fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Tudomány

CSE: Cavernous Structures Effect

Victor Stephanovich Grebennikov kutatásai alapján

Elsőként Gebrenikov orosz rovartudós jegyezte fel az általa CSE–nek (Cavernous Structures Effect) nevezett jelenséget. Bár az első „használata” nem neki tulajdonítható, ugyanis a természet időtlen idők óta segítségül hívja ezt a hatást, az élet különböző területein – ahogyan erre a professzor aprólékos és beható kísérleteivel rámutatott.

grebbenikovHogyan is kezdődött ez a felfedezés?

A professzor elsőként az egyik rovargyűjtő útja során figyelt fel erre a hatásra, egy sóstó mellett, amely az emberi beavatkozás hatására az Irtis folyóból visszamaradt. Belemerült a munkájába és nem vette észre, hogy eltelt az idő – a Nap már a horizontot érintette, ezért úgy döntött, ma itt éjszakázik egy löszdomb tetején.

Már a rögtönzött fekhelyét készítette elő, mikor a nap végleg lebukott és besötétedett. Álomra hajtotta a fejét és hamar el is aludt, de különös érzések kerítették hatalmába: méretváltozások; zuhanás érzete; erős pulzus; villám, csillag látomások; „galvanikus” savanyú íz a nyelvén (akárcsak egy laposelem működne a fogai között). Mondani se kell, ilyen körülmények között nem akaródzott mélyen elaludnia.

Felkelt, sétálni indult: vajon mindenhol ez az érzés vetül-e rá? A dombról lejövet a tó partján állt, de itt már nem volt hatással rá ez a „dolog”. Próbálta elhessegetni a zavaró gondolatait és úgy döntött visszamászik táborhelyére, de mire felért újra jött az ismerős érzés: súlyváltozás, villámok, galvanikus érzet. Nem volt kétséges, bizony ez a hely a kitüntetett pont, ahol mindez bekövetkezik, nem a sóstó, nem az iszap szaga tehet a megmagyarázhatatlan jelenségekről.

Látszólag semmi „rossz” nem volt a helyben, zöldellt a fű, magányos fészeképítő méhek ezrei fúrták a laza löszbe fészkeik tömegét, bennük többszörös üregek, járatok, sejtek, amikben lárvák és selyemgubók fickándoznak, mind egészségesek. Többször visszatért ide, különböző napszakokban vizsgálva a jelenséget. Ekkor még nem sejtette…kaptár

A megoldás évekkel később jött, sajnos korántsem jó apropóból. A löszdomb a maga nyüzsgő faunájával eltűnt, a mesterséges földkitermelésnek köszönhetően. Gebrenikov professzornak csak egy tálra való méhfészket sikerült kimentenie: „Azokból a régi fészkekből csak egy maroknyi darabkát sikerült megmentenem többszörös üregcellákkal. A cellák egymás mellett voltak és kicsiny gyűszűkre emlékeztettek, vagy pici hosszúnyakú kancsókra.”

méhA mintákat hazavitte és felfedezte a Halmozottan Üreges Szerkezetek Hatását (továbbiakban: HÜSzH): „Gyakran felvettem valamilyen tárgyat a kezembe, majd azt a kezemmel együtt átlendítettem ezek felett a porózus darabkák felett. Csoda történt: Hirtelen meleget éreztem kiáramlani belőlük. Amikor megérintettem a tartályt a kezemmel az hideg volt, de felette egy egyértelműen meleg érzetet lehetett tapasztalni.”

Ezek után elindult kísérletezése a Hüszh-val . A jelenséget magát kimutatni műszerrel nem sikerült neki. Hőmérők; ultrahang detektorok; mágnesesség és elektromosságmérők használata során nem mutatott aktivitást a méhlak. De az egyszerű emberi kéz érezte…kéz

A professzor kísérletei alapján levonható következtetések:

A jelenség fiziológiás hatásai:

• Meleg érzet

• Fejfájás elmúlása, vagy éppen megjelenése

• Felvillanás, villám víziók

• Galvanikus íz a szájban

• Súlyváltozás érzete és nem csak érzete

• A kéz is HÜSzH sugárzás kibocsájtó: Égely-féle bioenergia mérő kerék mozgása is ezzel lehet kapcsolatban

Hatása az állatokra és növényekre:

• A méhek érzik a sugárzást, így képesek azt navigációra használni – mind a növények virágai mind a fészkük HÜSzH sugárzást bocsájt ki

• A növények növekedését is befolyásolja: a HÜSzH mező eltéríti a gyökerek megnyúlási irányát (a növény gyökerei így nem futnak bele a rovarvárakba és más növényi részekbe, vagy épp arra növekednek például az élősködő növényeknél)

Fizikai jelenségek HÜSzH mező hatására:

• Poltergeist: az elektromos eszközök „meghibásodása”, önálló bekapcsolódása

• Mechanikus és digitális órák működési zavara, (időmanipuláció?)

A jelenség természete:

A kísérletek arra engednek következtetni, hogy elektronok egy irányba történő mozgása és kölcsönhatása indukálja a tapasztalt anomáliákat: galvanikus „íz” érzete, villám látomások, egyes anyagok fluoreszcenciát mutatnak HÜSzH környezetben.

A professzor kísérletei során figyelembe vette a Nap adott időpontban való tartózkodási helyét és ehhez mérten pozícionálta az eszközöket. Ez arra enged következtetni,hogy a Nap hatással van a CSE –re, esetleg a napsugárzás egy mindenen áthatoló tartománya okozza vagy befolyásolja a jelenséget. A kísérletek azt mutatják, hogy a mező leárnyékolhatatlan, nem állja útját se papír, se üveg, sőt még a fémek sem.

Ezen tulajdonságok birtokában ez a jelenség komoly potenciállal rendelkezik az energiatermelés, a távközlés, a gyógyítás, és a repülés újszerű megvalósításában.

A feladat a hatást a mérőműszerek számára detektálhatóvá tétele lenne , ha ez megvan a lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt.

montázs

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!