fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Versek
Az Isten Prímása          
 

Mondanék nektek egy titkot, ha nem nevettek ki:

Aput, Isten, saját prímásának nevezte ki!

Hatvan két éves koráig e földön hegedült,

De már ötven éve zenéje csak fentről csendült.

Ha csendben maradok s az ég velé fülelek,

Hallom a mennyei neszt melyre én is felelek:

Ű-ű-űm: ‘Hej cigány! Hej cigány, húzd a nótád, száz felé szakadjon a húr!’…

Zúg a hegedű, táncol a húr,

S kisérem füttyömmel mint egy trubadúr!:

(fütyülöm a ’Hej cigány’ felső sorának dallamát, utánozva a hegedűt)

Ülök a díványon apám rendelőjében,

S elbűvölve nézem fehér köpenyében.

Áll hegedűjével, szép magas, haja ezüst,

Szemét behúnyja, de vére for mint egy üst!

Csak a csuklója rezzen; minden más mozdulatlan:

Bámulom! Nyolc éves vagyok, de ő… halhatatlan!

Habár otthon vagyunk, Pesten, a Rákóczi úton,

Lelkünk már elszökött, s táncol a mennyei úton!

Száguld a hegedű, s hangja füttyömmel össze olvad,

Eltűnt Apa s Fiú, s csak a Szentlélek-Isten marad!

Végre apa s fiú visszatér a földre,

De a mennyei nesz csak festi a fűt zöldre...

A fű elsárgult amikor Apám beteg lett,

Hiszen akkor már neki, a hegedű nem kellett.

Aztán apám meghalt. S hegedűje?... Eltűnt!

Megtudtam hová, mikor újból, fentről csendült!

S hallva a fülemben az égi zenét,

Megnyugodszom; Jóapám metalálta helyét!

Füttyöm száll fel hozzá, s ő is integet,

S húzza nótáját, mely bűvöli az eget!

S mi már megint táncolunk a mennyei úton:

Apu és a fiú, kik éltek, a Rákóczi úton!
 
 
 
ÉDES ANYANYELVEM         
 

Hontalan lettem,

Ez fájt nekem.

Jógáztam, s megtaláltam lelkem.

Benne, édes anyanyelvem.

Ez aztán hazavezetett engem!

Lelkem a hon,

Nyelvem az otthon.

De ehhez kell az itthon!

Édes anyaföldem:

Nélküled nincs nyelvem!
 

Andris Heks


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Képtár

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!