fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Káliumozott só

Mivel az eredeti címzettek, mint közérdekû kérdés mindeddig válaszra sem méltatták, ezért
2012. 06. 22-én közérdekû bejelentésként lett benyújtva, Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztés i miniszterhez, dr. Polt Péter legfõbb ügyészhez pedig hivatali visszaélõk elleni feljelentésként
az országos termõföldmérgez tetési tudatos bûncselekményt bizonyító alábbi dokumentum:

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE,
a Ptk. 484-487. §. alapján nyilvánosan folytatott kárelhárításkén t is:

I.

KÖZÉRDEKÛ KÉR(D)ÉS, Dr. Illés Zoltán és Dr. Ángyán József államtitkár urakhoz:

Máig is pénzelik egész Magyarország kárára azokat a talajtanos csalókat, akiket a mellékelt pályázatuk alapján is megjutalmaztak, miután azt hazudták, hogy a 20 (ma már 50) éve folytatott "széles körû kísérleteik" szerint is észszerûtlen kálium-mûtrágyázást "periódikusan" folytatni kell?

Megjegyzés: Egy újabban pénzelt mûszaki fejlesztési csalás a "Precíziós Mezõgazdaság" projekt, ahol GPS vezérli a hamis dózisok talajba, növénybe juttatását a Periodikus kálium mûtrágyázás címû pályázat szerinti hamis mérési adat- és eredmény-alkalmazás kalibrálást alapulvéve.

II.

Tekintélyes hazai akadémikusok a következõ hivatalos álláspontokat képviselik a kéréssel kapcsolatban:

1./ Stefanovits Pál professzor mérési adat kalibrálási tantétele: a talajminták mérési adatai a környék nem mintázott tereire is érvényesek, ha ehhez a mérési adatokat ábrázoló térkép
léptékarányát megfelelõen nagyra növelik.

2./ Szerintük a hazai talajok 1-6% körüli természetes káliumtartalmát azért kell kálisóval növelni, mert egyébként lecsökkenne, és csökkenne a termés.

3./ Szerintük korszerû mûszaki megoldás és gazdaságos anyagfelhasznál ás is a kálisóval mûtrágyázást folytatás.

4./ Szerintük nem lehet káros a kálium túladagolás, mert csak a minimumba kerülés okoz terméscsökkenés t.

5./ "A Kálium ellátás helyzete Magyarországon" címû környezetvédelm i minisztériumi KTM kiadvány tagadja a kálium-túladagolás kárait.

III.

Nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós hatás-kalibráló GTS-Antirandom méréseink szerint, nem jó a kálisóval mûtrágyázás: mérgezõre növeli a talajok vízoldott kálium tartalmát, amivel növeli a környezetbõl származó stressz károsító hatását, mert csökkenti az élõlények alkalmazkodását . A kálium túladagolás növény-, állat- és ember mérgezõ.
2/1. oldal, Iratjel: Kali-terroristak-110909-62-120622

IV.

Én azt tanítom, hogy nem csak a mûszerek skáláit, (1), de az általuk mutatott adatok jelentését (2), s a más térrészekre, körülményekre vonatkozását is kell kalibrálni (3). A térkép léptékarány növelés nem pótolhatja a 3. kalibrálást. Túladagolás mérgezõ hatása is lehet terméskorlátozó .
Kína és az iszlám országok nem növelik a talajaik vízoldott kálium tartalmát, mert
a megnövelése felesleges és káros is.

V.

A II. 1-5./ pontok szerinti tantételeket és érveket pontról-pontra cáfoló méréstani szabadalmaimat és mérési eredményeket lásd: www.aquanet.fw.hu!

VI.

Kérem T. Címzetteket, hogy közérdekû bejelentésként is iktassák jelen iratot, s jelentsék fel a talaj- és ember mérgeztetõ csaló egyetemi és MTA-s vezetõket.

Mellékletek:

1./ Mûszaki és természettudomá nyi Egyesületek Szövetsége Szakértõi Irodája , a MTESZ Szakértõi Irodája által közzétett válogatás „Korszerû mûszaki megoldások a gazdaságos anyagfelhasznál ás szolgálatában, a „Korszerû anyagok, konstrukciók, technológiák „88”. pályázatra érkezett pályamûvekbõl címû kiadvány, másolat elsõ és hátsó borítójáról és a 62. oldalon található „Periódikus” kálium-mûtrágyázás, Nyilvántartási szám: 144/1998., Felhasználási terület: mezõgazdaság” c. pályázat tartalmáról (62. oldal).

2./ Email Könyv 63. A kalibrálásról. (Címzetteknek korábban már megküldtem e-mail útján.)

Verõce, 2011. 09. 09.


(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló,
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk Cégbíróság
által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Tejfalussy András 2015-06-19 16:34
KÖZÉRDEKŰ ÉSZREVÉTEL: Akik ismerik az emberi vérszérum víz, konyhasó és kálium arányait, a Salsol, Salsola és Ringer infúziós oldatok vérszéruménak megfelelő víz, konyhasó és kálium (99 : 0,9 : 0,3) dózis arányait, az 1950-ben Nobel-díjat kapott mellékvesekéreg kutatók patkányokon és embereken végzett hatás méréseit, amelyek szerint a nátriumdózis csökkentés és a káliumdózis növelés életrövidítő, ivartalanító, érzelemmentesít ő vegyi fegyver hatású, akik ismerik a mérgező kálium túladagolás egy órás (1 grammnál nagyobb) és napi (3,5 grammnál nagyobb) dózisait az orvosi élettan tankönyvek alapján, de ezeket elhallgatták a magyarok elől, akik nem léptek fel a kálium nagyságrendi mérgező túladagolásával és a konyhasópótlás nagyságrendi csökkentésével, s a tiszta desztillált ivóvizet életveszélyes mérgezőnek, a szennycsatornák kal szennyezett ivóvizet legegészségeseb b tápláléknak hazudozással folytatott mózesi-talmudi módszeres Nemzeti Stop Só Programmal és Chips-adóval fajirtás ellen, s az ezekkel a betelepülni akaróknak helycsinálás ellen, az izraeli cégek liberalizált idetelepülése és ezzel hazánk területei izraeli cégek által felvásárlása, s a cégtulajdonosok ideszült gyermekei tulajdonává átszármaztatása ellen, teljességgel alkalmatlanok a magyar megmaradás szervezésére. Jó lenne, ha a melléklet szerinti ügyben minden magyar politikus és keresztény segítene a magyar lakosság mielőbb felvilágosításá ban. A mérgezés elhárítás a magyar lakosság megmaradásához feltétlenül szükséges. Sokkal előbbre való a politikai cirkuszoknál és a lelki vigasz nyújtásnál. Tudni kell, hogy a kiválasztott nép a Mózes II/23. 20-33-ban és Mózes V/7. 2, 22-ben és a Talmud Baba kamma 93. b. lapon és Taanith 10 a. lapon részére törvényileg előírt zsidó fajirtást folytatja hazánkban (is) a Talmudban bálványimádókna k kinevezett "Jézus után tévelygők" kirablásához, kiirtásához. Ugyanis a konyhasó helyett kálisóval "sózással" megmérgezik a vérszérumot, s ezzel tönkreteszik valamennyi sejtmembrán működését. A meghibásodott sejtmembrán miatt minden sejt védekező képessége elromlik. A konyhasó helyett kálisóval „sózás” felerősíti az egyéb egészségveszély eztető hatások egészségrontó hatását is. Újabban mindezt egyre pimaszabbul nyilvánosan szembe hazudja egyre több, a fajirtásban bűnsegédkező akadémikus, egyetemi oktató, orvos, gyógyszerész és természetgyógyá sz is. Nem elhinni kell a hatásokat, hanem rendesen bemérni. És ügyelni kell a fenti probléma fő okok helyett a másod- és harmadrendű egészségügyi politikai, gazdasági stb. problémákat figyelem elterelési célból előtérbe állító, ezek ügyében tüntetéseket stb. szervező ügynökökre is, lásd melléklet: NoamChomskyTizp arancsolata. Magyarország, 2015-06-18. Tejfalussy András (www.tejfalussy.com)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!