fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Egészség

Minden embert foglalkoztatnak szexuális gondolatok, érzelmek, életkortól és nemtől függetlenül.

A testiség a legkényesebb beszédtémák egyike, ugyan akkor a legnyilvánvalóbb igényünk húzódik meg mögötte; szexuális vágyaink léteznek függetlenül attól, hogy van, aki ezt illedelmességből, vagy éppen álszent módon, önmagának is hazudva tagadja. De miként is tekinthet erre a kérdésre az, aki spirituális fejlődési útján már tudatosan lépked? Aki tisztában van a lelki-szellemi, fizikai szemmel nem érzékelhető - de belső látásunkkal, érzékelésünkkel megtapasztalható - világok létezésével, miként is viseltesség a testi vágyai iránt? Mondhatjuk, hogy ez "túlságosan földi" volna, vagy épp úgy hozzá tartozik az életünkhöz, mint az, hogy levegőt veszünk?
Mindenki másként éli meg életében a szexuális vonzalmat, és szexuális vágyaink beteljesülése is igen eltérő, egyben nagyon összetett érzésvilágot rejt. A testi vonzalom olyannyira velünk születik, hogy egész életünkben keressük a másik felünket (igen, még azok is, akik fennhangon hirdetik egyedülállóságukat, függetlenségüket, sőt, azok keresik csak igazán!), ha pedig vagyunk olyan szerencsések, hogy megtaláltuk, vele együtt érezzük magunkat igazán teljesnek. Ez az ősi vágy nem más, mint az eredendő egységtudatunk fizikai megnyilvánulása. A férfi és a nő, a maszkulin és feminin érzelemvilág lényünk születésekor, az eredendő EGY-től (akit lehet akár Teremtőnek, Istennek, Mindenhatónak, vagy tetszés szerint másként nevezni) való leválásakor alakult ki, ezzel is megteremtve a tapasztalásokhoz szükséges dualitást. Ez egy fájdalmas elválás volt, de tudtuk, hogy ennek köszönhetjük majd érdekes, izgalmas, élményekkel teli különleges utazásunkat (amit inkarnációk sorában élünk meg), amiből igazán megtapasztalhatjuk magunkat. Az utazásunk végső célja az újraegyesülés, eggyé válás, de már tapasztalatokkal és egy olyan ismeretanyaggal a hátunk mögött, ami további fejlődés lehetőségeit rejti magában.
Éppen ezért mindenkiben ott van a végtelen vágy eggyé válni igazi lelki társával, és ennek egy fizikai megnyilvánulása a szexuális vonzalom, beteljesülése pedig a szexuális aktus. Hogy kinek milyen társ jut az életében, ki az, aki fejvesztve keresi társát, vagy esetlegesen a mennyiségre, trófeákra törekedve egyik partnerét cseréli a másik után, már valóban spirituális fejlettség kérdése. Minél kiegyensúlyozottabb valakinek a lelki világa, minél jobban megérti, az életében mi miért történik, minél többet lát meg valódi lényéből, annál kiegyensúlyozottabb lesz a párkapcsolata, és annál izgalmasabb és kielégítőbb lesz szexuális élete is. Minél jobban megismeri valaki önmagát, lebontja saját korlátait, megszabadul saját visszahúzó tulajdonságaitól, annál közelebb kerül a fent említette egység-érzéshez, aminek részét képezi az ellentétes nemű lelki társ megtalálása, a vele való egyesülés megvalósulása is lelki, szellemi és fizikai szinten egyaránt.
Hogy ki mennyire tartja kielégítőnek, ideálisnak szexuális életét, attól is függ, hogy milyen érzésekre, milyen lelki-szellemi megélésekre épül párkapcsolata. Másként éli meg a szexuális kielégülést az, akit valódi szerelem köti társához, és ismét másként az, aki inkább egyfajta egós birtoklási vágyból, vagy épp féltékenységgel és állandó bizonytalansággal keveredett, kétségbe esett ragaszkodással kötődik aktuális társához.
Egyes ezoterikus tanítók szerint a szexuális energiák igen jelentős erőt képviselnek, éppen ezért azoknak az érdekkörök, akik a szellemi-lelki síkokon is igyekeznek hatni az emberekre, különböző módszerekkel manipulálni azokat, különösen kiemelt figyelmet fordítanak a szexuális vágyak, energiák befolyásolására. Nem kell messzire mennünk, hogy erre példát is találjunk: a szexuális vágyak általi befolyásolás egyik fellegvára a média; például ha valamit szeretnének eladni, egyik leghatékonyabb módja, hogy erotikus köntösbe csomagolják az adott terméket. Tudat alatt rengeteg ember manipulálható ezekkel a módszerekkel, a terméket abban a burkolt reményben vásárolják meg, hogy a reklám által közvetített szexuális kisugárzást ők maguk is birtokolhatják majd az adott tárgy által, vagy éppen egy (vagy több) szexuális élményt élhetnek majd át általa. Ha a híreket vesszük górcső alá, ott is biztos siker a sajtó számára, és garantált érdeklődést biztosít egy-egy szexuális témájú cikk.
Másik különleges módja a szexuális energiák befolyásolásának, amikor a szexualitáshoz való viszony manipulálására törekednek. Ilyenek például egyes szélsőséges vallási nézetek, melyek szerint a szexualitás megélése már-már bűnös fogalomnak minősül, és megvetendő az, aki örömét leli a másik felével való testi egyesülésben. Ez a fajta manipuláció is zavarokat okoz a szexuális energiák szabad áramlásában, így célt érhetnek vele azok, akiknek nem érdeke az emberek egyre tudatosabb létezése, a lét teljességének megtapasztalása.
A változás azonban folyamatos; senki nem marad mindig ugyan azon a spirituális tudati szinten. A lét végtelenében előbb-utóbb mindenki megtapasztalja az igazi lelki társával való egyesülést, ahogyan a teljes EGY-hez való visszatérést is. Engedjük, hogy sodorjon minket az áramlás, és közben mindig nyitott szívvel tanuljunk magunkról és a világról, hogy belső harmóniánkat megteremtve az külső világunkba is megnyilvánulhasson.

Forrás: Lélekgyógyász

Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!