fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Tudomány

Bármilyen hihetetlen, a világ magából a színtiszta történésből áll. Semmi, de semmi nincs, ami ezt a dinamikus valamit pótolhatná a világban. Maga a létezés is folyamat. A teremtés sem lehetett más, csak folyamat. Az ősrobbanás is folyamat, de az anyagnak a létezése is folyamat. A fény létezése és száguldása is folyamat. Ezeket a mondatokat nem lehet vitatni, mert mindez evidencia.

 Ez nagyon fontos, mert a világ tudja ezt, mégsem akarja érteni, mert amennyiben ezt megértené azt is meg kellene értenie, hogy pontosan a leglényegesebb dolgot mismásolta el. Az időt.

Ma negyedik dimenziónak nevezik, és ahogy a szakirodalmat olvasgatjuk, alig van olyan publikáció, amelyik a helyes és logikus irányba haladna. Mert az időnek nem a negyedik, hanem a legelső dimenziónak kellett lennie. Már a tér előtt is létezhetett, hiszen maga a tér is csak valamilyen dinamizmus folytán és szintúgy csak dinamikusra alakulhatott ki. Statikus tér - amilyet a mértanban- tanítottak nekünk alkalmatlan a folyamatok valós leírására. Az eseményekről nem is beszélve. Megtették.

Az is furcsa, hogy mi - ezeknek a lapoknak a szerkesztői nem vagyunk materialisták. Van nekünk valódi és patinás világképünk a világ működéséről, amelyet ugyan már nagy igyekezettel ki akartak verni a fejünkből, de szerencsére ugyanúgy megvan, mint ahogyan sok ezer éves történelmünk is.

Ezeken a lapokon és a társlapokon minden kedves olvasónk megismerkedhet ezekkel a gondolatokkal, és amennyiben figyelmes, rá fog jönni arra, hogy mindez nem holmi ma divatos zagyva fecsegés, hanem olyan ismeret, amely nemcsak a hunok dolga, mert ez a tudás és ez a történelem egyúttal a világ tudása és a világ történelme is.

Itt mi most egy valóban új szemléletet mutatunk, amelyben az Isten ugyanúgy érthető, mint a Pithagorasz tétel. Szokatlan, mert nekünk váltig azt magyarázták az iskolában, hogy az aki hívő, az egyúttal maradi is. A lapjainkon mindet szépen sorban megmutatunk, és ebből ki fog derülni, hogy a mondák és népmesék racionálisabb tudás maradékai, mint a mai legkorszerűbb fizikai elméletek és gyakorlati kutatások. Mert az idő ugyan megtette erodáló hatását, de még így is felismerhető bennük a lényeg, ami körül már úgy körözünk párszáz éve, mint a lámpa körül az éjjeli pillangók. Lapjainkon utalást teszünk a forrásokra, de nem a tudomány mai szokása szerint, mert ez a darabolás gondolatmenetek teljességét nagyon elaprózná.

Ezek a lapok minden embertársunkhoz és minden népréteghez szólnak, így kerüljük a nehezen érthető kifejezéseket és képleteket is, mert nem ezek hiányoznak a megértés templomából, hanem a lényeglátás. Ebbe az irányban indultunk el, hogy bárki aki olvasni tud, előbb-utóbb eljuthasson a teljes megértésig, és ezzel egy olyan biztos alaphoz juthat, amelyet már nem kezdenek ki a kalandor ideológiák. Ez szent tudás.

 


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!