fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Tudomány


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Tungli László 2015-05-27 16:42
A szkeptikusok meggyözése szükségszerü, ha tudományos szkepticizmusró l van szó, amely minden lehetséges esetben megkívánja az elmélet érvényességét. Itt azonban az egységes vallástan elméleténél az egyes esetek elméleti igazolása azzal jár, hogy tökéletesedik a tárgyalt szellemi erök megértése, így az elmélet szubjektív felfogása módosul mindenkinél. Másik szinten azonban módosulnak az egyes relatív vallások hitvallásai is, söt az asztrológia is módosul, ami mindeddig csakis az empirikus tapasztalatra építhetett, itt azonban egy exakt egyesített elméletböl következik az asztrológia minden tétele és ugyanez igaz a numerilógiára is, ami a számok hatása az ember szellemi és következésként az asztrális testére. Tehát ez egységes vallástan tételeinek elsajátítása által módosul az egyes Isteni szintek megértése és a szellemi erök megértése is, mert ezek egymásból levezethetök. Az egységes elméletben a numerológia egyesül az asztrológiával, de még az igaz kabalával is, ami egy nagyméretü egyesítés és az aki ezeket a területeket eddig elkülönítette egymástól és dogmatikusan tartja magát egy specifikus értelmezéshez, annak sok elmélkedésébe kerülhet elfogadni az egység tényét föleg akkor, ha ignorál egyes alaptételeket és nem képes ezeket elfogadni heterogén gondolkodása miatt. A heterogén gondolkodás vagyis a pluralitás ellentéte az egységes formalizmusnak pl. a fizikában az egyes fizikai eröknek elméleteit sokáig nem sikerült egyesíteni, tehát egy pluralista heterogén rendszere volt a fizikának, azonban kisérletek voltak ezen heterogén egymástól elkülönült elméletek egyesítésére egy egységes elméletben, egy egységes elméleti formalizmussal azért, mert csakis az egységes homogén elmélet adhat egy mindent átfogó képet, amiböl következnek új összefüggések.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Tungli László 2015-05-27 16:46
Az Agape szeretet matematikai modellje, mint azt már tárgyaltuk az élettér Vitali alhalmaza minden ember számára, ami lehetövé teszi nagyon sok ember konfliktusmente s létezését és szabadságát egy véges élettérben. A gyakorlatbn ez azt jelenti, hogy az élethez szükséges eszközöket megosztják. Rávilágítottam arra is, hogy a racionális vagyis törtszámok helyett lehet algebrai számokat is használni az egyes Vitali halmazok generálására, ami magasabbszintü élettérfelosztá st tesz lehetövé. Megmagayarázom: a racionális avagy tört számoknak az a tulajdonságuk, hogy egy bizonyos tizedesszint felett már ciklikusak, azaz egy bizonyos ciklikus számcsoport ismétlödik állandóan, ami minden minden számrendszerben más, de mindegyikben ciklikus. Feltételezzük tehát, hogy minden embernek van egy bizonyos ciklikus életrendje és ez szerint beosztjuk az eszközöket, hogy a rendelkezésére álljanak, azonban így be kell tartania egy ciklikus életrendet mindenkinek. Ez hasonló, mint amikor sok rádióállomás megfér egymás mellett, mert mindegyik más hullámhosszon sugároz. Ez tehát egy elég primitív élettérmegosztá s, de ha nem a racionális törtszámokat vesszük alapul a Vitali halamzok generálásánál, hanem az algebrai számokat és áttérünk egy többdimenziós élettérmodellre , akkor lehetöség nyílik diferenciáltan szétosztani az élethez szükséges eszközöket az szerint, hogy elörejósoljuk minden ember számára az eddigi cselekedetei alapján, hogy mire is lesz szüksége az elkövetkezendö körülmények között, mivelhogy az algebrai számok az algebrai egyenletek megoldásainak a gyökei és ha elöre akarjuk megjósolni egy ember várható szükségleteit, akkor lehet használni faktoranalízist ahol a a szükségletek az éppen érvényes szituáció paramétereinek a függvényei. Ezt a függvényt meg lehet határozni a faktoranalízis segítségével, ami az ismert adatok mátrixa karakterisztiku s egyenletének a megoldásával lehetséges, ami egy algebrai egyenlet, tehát a megoldás mindig algebrai számokat ad annyit ahány dimenziós térben végezzük a modellezést, ahol a dimenziók száma az egyes szituációk paramétereinek a száma, de figyelembe kell venni az idö szerinti derivációit is a paramétereknek, mivel idöben elöre akarjuk megjósolni az emberek szükségleteit, tehát ez diferenciális modellezés, ami megnöveli a dimenziók számát legalább a kétszeresére, mert minden paraméterhez legaláb az idö szerinti elsö derivációját is hozzárendeljük. Így tehát ha az algebrai számokat használjuk, akkor létre tudunk hozni egy olyan társadalmat, amelyben az embereknek biztosítani tudjuk az eszközöket attól függöen, hogy az adott szituációban mire van szükségük, amit az eddigi cselekedeteik es szükségleteik alapján tudunk elöre megjósolni modellezés alapján. Lehet nem lineáris modellezést is használni úgy, hogy nem lineáris függvényeket is bevezetünk, mit új dimenziókat.
A www.R-Project.org oldalon találtok egy statisztikai programot, amely segítségével lehetséges akár több száz dimenziós diferenciális modelleket is használni a faktroanalízish ez. Általában 200 dimenziós modellt használok egy cég ekonómiai rendszerének a modellezésére és a karakterisztiku s egyenletet, ami egy 200 rendü algebrai egyenlet, megoldja kb. 2 perc alatt. Nem tudom, hogy csinálja, de helyes.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!