonyt vette nőül. Miután sokasodtak, Hunor leszármazottai lettek a hunok, míg Magor leszármazottai a magyarok népe. Mikor ezen a területen már nem volt elég hely számukra, elhatározták, hogy Hunor és nemzete, a hunok menjenek keletre, Magor és nemzete, a magyarok pedig nyugatra.
A szinte az összes általam ismert nyelvben Magyarországot és a magyarokat Hunoknak nevezik. Minket a világ szinte össze létező beszélt nyelve hunnak nevezz. Nézzük meg tételesen is, egymás után felsorolva, a következő 10 nyelvben egyaránt felismerhető ez a hun jelentés.. Íme:. Angol - Hungary, Francia - Hongrie, Holland - Hongarije, Spanyol - Hungria, Portugál - Hungria, Német - Ungarn, Dán - Ungarn, Finn - Unakri, Olasz - Ungheria, Román - Ungaria.. A Magyarország, a magyar kifejezést már sokkal kevesebb helyen használják, jobbára inkább a Dél-Balkánon, a délszláv és török nyelvterületeken elterjedt. Íme:. Szerb - Madarska, Horvát - Madarska, Szlovén - Madľarska, Török - Macaristan..

Manapság oda jutottunk már a történelemhamisításban és a dogmák fejekbe való becsökevényesedésében, hogy ha valaki megvallja ősi, eredeti származását, akkor a vezető politikai irányzatok és a vezető "judeo" vallások számára közellenségnek számít. Számtalan támadás ért már többekkel egyetemben engem is az elmúlt években. Pedig én sohasem bántottam senkit, természetesen őket sem, csak csupán annyi volt a bűnöm mindig, hogy keresztény vagyok és magyar. Manapság bőven elég ennyi, ha valaki megvallja származását és ősvallását, pedig még egyszer mondom, sem több sem kevesebb, csak magyar vagyok és keresztény. Sokan megbotránkoztak azon is, mikor egyszer azt mondtam, azt állítottam, hogy nem vagyunk sokan, olyan nincs hogy 10 millió magyar, legfeljebb 3-4 millióan lehetünk csak már. Persze minden lehetséges, mindig mindent ki lehet hozni úgy, ahogyan azt akarják az irányítók.. Az is lehet, hogy a mostani népszámlálás után 10 vagy akár már 12 millióan is leszünk, vagyis az ország teljes lakossága, összlakossága. Csak kérdés, hogy ebből mennyi a magyar, ugye azt azért senki sem hiszi el az itt lévők, az ezt olvasók közül, hogy mindenki az. Semmi kifogásom nincs az ellen, hogyha valaki mindezek után is kizárólag azt hiszi el amit hivatalosan mondanak, állítanak, megerősítenek, szíve joga. Én azonban úgy hiszem, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy én annak az igazi keresztény, majd az igazi kereszténység elferdítése révén, a római katolikus irányzat által szolgasorsra jutott, juttatott parasztságnak vagyok az ivadéka, amelyik már a hunok óta folyamatosan itt élt. Annál is inkább, mert a hun-szkíta eredetű nemességet ezer éven át irtották mindig a helyükre kívánkozók, így mára már alig maradt belőlük néhány tucat mutatóba.

A régi magyar mondák elmesélik még a hunok utolsó nagy tettét, ami máig fennmaradt. Erdélyben a székelyek ezt még ma is gyakran mesélik büszkén a gyermekeknek. Attila halálát követően Attila két fia között a hatalomért harc kezdődött. A nyugati népek Aladárt támogatták, mert ő egy német fejedelemasszonytól származott Krimhildától, míg a hunok Csabát támogatták. Véres harc kezdődött a két tábor között, melynek végére Csaba és szövetségesei vereséget szenvedtek. Csaba 15 ezer hun vitézzel Görögországba, majd Szittya országba vonult. A harcokban sokan meghaltak, a megmaradt hunok, közel 3000-en Csigle mezején telepedtek le, Csaba királyfi utasítására. Mivel féltek a további támadásoktól már nem hunoknak, hanem székelyeknek nevezték magukat. Később szomszédos népek támadtak a székelyekre. Mikor a harc már-már a székelyek vesztét hozta volna, Csaba királyfihoz imádkoztak és csoda történt. A Hadak Útján, a Tejúton, az égből egy lovascsapat, élén Csaba királyfival jelent meg. A támadókat elsöpörve megvédte népét, majd visszatért az égbe..Végezetül ide illő búcsúzóul a székely himnusz szövege, Csaba királyfival, ami adjon erőt mindenkinek aki ezt olvassa, és persze minden magyarnak az egész világon, a jövőre nézve, a fennmaradásunkra.." Ki tudja, merre visz a végzet, Göröngyös úton, sötét éjjelen, Segítsd még egyszer győzelemre néped, Csaba királyfi csillagösvényén..


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Shininshadow 2011-11-22 14:54
Nagyon hasznos szintézisnek gondolom e cikket..köszönöm, bárki is legyél! Az utunk göröngyös, de nem zsákutca..:)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!