fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Harcművészetek

Ninjutsu Hikentsu Bun

„Minden harcművészet és katonai stratégia lényege az önvédelem és a veszély elhárítása. A Ninjutsu áttekintést nyújt a legteljesebb önvédelem fogalmáról, úgy a harci képzésről, mint a szellemi képzésről, mert a ninja tudománya nemcsak a fizikai test megvédésével foglalkozik. A ninja útja a kitartás, a túlélés és felülkerekedés minden felett, ami őt elpusztíthatja. Ez több mint visszautasítása a pusztán fizikai küzdelemnek, és jóval több, jelentősebb, mint túljárni az ellenség eszén. A Ninjutsu megmutatja, hogy hogyan érjük el azt, amire szükségünk van, miközben a világot egyre jobbá tesszük. A ninja tudása a győzelem művészete. Bármely harcművészet tanulásának kezdetén a helyénvaló motiváció a legfontosabb. A nem megfelelő motiváció, hangulat, cél nélkül a küzdőtechnikák gyakorlása, tanulása visszafejlődéshez vezethet, önépítés helyett.

Ez így van minden más gyakorlati dologban az élet minden területén. Például az orvostudománynak tulajdonítják az egészség javítását, és a szenvedések enyhítését, ugyanakkor az orvostudomány visszaél a drogokkal. Az emberi test mind jobb megismerése odavezeti az embereket, hogy az egészség nem jelent többet számukra a saját testük ellenőrzésénél. Az emberek kormányokat hoznak létre a társadalom harmonikus együttélésének ellenőrzésére, de mikor vezetők mohokká válnak, hatalomra éhesek, vagy visszaélnek tudásukkal, olyankor az ország szüntelenül háborúkat kezd, vagy zavargások, társadalmi gazdasági káosz üti fel a fejét. Egy vallás ösztönzője és támasza lehet az embereknek. Azonban, amikor a vallás elveszti az eredeti lényegét, akárhogy is nézzük, egy holt eszmévé válik, amely becsapja, irányítja, manipulálja hitükön és félelmeiken keresztül az embereket. Ugyanígy van ez a harcművészetekkel is. Az önvédelem tudománya, amely gondoskodhat a belső béke és biztonság érzéséről a harcművész számára, sokszor odáig fejlődik egy önkontroll nélküli személyben, hogy ez a tudás szakadatlan küzdelmek, versengések, versenyek világába viszi, amely a végén felőrli, elpusztítja. Ha egy harcművészetekben jártas egyént őszintén hajtja a Ninjutsu lényegének megismerése és mentes minden önös érdektől, az fokozatosan rájön a legyőzhetetlenség titkára, szert tesz „Isten” szemére és lelkére. A harcosnak, ha győzni akar, harmóniában kell, legyen a mindenséggel és így egy intuitív tudással a sors játékait elkerülheti. A mennyei gondviseléssel összhangban és az elfogulatlan természeti törvényekkel, valamint egy tiszta, bizalommal teli szívvel a ninja megszerzi magának az éleselméjűséget és ez vezeti őt sikerre a csatában ha hódítania kell, vagy elrejtőznie ellenségei elől, ha szükséges. A hatalmas, hideg személytelen egészében gyönyörű univerzum tartalmazza mindazt, amit mi jónak és rossznak nevezünk, és a választ az összes paradoxonra, amit látunk magunk körül. A ninja szemét és elméjét nyitva tartva fogékonyan követi az időjárás és mindenség okainak finom változásait, mindig csak annyit változik amennyit szükséges, mindig alkalmazkodik, így végül nincs semmi, ami meglepetésként érhetné.”

Toshitsugu TakamatsuTe is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Csapláros Albert 2014-12-20 13:09
" ez a tudás egy önkontroll nélküli személyben odáig fajulhat, hogy szakadatlan küzdelmekbe versengésbe viszi, ami aztán felőrli"
Több mestert és harcművészt ismerek, akik nemcsak elítélik, hanem kifejezetten tiltják tanítványaik számára a versenyzést, de még a küzdelmet is. Ezt egyesek azzal indokolják , hogy a versengés nem fér össze a harcművészetük eszmeiségével, meg hogy ők a békére tanítanak, a harcot a legvégsőkig el kell kerülni.Elsősorban Ueshiba Morihei mesterre gondolok, (akihez azért nem merném mérni magam), de sok követőjéhez nagyon is.
Ueshiba Morihei az aikido megalapítója. Áldassék a neve! Mikor ezt a fantasztikus harcművészetet rendszerbe foglalta, ő már jártas volt pusztakezes küzdelmekben,és a kard forgatásban. Túl volt sok küzdelmen és összecsapáson. Megszerezhette az a rutint, ami pusztán technikák gépies gyakorlásán keresztül elsajátíthatatl an. Ezer dolog van egy küzdelem folyamán , ami nem önthető szavakba, megérzések, döntések, rezdülések, helyzetek kihasználása. Verseny és kűzelem során kaphatunk legkönnyebben és legérthetőbben visszajelzéseke t arról ,mit is csinálunk rosszul, miben vagyunk tökéletlenek. A sok küzdelem valóban felőrli az embert. Tudni illik, mikor kell abbahagyni. Aki mégsem tudja, azzal egyszer az egyik ellenfele fogja végérvényesen megértetni, hogy elég volt.
Ueshiba mestert nagyon tisztelem. Követői azonban nem mernek túllépni rajta. Mereven ragaszkodnak a küzdelmet tiltó alapelvéhez.
Ueshiba mester többször sikeresen kiállt küzdeni más harcművészeti rendszerek jeles képviselőivel, hogy bizonyítsa az áikido hatékonyságát és létjogosultságá t. Sikereit korábban szerzett küzdelmi tapasztalataina k is köszönhette. Azért lehetett elismert mester, mert ezekben a küzdelmekben kiállta a próbát. Tanítványainak mégis tiltotta a versenyeken való részvételt, elvágva őket attól a lehetőségtől, hogy valódi harcosokká váljanak.
Az aikido egy fantasztikus harcművészetté válhatna, ha megváltozna az oktató mesterek küzdelemtől való merev elhatárolódása. Sportnak testmozgásnak több mint kiváló. De harcértéke....?
Képzeljünk el egy olyan fociedzőt, aki úgy oktatná a focit, hogy a támadó csapattal szemben a védekező nem tanúsíthat ellenállást.
Aikido oktatás ürügyén, valami ilyesmi történik.
Tisztelettel: Csapláros
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Képtár

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!