fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Versek

A probléma már a múltban is kibukott. Azonban az élősködéstől még 100 év múltával sem sikerült megszabadulni.

 

Drumont Ede azt írta Páris városából,
Hogy zsidóhon lett immár szép Magyarországból.
Munkács felől jöttek be őseink e honba,
Munkács felől sarjad szét a zsidó, mint gomba.Honfoglaló Árpádunk hazát vérrel szerzett,
De csalással foglal hont most a kazár szerzet.
S bár a honért eleink vért s éltet áldoztak,
Föld nélkül kell élniök itt a magyaroknak.

Nyolcszázezer kazár él szerte e hazában,
A tizenhét millió keresztény honában
S harmadrészben e haza a zsidók sajátja -
Vész a magyar, egyre vész... csak a vak nem látja.

A nemesek, kik a hont fenntarták a vészben,
Adósságban, föld nélkül elpusztultak részben:
Grófok, bárók földjein héberek tanyáznak -
Vérrel szerzett földjein a magyar hazának!

Hát a szegény földmíves? Csak az Isten látja!
Nincs is neki kívüle igazabb barátja -
Keserű az élete, fáradt, küzd a létben,
De munkája gyümölcsét más szedi el szépen.

Most már minden vállalat kazárok kezében,
Szegény ember pénz nélkül küzd kemény szükségben.
Kereskedés, nagyipar, korcsma, sajtó ... minden
A zsidókat uralja dicső téreinken.

Én Uram, én Istenem és te Boldogasszony!
Zászlód alatt küzdöttünk annyi szörnyű harcon...
Titeket kér a magyar sírva, keseregve,
Hogy a zsidó betörés szűnjék meg egyszerre:
A magyar faj legnagyobb átka, veszedelme!


 
Kolmár József katolikus tanár (Világnézlet szatirák- és epigrammákban. Bp. 1895. „Hunyadi Mátyás” Intézet, 152. old.)

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Képtár

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!