fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Önellátás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Daedalosz 2014-08-31 11:37
Fénybenjáró, kitudnád posztolni ezt az írást?

" http://varositulelo.blog.hu/2013/02/10/vendegposzt_a_preppingrol#more5057832 "

Meg ezt is érdemes lenne elolvasni:

http://www.jovonk.com/apps/links/

Gyakorlati felkeszules
Olajhozam-csucs
Nuklearis fegyverek
Ajanlott media

Isten Áldjon!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Daedalosz 2014-08-31 12:19
Jovonk.com következmények másolás:

"A mai pénzügyi rendszernek lényegében nincs fedezete, illetve a pénz fedezete nem más, mint a hitelállományok összessége. Amennyiben a hitelek törlesztése akadozni kezd, az egész bankrendszer és emiatt maga a pénz kerül válságba. A pénzügyi rendszer összeomlása esetén a világgazdaság működésképtelen né válik. Röviden súlyosan akadozni kezd vagy akár teljesen leállhat a világkereskedel em. Természetesen barter kereskedelem révén minimálisan enyhíthető a helyzet, de ez globális szinten nem képes az összeomlást megakadályozni.


Civilizációnk létfontosságú alapjai – többek között – az ivóvíz és élelmiszer ellátás, ehhez szorosan kapcsolódik a szennyvíz elvezető rendszer biztosítása, az elektromos áram ellátó rendszer, a teherfuvarozás és személyszállítá s, az egészségügyi rendszer, a telekommunikáci ós rendszer, valamint számos egyéb terület. Egy összeomlás ezeket a rendszereket súlyosan érinti, egyeseket azonnal, másokat időben valamivel később, de ezen rendszerek kiszámíthatatla n sorrendben és időben dőlnének össze.


Az élelmiszeripar egyik meghatározó alapja az olaj. Az élelmiszer ellátó rendszer szétszórt és erősen függ a logisztikától (~fuvarozás) valamint nem rendelkezik jelentősebb tartalékokkal. Éppen a globális gazdaság elmúlt időszakban bekövetkezett válságai miatti válaszlépések következménye, hogy a tartalékok egyre alacsonyabb szintre kerültek („just in time” és „LEAN” rendszerek fokozatos erősödése), ezzel is csökkentve a lekötött tőke miatti kamatvesztesége ket. Egy súlyos zavar esetén nem csak az élelmiszerterme lés, hanem az ellátás is szinte azonnal akadozni kezd. Arról nem megfeledkezve, hogy a pénzügyi- és bankrendszer zavara miatt a kialakuló vásárlóerő csökkenése, esetleges kiesése miatti teljes megszűnése tovább mélyíti az élelmiszer ellátás működési zavarát. Ez egy ördögi kör."
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Kilyen Ferenc 2014-09-03 07:55
1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.
2.) A nép úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
3.) A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a "fehér" propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a "szürkét" (azokat a sajtótermékeket , amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a "feketét" (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezek karöltve azon kell munkálkodjanak, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentsék a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek, akik ezt az érvet ("majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk") évszázadokon keresztül hajlandó benyelni és elfogadni.
5.) Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell megfogalmazzák az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naív lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.
6.) Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra . Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást , mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.
7.) Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségbe n kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításába n. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelen ség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
8.) A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztat ják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
9.) A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.
10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartások at kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról , opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájár ól. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudom ányok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. Megfoghatatlan, érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket. Ha nyilvánosságra kerülnek, ezeket a törekvéseinket határozottan (ha kell: erőszakosan) tagadni és cáfolni kell.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!