fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Ingyen energia

1712-ben egy fiatal német vándororvos, Orffyreus szokatlan szerkezetet mutat be: egy kereket, ami állandóan forog, súlyokat emel fel, hónapokon át lezárt szobában is mozog, s másik állványra is áthelyezhető. A kor tudósai és hitelt érdemlő emberei többször is megvizsgálják a szerkezetet, látják, hogy nem külső hatás mozgatja a kereket. A feltaláló nem árulja el, inkább a sírba viszi a titkot, de a 100.000 talléros vételárból nem enged...

Az 1920-as években egy fiatal amerikai elektrotechnikus, H. Moray egy fadobozt mutat be, amelyben kékesen világító csövek vannak, s több kW elektromos energiát ad le heteken keresztül. Titkát a sírba viszi, mert senki nem fizeti meg a kért vételárat...

Az 1930-as években egy osztrák erdész, Schauberger megdöbbenve látja, hogy a pisztrángokat nem sodorja le a gyors hegyi patak. Kopoltyújukat tanulmányozva olyan áramlási csatornát épít, amelyből a víz nagyobb energiával lép ki, mint ahogy belépett. Kevesen segítik a munkáját, eredményeit nem tudja hasznosítani...

Nikola Tesla, korunk nagy feltalálója a 30-as éveken olyan villanyautót épít, amihez nem kell külső energiaforrás. Ő mégis szegényen, elhagyatottan hal meg...

Az ehhez hasonló esetek, történetek folytatódnak a legutóbbi évtizedekig, sorra tűnnek el ilyen találmányok feltalálóikkal együtt. Minden jel arra mutat, hogy évszázadokkal ezelőtt fontos kérdésekben tévútra jutott a fizika, s emiatt a technika fejlődése. Nem túlzás azt állítani, hogy ebbe több milliárd ember pusztult bele ez idáig. Akik látták a kiutat, és működő, olcsó és tiszta többletenergiát adó szerkezeteket is készítettek, azokat eltaposták a tudomány és az ipar vezetői. Emiatt marad a szegénység, az energiaválság és a környezetszennyezés. Ma már tudni lehet, hogy hol és mit rontottunk el. Ezeket a történeteket dolgozza fel a könyv, jórészt eldugott, nehezen fellelhető dokumentumok alapján.

Olajkészleteink kimerülőben vannak, ami hamarosan válsághoz fog vezetni. Sürgősen szükségünk lenne a "forradalmian régi" energiatermelő berendezésekre...

 

Egy mágneses monopólusokat előállító berendezés - fénykép a könyvből.

 

Tartalomjegyzék

Miért? (bevezetés a bővített kiadáshoz)
        Az energia fontossága

I. rész: A kezdetek
        Orffyreus története
        Orffyreus kora
        A természettudomány Orffyreus korában
        A technika szintje
        Orffyreus és Leibniz
        Orffyreus Draschwitz után
        Az első vizsgálat
        Orffyreus Károly választófejedelem udvarában
        Újabb vizsgálatok
        Újabb szemtanúk beszámolói
        Levél Newtonnak
        Néhány következtetés
        Az utolsó reménysugár
        A találmány további sorsa

II. rész: Az alapfogalmak megértése
        A mechanika alapfogalmai
        Orvosok a fizikában
        Meyer kálváriája
        Téves általánosítás
        Egy dogma születése
        A szimmetria története a fizikában
        Diszkrét és folytonos szimmetriák
    A szimmetria történelmi jelentősége
        A fizika és szimmetria
        A szimmetria csökkenése
        P. Curie felfedezése
        Hiányzó szimmetriák az elektrodinamikában
        Egy gyakorlati példa: Az Oersted-ügy
        Egy arcképfestő találmánya
        Axiális és poláris szimmetriák
        Szimmetriák megmaradása
        A Curie-elv
    A szimmetria matematika fogalmának története
        Galois élete
        Niels Abel élete
        Sophus Lie élete
        A Noether-elv
        A Noether-tétel megfordításának gyakorlati következménye
    Az Orffyreus-gép valószínűsíthető belső szerkezete

III. rész: A természet tiltott találmányai
        A Schauberger-turbina
        Schauberger élete
    Mit tanulhatnánk az élővilágtól?
        Az élővilág és az emberi technológia közös vonásai
        Az élővilág és a mérnökök lehetőségei
        Forgó töltések hatása az élővilágban
        Anyagátalakulás az élővilágban
        További furcsaságok

IV. rész: Tiltott találmányok
        Spence és Tesla
        Az "örökmozgó"
    Tesla élete
        A fiatal Tesla
        Tesla Budapesten
        Az Edison cég alkalmazottja
        Áramok harca
        Tesla, a feltaláló
        Első lépések a rádiózásban
        Colorado - villámok között

V. rész: A gázkisüléses készülékek
        Az első lépések
        A helyzet ma
    A Moray történet háttere
        Az energiatenger
        Mit tudunk Moray titkáról?
        A rezgési energia

VI. rész: Energiatöbblet polarizálható közegekből
        Mágnesek és dielektrikumok
        A Coler-ügy
        Mozgó alkatrészes megoldások
        Többletenergia polarizált dielektrikumokban (Hendershot, Mayer, Horváth gépei)
        Hendershot élete
        A Horváth-eset
        A Mayer-féle vízautó
        Klasszikus örökmozgók

VII. rész: További tiltott találmányok
        Megmarad-e az impulzus?
        A hidegfúzió
        Fúzió alacsony energiaszinten
        A hidegfúzió története dióhéjban
        Vákuumenergia
        Az interferencia-gép
        Felix Ehrenhaft története

VIII. rész: A kudarc okai
        A látást is tanulni kell
        A történetírók felelőssége
        A fejlődés ára - Az innováció akadályai
        A TTT - Tilitott, Tűrt és Támogatott találmányok
        A feltalálás folyamatának nehézségei
    A tudomány sok arca
        A tudomány mint módszer
        A tudomány mint hagyomány
        A tudomány mint intézmény
        A tudomány mint rendszer sajátosságai
        Van-e kiút?
        A kérdések
        Tanultunk-e a hibákból?
        Kihívások
        A tévedhetetlenség nimbusza
        Egy optimista megoldás

Köszönetnyilvánítás

Függelék
        A legfontosabb fogalmak
        A Noether-tétel levezetése
        Bevezetés a tértechnológiába 2. kötet tartalomjegyzéke

        Fényképek


Elérhetőség

A könyv kapható minden nagyobb könyvesboltban, valamint megrendelhető az alábbi módokon:

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel/fax: 06 (23) 450-787
Postacím: 2092 Budakeszi, Pf. 38

További információ az Egely Kft. honlapján: www.ambro.hu/borze/egely
Hasonló témájú könyv: www.ambro.hu/borotvelen


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!